Vad kan småföretagare göra för världen?

 

Vi blir allt fler som känner ett starkt behov av att göra skillnad, att bidra till att stärka det goda i världen. Som småföretagare behöver vi ställa oss själv viktiga frågor som… Vart är vi på väg? Vilka är vi? Vem finns vi till för? Och vilket mervärde erbjuder vi?

Kalla det gärna hållbarhet. För vad det handlar om är hur vi – både organisationer och människor –  väljer att ta hand om varandra och den värld vi alla delar.

Många droppar bildar en ocean

Enstaka insatser kan kännas som en droppe i havet. Men vad är ett hav annat än en stor mängd droppar? När vi alla samarbetar blir det oändligt många droppar som tillsammans bildar en ocean. Tillsammans gör vi skillnad.

I hållbart företagande ryms inte bara lösningar på de utmaningar världen står inför utan även en mängd nya affärsmöjligheter. Företag som bidrar till en positiv samhällsutveckling stärker sitt varumärke och blir attraktiva arbetsgivare. Och vad det gör för försäljningen är lätt att räkna ut.

Entreprenör i kommunikation och hållbarhet

Under hela mitt yrkesliv har jag arbetat med kommunikation. Som copywriter och journalist sätter jag mig snabbt in i affärsidéer, produkter, tjänster och erbjudanden för att kunna se kundernas behov i ett större sammanhang.

Samarbetet med en mängd företag i vitt skilda branscher gör att jag ständigt måste byta synvinkel. Det skapar ett bredare perspektiv och ger även många tillfällen till reflektion.

Jag växte upp i en entreprenörsfamilj och har nu drivit eget i över 30 år. Har alltid haft ett starkt världsengagemang med FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som ett livslångt rättesnöre. Drev under mer än fyra år ett affärsnätverk inom hållbarhet, kommunikation och försäljing hos Stockholms Handelskammare.

Sedan 2017 har jag fördjupat mig inom hållbarhet ur ett affärsperspektiv. Fortsätter att gå olika utbildningar i hållbart företagande och cirkulär ekonomi. Dessa kunskaper delar jag med mig av som hållbarhetscoach och i kombination med mina yrkeserfarenheter hjälper jag småföretag att kickstarta och kommunicera sitt hållbarhetsarbete.

VISSTE DU ATT…? Tryckarfisken finns i en mängd varianter som lever i korallrev i världens tropiska hav. På hawaiianska kallas den “humuhumunukunukuapua’a” vilket betyder “trigger fish with a snout like a pig”. Den visar att samtidigt som det är viktigt att våga sticka ut från mängden måste man alltid vara tydlig med vem man är.  

Maria Lindberg Howard

Maria Lindberg Howard
Hållbarhetscoach / Copywriter / Journalist
0708-85 05 28
maria@beep.se
Profil på LINKEDIN

Utbildning inom hållbarhet och kommunikation

Yrkesutbildad copywriter (Berghs School of Communication) och journalist (Poppius journalistskola) med en lång rad vidareutbildningar inom kommunikation och marknadsföring. Utbildad i coachande ledarskap (Coach2Coach Academy) samt går löpande olika kurser och utbildningar inom entreprenörskap, hållbart företagande, affärsutveckling, social hållbarhet, cirkulär ekonomi, effektmätning samt omvärlds- och scenarioanalys (Coompanion, VATI Academy, Affärskompetens, CirEko Akademi, Effektakademin, Futurewise etc).