Snart är det dags att återigen ställa om klockorna och lämna normaltiden. Att förlora en timme är kännbart. Att plötsligt behöva göra allting lite tidigare än vad man är van vid tar emot. Det är som att de två tidsbegreppen kronologisk tid och upplevd tid plötsligt krockar.

De gamla grekerna delade in tiden i Kronos och Kairos. Medan den första tidstypen är kvantitativ står den andra för kvalitet. Det handlar om det där rätta, kritiska eller lämpliga ögonblicket där en åtgärd leder till att ett mål uppnås. Kairos är även lyckans och möjligheternas gud.

Uttrycket ”you snooze, you lose” visar att om du inte är uppmärksam när det där rätta ögonblicket dyker upp riskerar du att gå miste om möjligheten. Och så hinner konkurrenterna före.

Vinnarna har viljan och förmågan till förändring

Sedan en tid tillbaka pågår en mängd beteendeförändringar. Polarisering, pandemi, inflation och krig har för alltid förändrat våra livsmönster, från hur och var vi bor och arbetar till vad vi värdesätter och hur vi vill leva. Allt färre vill vara anställda. Allt fler vill känna att vi är en del av en större gemenskap.

Det här påverkar allting – från vilka företag vi kan tänka oss att arbeta för till vilken sorts produkter och tjänster vi efterfrågar. För vi köper bara det vi gillar. Utan sin personal förlorar företagen snabbt kunskaper och kan till slut inte längre uppfylla sina löften till kunderna. Och utan attraktiva arbetsgivare riskerar samhällen att invånare väljer att flytta.

Därför måste företag och organisationer sluta tänka kortsiktigt, våga lyfta blicken för se det större perspektivet och fokusera på det som gör verklig skillnad. Att genom samarbete och nytänkande börja skapa hållbara värdekedjor tillsammans med leverantörer, kunder och samhällsinvånare. Att visa att man bryr sig för att andra ska bry sig. Det kommer att resultera både i en hållbar utveckling och en medmänsklig värld.

Om ett par veckor går vi mot sommartid. Den börjar med att vi förlorar en timme. Men det är bara kvantitativ tid. Företag som har viljan och förmågan till förändring och inser behovet av omställning kommer att hinna upptäcka det där rätta ögonblicket innan det passerar. De är framtidens vinnare.

Nyfiken på affärsmöjligheterna med hållbart företagande? Då kan du boka en kostnadsfri introduktion för tips och inspiration.