Boka hållbarhetscoach för småföretag

Med lite hjälp klarar många småföretag  mycket av hållbarhetsarbetet själva. Då alla företag har olika behov och resurser har jag som hållbarhetscoach skapat ett flexibelt upplägg i fem steg som lägger grunden. Är ni fler som ska dela på hållbarhetsarbetet? Upp till tre medarbetare kan delta i coachningen. Vi hjälps åt så att ni snabbt kommer igång!

Hållbart företagande uppmuntrar till affärsutveckling. Samtidigt som ni får hjälp att kickstarta hållbarhetsarbetet och ta de första stegen kommer ni snart att upptäcka hur det även skapar en ocean av nya affärsmöjligheter.

Nyfiken? Boka gärna ett kostnadsfritt onlinemöte för tips och inspiration!

Hållbart företagande – Del 1: Analys och handlingsplan

Hållbarhetsarbetet inleds med att vi tillsammans gör en första analys och tar fram en handlingsplan. Arbetsuppgifterna för det interna hållbarhetsarbetet fördelar ni själva på era medarbetare samt meddelar vilka som ska delta i coachningen. Upp till fyra medarbetare ingår i priset (är ni fler som deltar eller om ni behöver mer hjälp längs vägen kan ni köpa till extra tid för coachstöd).

Analys: Vi börjar med att ni berättar mer om företaget och hur ni arbetar med hållbarhet idag. Sedan stämmer vi av förkunskaper om hållbar utveckling samt går igenom hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vi gör en analys av nuläget, ambitioner och utmaningar och era mål.

Handlingsplan: Därefter går vi igenom de fem stegen i hållbarhetsarbetet – Fokus, Syfte, Relationer, Strategi och Kommunikation – och undersöker era förkunskaper och behov. Tillsammans bestämmer vi innehåll och upplägg av de olika stegen. Därefter tittar vi på ett tidsmässigt upplägg av föreläsningar, workshopar, arbetsuppgifter och avstämningar i ett tempo som passar er. 

Tid: 4 tim (fördelas enligt överenskommelse)
Pris: 5 900 kr (moms tillkommer, faktureras vid beställning)

Hållbart företagande – Del 2: Hållbarhetsarbete i 5 steg

Hållbarhetsarbetet är indelat i fem steg – Fokus, Syfte, Relationer, Strategi och Kommunikation – där innehållet anpassas efter era förkunskaper och behov samt läggs upp på ett sätt som passar just er verksamhet. Vi fram ett storyboard så att ni med storytelling kan skapa trovärdig och transparent kommunikation som bygger tillit.

Arbetet läggs upp utifrån den inledande analysen och handlingsplanen och upp till tre medarbetare kan delta (behöver ni mer coachstöd under arbetet kan ni köpa till mer tid).

Träffarna sker online och fördelas på föreläsningar, möten, genomgångar och workshopar samt regelbundna avstämningar av medarbetarnas arbete. Tidpunkter och längd för träffarna kommer vi överens om längs vägen. Ni sätter tempot och får hjälp att hålla takten. Tillsammans skapar vi struktur och rutiner och ni får handledning, verktyg, tips, stöd och pepp för att:

 • Analysera företagets påverkan (miljö och samhälle)
 • Hitta fokus och inriktning för hållbarhetsarbetet
 • Identifiera syfte och börja skapa mervärde
 • Kartlägga målgrupper och bygga relationer
 • Utforska en strategi för nya affärsmöjligheter
 • Stärka varumärket och kommunicera hållbarhetsarbetet

Resultat: När hållbarhetsarbetet genomsyrar den dagliga verksamheten märker ni snabbt hur det skapar delaktighet och sprider arbetsglädje. Medarbetare som är stolta över sin arbetsplats trivs och gör ett bättre jobb. Det stärker varumärket och gör er attraktiva som samarbetspartner, leverantör och arbetsgivare. Och att det påverkar försäljningen på ett positivt sätt är lätt att räkna ut.

Tid: 40 tim (fördelas enligt överenskommelse)
Pris: 59 500 kr (moms tillkommer, faktureras vid beställning)

ERBJUDANDE! Medlemsföretag i Affärskompetens, CirEko, Coompanion, Effektfullt och/eller Företagarna får 10 % rabatt (gäller ej Analys och handlingsplan eller Coachstöd). Endast ett medlemskap kan utnyttjas.

 

Hållbart företagande – Soloföretagare i grupp 

Hållbart företagande visar hur du som företagare tar ett aktivt samhällsansvar och främjar en hållbar utveckling för en bättre värld. Det hjälper dig även att utforska olika kundbehov och vidareutveckla dina tjänster och produkter så att du kan vässa ditt erbjudande.

Med ett storyboard för storytelling får du en personlig röst för trovärdig och transparent kommunikation som bygger tillit. Det stärker ditt varumärke så att du kan känna dig trygg med att lyfta fram hållbarhetsarbetet i din marknadsföring.

Tillsammans med en hållbarhetscoach och en liten grupp andra egenföretagare bollar du funderingar och idéer och får inspiration. Samtidigt hjälps vi åt att ta nya steg och peppa varandra. Längs vägen kommer du att upptäcka en ocean av nya affärsmöjligheter.

