Hållbart företagande skapar nya affärsmöjligheter

 

När hållbarhetsarbetet kopplas ihop med affärsstrategin blir det en naturlig del av verksamheten. Med en grön omställning visar ni inte bara hur företaget tar samhällsansvar och främjar en hållbar utveckling. Det hjälper er även att upptäcka nya kundbehov så att ni kan hitta en egen nisch på marknaden – en blå ocean av outnyttjade affärsmöjligheter.

Femklöver kickstartar hållbarhetsarbetet

Först gör vi en nulägesanalys tillsammans. Hållbarhetsarbetet har delats in i fem delar där innehållet sedan läggs upp på ett sätt och i ett tempo som passar just er verksamhet. Som hållbarhetscoach hjälper jag er att ta nya steg.

Analys & Handlingsplan – Var står vi idag?

Vi börjar med en introduktion till hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och de tre dimensionerna – social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, gör en analys av företagets nuläge, ambitioner, utmaningar och mål samt tar fram en handlingsplan för hållbarhetsarbetet och kommunikationen. 

FOKUS – Vart är vi på väg? 

Vi analyserar värdekedjan och företagets positiva och negativa påverkan samt klimatpåverkan av direkta och indirekta utsläpp. Verksamheten matchas mot de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, vi utforskar cirkulära affärsmöjligheter samt sätter upp  smartare mål.

SYFTE – Vilka är vi?

Vi tar en intern titt på verksamheten, går igenom företagets styrkor och utmaningar,  identifierar värderingar, drivkrafter och syfte samt formulerar vision och mission, inventerar dolda talanger och resurser och utforskar omvärldens behov.

RELATIONER – Vem finns vi till för?

Vi lyfter blicken och undersöker företagets externa relationer. Det är dags att identifiera företagets intressenter, undersöka olika målgruppers  engagemangsnivå och syn på hållbarhet, visualisera kundernas köpresa samt gå igenom kundegenskaper för att starta dialoger.

STRATEGI – Vilket mervärde erbjuder vi?

Vi tittar på hur vi kan skapa delat mervärde som bidrar till samhällsnyttan, gör en omvärldsanalys, identifierar olika nivåer av företagsengagemang. Vi undersöker hur vi kan skapa ökat kundvärde, utvecklar och vässar erbjudandet samt utforskar okända kundbehov och nya kundgrupper. Vi kan också passa på att skissa på nya produkter/tjänster för att skapa en egen nisch på marknaden och hitta nya kunder.

KOMMUNIKATION – Hur hittar och sprider vi våra berättelser?

Vi tittar närmare på problemdefinition, provar att byta perspektiv på problemlösning, utforskar er kreativitet, definierar ert VAD, HUR och VARFÖR, undersöker olika typer av berättelser, skapar struktur för era budskap samt tittar på hur och var ni hittar era berättelser så att alla medarbetare kan börja sprida dem.

Boka webinar om hållbart företagande

Att ställa om verksamheten och börja jobba hållbart skapar fantastiska affärsmöjligheter för småföretag. Få inspiration, råd och tips om hur ni kickstartar och kommunicerar ert hållbarhetsarbete. Samla gänget och boka en kostnadsfri introduktion till hållbart företagande (ca 30 min + frågestund) där vi tittar närmare på hur ni kan analysera verksamhetens påverkan, identifiera ert fokus och syfte med hållbarhetsarbetet samt kommunicera era värderingar på ett trovärdigt sätt.

Femklöver för hållbara affärsmöjligheter

Femklövern är en onlinetjänst där ni: Skärper ert fokus genom att analysera påverkan, sätta mål och skapa delat mervärde för ökad samhällsnytta. Stärker ert syfte genom att identifiera drivkrafter, inventera resurser och koppla dem till världens behov. Kartlägger era intressenter för att bygga långsiktiga relationer. Tar fram en strategi för att vässa erbjudandet, upptäcka nya affärsmöjligheter och skapar en egen nisch på marknaden. Och ni stärker varumärket genom hållbart berättande för relevanta budskap samt tydlig, trovärdig och transparent kommunikation som skapar tillit.

Vem är jag?

Jag är copywriter och journalist och har arbetat med kommunikation under hela mitt yrkesverksamma liv. Sedan 2019 har jag ställt om mitt företag samt utbildat mig inom hållbarhet ur ett affärsperspektiv. Som coach i hållbart företagande hjälper jag småföretagare att kickstarta och kommunicera sitt hållbarhetsarbete.

Maria Lindberg Howard
Hållbarhetscoach
0708-85 05 28
maria@beep.se

VISSTE DU ATT…? Sjöstjärnor kan ha upp till tjugo armar som alla är försedda med ett könsorgan och ett öga. Förlorar de en arm växer en ny ut. De har två magar och kan föröka sig via jungfrufödsel eller genom att dela sig på mitten. Sjöstjärnan är ett exempel på att företag behöver ha förmågan att vid behov snabbt kunna förändra och förnya sin verksamhet.