Idnet

Idnet

Idnet startades 1991 och är idag ett kunskapsföretag inom digitalisering av lager och shopping som arbetar med att förenkla stora och komplexa flöden av varor och information med rätt digitala verktyg. Man har ett starkt fokus på hållbarhet och att samarbetet med...
ForumCiv – plattform för civilsamhället

ForumCiv – plattform för civilsamhället

Biståndsorganisationen ForumCiv är Sveriges största plattform för civisamhället med mer än 175 medlemmar. Man arbetar för att sprida kunskaper samt se till att Sverige och EU aktivt bidrar till en rättvis och hållbar värld. Via ett hundratal svenska organisationer ges...