Analys & Handlingsplan: Vi går igenom var alla står idag sett ut ett hållbarhetsperspektiv. Sedan stämmer vi av förkunskaperna om hållbar utveckling samt analyserar nuläge, ambitioner och utmaningar. När vi har satt upp ett mål för hållbarhetsarbetet kan alla ta fram sin egen handlingsplan.

Hållbarhetsarbete: Vi sätter i gång hållbarhetsarbetet med att gå igenom de fem stegen – Fokus, Syfte, Relationer, Strategi och Kommunikation – och tar ett steg i taget där du får handledning, verktyg, tips, stöd och pepp för att:

 • Analysera företagets påverkan (miljö, samhälle)
 • Hitta fokus och inriktning för hållbarhetsarbetet
 • Identifiera syfte och börja skapa mervärde
 • Kartlägga nya målgrupper och bygga relationer
 • Utforska en strategi för nya affärsmöjligheter
 • Stärka varumärket och kommunicera hållbarhetsarbetet

Arbetet är fördelat på onlineträffar med föreläsningar, möten, genomgångar och workshopar samt avstämningar av eget arbete enligt behov. Tidpunkt för träffarna kommer vi överens om vartefter i gruppen. Beräknad tid per träff är 2 timmar.

Resultat: Att ha tagit de första stegen mot hållbart företagande gör dig mer attraktiv som samarbetspartner och leverantör. Många större företag möter hårda krav på att ha kontroll över sin värdekedja. Även i upphandlingar behöver du som småföretagare kunna visa upp att du arbetar aktivt med hållbarhet för att inte gå miste om uppdrag eller försäljning.

Tid: 24 tim (fördelat på 12 onlineträffar eller enligt överenskommelse)
Pris:  29 500 kr (moms tillkommer, faktureras vid beställning) *

* ERBJUDANDE! Tipsa en annan soloföretagare så får ni båda 20 % rabatt. (Kan ej kombineras med medlemsrabatten för Affärskompetens, CirEko, Coompanion, Effektfullt och/eller Företagarna). 

 

Coachstöd

Köp till extra tid för coachstöd om ni under analysen och/eller hållbarhetsarbetet med de fem stegen tillfälligt behöver mer hjälp med vissa delar.

Ni kan även prenumerera på råd, stöd och pepp så länge ni behöver som en uppföljning under ert fortsatta hållbarhetsarbete. Coachstöd köper ni i buntar om minst 2 tim enligt behov.

Tid: från 2 tim (fördelas enligt överenskommelse)
Pris: från 2 900 kr (moms tillkommer, faktureras vid beställning)

 

Hållbarhetskommunikation

Att kommunicera företagets hållbarhetsarbete kräver tydlighet, trovärdighet och transparens som bygger tillit. För att kunna skapa relevans i budskapet måste företagets fokus, syfte, relationer och strategi finnas på plats.

Kommunikationsplattform: Arbetet med storytelling bygger på ett storyboard som beskriver företagets vision, mission, varumärke, värderingar, tonfall, budskap, teman, nyckelscener etc. Själva grunden till ett storyboard läggs under delen Kommunikation i Hållbart företagande (se ovan).

Marknadsteam: För vidareutveckling av företagets storyboard samt arbete med löpande kommunikation kring hållbarhetsarbetet kan ett marknadsteam sättas ihop – allt efter behov! Beep arbetar med copywriting på svenska och engelska och i vårt nätverk finns tillgång till art director, grafisk formgivare, illustratör, animatör, webbutvecklare, projektledare och en mängd andra kompetenser inom kommunikation.

Tid: Enligt överenskommelse.
Pris: Offert lämnas.

Maria Lindberg Howard

Maria Lindberg Howard

Vill du boka tid, använd gärna formuläret. Du kan också mejla till maria@beep.se, ringa 0708-85 05 28 eller ta kontakt via Linkedin.

Kickstarta hållbarhetsarbetet! 

Få inspiration och tips om hur ni kommer i gång med hållbarhetsarbetet i ett kostnadsfritt onlinemöte (ca 30 min).
Lämna önskemål om dag och tid så skickar jag en Zoom-länk med inbjudan.
Lämna önskemål om dag och tid så skickar jag en Zoom-länk med inbjudan.
Medlemsföretag får 10 % rabatt på de fem stegen i hållbarhetsarbetet (gäller ej Analys och handlingsplan eller Coachstöd). Endast ett medlemskap kan utnyttjas.
Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska. Ett marknadsteam med andra specialistkompetenser inom kommunikation sätts ihop utifrån behov.
* Måste fyllas i.
* Måste fyllas i.
* Måste fyllas i.
* För Mikroföretag och Småföretag ingår coachning för upp till 3 medarbetare. Soloföretagare kan välja att samarbeta i en mindre grupp tillsammans. Vi kommer överens om datum för det första mötet.
Lämna gärna en kort kommentar (företagsstorlek, bransch, yrkesroller, önskemål, behov etc)
Din data lagras så att Beep kan hålla kontakt enligt berättigat intresse (se länk till integritetspolicy i webbsidfoten nedanför).