Vad kan småföretagare göra för världen?

 

Klimathotet ställer världen inför enorma utmaningar. Därför är det absolut nödvändigt att vi alla – individer, organisationer och nationer – inser den påverkan som vi och våra aktiviteter direkt och indirekt orsakar. Och att vi alla kan göra något åt det.

Många droppar bildar en ocean

Enstaka insatser kan kännas som en droppe i havet. Men vad är ett hav annat än en stor mängd droppar? När vi alla samarbetar blir det oändligt många droppar som tillsammans bildar en ocean. Här kan Sveriges 1,5 miljoner småföretag göra en enorm insats.

Insikten att samverkan är den bästa vägen framåt hjälper oss att upptäcka vilka fantastiska möjligheter vi har att skapa förändring som allt och alla på vår planet tjänar på. Alla bidrar vi med vad vi kan för ett hållbart företagande. Det här är vårt sätt.

Kommunikation hänger ihop …

Under hela mitt yrkesliv har jag arbetat med kommunikation. Som skribent är jag van vid att snabbt sätta mig in i produkter och tjänster och se saker i ett större sammanhang. Att ofta få byta synvinkel skapar ett bredare perspektiv och det ger även många tillfällen till reflektion.

Livet i en entreprenörsfamilj lärde mig tidigt att se helheten – företaget, medarbetare, produkter, tjänster, kunder – och hur allt hänger ihop. Mina föräldrar var krögare och med en uppväxt i krogmiljö tror jag på det goda värdskapet. Att se allt samarbete som meningsfulla och berikande upplevelser. Så byggs starka relationer.

… med hållbarhet!

Alla längtar vi efter ärlighet och äkthet och att företag är transparenta i allt de gör och säger. Kommunikationen måste grundas på företagets värderingar – inte enstaka värdeord. Att tydligt visa att man ser verksamheten som en naturlig del av ett större sammanhang och att man aktivt bidrar till samhällsnytta. Det ingår i affärsidén helt enkelt för att det är det enda rätta.

Kalla det gärna hållbarhet. För vad det handlar om är hur vi väljer att ta hand om varandra och den värld vi alla delar. Ett företag som skapar mervärde i sin verksamhet bidrar till positiv samhällsutveckling. Medarbetare som är stolta över sin arbetsplats trivs och gör ett bättre jobb. Det ger nöjda kunder som gladeligen delar med sig av sina upplevelser. Det ökar försäljningen.

Mina olika kunskaper och erfarenheter kombineras i tjänsten Hållbarhetscoach där företag får hjälp att kickstarta och kommunicera sitt hållbarhetsarbete. Innnehållet har paketerats så att det går att ta ett steg i taget för hållbart företagande. Vid behov av fördjupning inom något område finns det en rad experter i nätverket. 

Samla medarbetarna och boka en kostnadsfri onlineföreläsning för tips och inspiration.

Maria Lindberg Howard

Maria Lindberg Howard
Hållbarhetscoach / Copywriter / Journalist
0708-85 05 28
maria@beep.se
Profil på LINKEDIN

Skolor, utbildningar och kurser

Diplomerad yrkesutbildning som copywriter från Berghs School of Communication och journalist från Poppius journalistskola samt en lång rad vidareutbildningar inom kommunikation. Har fördjupat mig inom Coachande Ledarskap hos Coach2Coach Academy och Kooperativt idéburet ledarskap samt affärsutveckling, hållbarhet och digitalisering hos Coompanion. Genom VATI of Sweden är jag certifierad förbättringsledare inom hållbarhet och de globala målen enligt Agenda 2030  och via CirEko Akademi är jag diplomerad inom cirkulära affärssteg. Kursen Klimatinspiratör hos föreningen Klimataktion utgår från vetenskaplig klimatforskning. Verksamheten vidareutvecklas via Affärskompetens