Hållbart företagande skapar nya affärsmöjligheter

 

När hållbarhetsarbetet kopplas ihop med affärsstrategin blir det en naturlig del av verksamheten. Med en grön omställning visar ni inte bara hur företaget tar samhällsansvar och främjar en hållbar utveckling. Det hjälper er även att upptäcka nya typer av kundbehov så att ni kan hitta en egen nisch på marknaden – en blå ocean av outnyttjade affärsmöjligheter.

Kickstarta hållbarhetsarbetet med en hållbarhetscoach

Hållbarhetsarbetet och kommunikationen är indelade i steg vars innehåll läggs upp på ett sätt och i ett tempo som passar just er verksamhet.

Analys & Handlingsplan – Var står vi idag?

Vi börjar med en introduktion till hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och de tre dimensionerna – social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, gör en analys av företagets nuläge, ambitioner, utmaningar och mål samt tar fram en handlingsplan för hållbarhetsarbetet och kommunikationen. 

Fokus – Vart är vi på väg? 

Vi analyserar värdekedjan och företagets positiva och negativa påverkan samt klimatpåverkan av direkta och indirekta utsläpp. Verksamheten matchas mot de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, vi utforskar cirkulära affärsmöjligheter samt sätter upp  smartare mål.

Syfte – Vilka är vi?

Vi tar en intern titt på verksamheten, går igenom företagets styrkor och utmaningar,  identifierar värderingar, drivkrafter och syfte samt formulerar vision och mission, inventerar dolda talanger och resurser och utforskar omvärldens behov.

Relationer – Vem finns vi till för?

Vi lyfter blicken och undersöker företagets externa relationer. Det är dags att identifiera företagets intressenter, undersöka målgruppers olika engagemangsnivåer och syn på hållbarhet, visualisera kundernas köpresa samt gå igenom kundegenskaper för att starta dialoger.

Strategi – Vilket mervärde erbjuder vi?

Vi tittar på hur vi kan skapa delat mervärde som bidrar till samhällsnyttan, gör en omvärldsanalys, identifierar olika nivåer av företagsengagemang, gör benchmarking. Vi arbetar med problemlösning för ökat kundvärde, utvecklar och vässar erbjudandet samt utforskar okända kundbehov och nya kundgrupper. Vi kan också passa på¨att skissa på nya produkter/tjänster för att skapa en egen nisch på marknaden och hitta nya kunder.

Kommunikation – Hur berättar vi vår story?

Vi tittar närmare på problemdefinition, problemlösning och retorik, identifierar företagets personliga tonfall, gör storyval för olika situationer samt bygger ett storyboard för budskapet som stärker varumärket. Det skapar relevans och trovärdighet i kommunikationen kring hållbarhetsarbetet.

VISSTE DU ATT…? Sjöstärnor ingår i familjen tagghudingar. De kan ha upp till tjugo armar som alla är försedda med ett könsorgan och ett öga. Förlorar de en arm växer en ny ut. Sjöstjärnan har två magar och kan föröka sig via jungfrufödsel eller genom att dela sig på mitten. Sjöstjärnan är ett exempel på företag behöver ha förmågan att vid behov kunna förändra och förnya sin verksamhet.   

Vägen till hållbart företagande 

Skärp ert fokus genom att analysera påverkan, sätta mål och skapa delat mervärde för ökad samhällsnytta. Stärk ert syfte genom att identifiera drivkrafter, inventera resurser och koppla dem till världens behov. Identifera era intressenter för att bygga långsiktiga relationer. Ta fram en strategi för att vässa erbjudandet, upptäcka nya affärsmöjligheter och skapa en egen nisch på marknaden. Stärk varumärket genom storytelling för relevanta budskap samt tydlig, trovärdig och transparent kommunikation som skapar tillit.

Introduktion till hållbart företagande

Få inspiration, råd och tips om hur ni kommer i gång med hållbarhetsarbetet. Boka en kostnadsfri introduktion till hållbart företagande där vi går igenom:

  • Agenda 2030 och de globala målen
  • Analysera företagets påverkan
  • Identifiera fokus och syfte
  • Värderingsdriven kommunikation