Hållbarhetscoach för småföretag

I dag förväntas företag arbeta proaktivt med miljö och klimat samt även visa att man tar sitt samhällsansvar. Sedan 2023 gäller CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) vilket betyder att större företag och börsnoterade mindre företag nu måste börja rapportera enligt europeisk hållbarhetsstandard.

Det här påverkar även många småföretag då de ofta ingår i värdekedjan som leverantörer och samarbetspartner. Kundernas engagemang för hållbarhet växer sig allt starkare. Så även småföretag behöver ta fram en egen hållbarhetsstrategi och på ett trovärdigt sätt berätta om hur de bidrar till en hållbar utveckling.

Hållbarhet och kommunikation för småföretag

Med lite hjälp av en hållbarhetscoach klarar många småföretag mycket av hållbarhetsarbetet själva. Då alla företag har olika behov och resurser har vi skapat ett flexibelt upplägg som anpassas utifrån verksamheten. Vi inleder med en nulägesanalys och en handlingsplan. Och för varje nytt steg tittar vi även på hur ni kan kommunicera ert hållbarhetsarbete på ett tydligt, trovärdigt och transparent sätt.

Analys & Handlingsplan 
Nulägesanalys och handlingsplan för hållbarhetsarbetet och kommunikationen

Fokus – Vart är vi på väg?
Välj inriktning för hållbarhetsarbetet

Syfte – Vilka är vi?
Identifiera era drivkrafter och hitta ert varför

Relationer – Vem finns vi till för?
Kartlägg målgrupper och bygg starka relationer

Strategi – Vilket mervärde erbjuder vi?
Utforska okända kundbehov och upptäck nya affärsmöjligheter

Kommunikation – Hur berättar vi vår story?
Kommunicera hållbarhetsarbetet och stärk varumärket

Hållbart företagande uppmuntrar till affärsutveckling. Samtidigt som ni får hjälp att kickstarta och kommunicera hållbarhetsarbetet upptäcker ni snart hur det skapar en ocean av nya affärsmöjligheter. Genom att utforska olika kundbehov kan ni vidareutveckla era tjänster och produkter, vässa erbjudandet, locka nya kunder och positionera er på marknaden. Småföretag som visar att de vill göra verklig skillnad förblir relevanta i en hållbar värld.

Boka ett kostnadsfritt onlinemöte (60 min) med en introduktion till hållbart företagande.

Hållbarhetskommunikation

Hållbarhetskommunikation skiljer sig från annan marknadsföring. Här handlar det om att alltid ha ett utifrånperspektiv som utgår från verksamhetens påverkan och intressenternas krav. Att kommunicera företagets hållbarhetsarbete på ett trovärdigt sätt kräver tydlighet och transparens.

För att skapa relevans i budskapet måste företagets fokus, syfte, relationer och strategi finnas på plats. De ingår därför i de fem stegen för Hållbart företagande. Med storytelling kan ni på ett personligt sätt kommunicera hållbarhetsarbetet och bygga tillit.

STORYTELLING: Arbetet med storytelling utgår från ett storyboard – en kreativ kommunikationsplattform som beskriver företagets vision, mission, varumärke, värderingar, tonfall, budskap, teman och nyckelscener etc. Själva grunden till ett storyboard lägger vi tillsammans under arbetet med Hållbarhet & Kommunikation

MARKNADSTEAM: För vidareutveckling av innehållet i företagets storyboard samt den  löpande kommunikationen kring hållbarhetsarbetet kan ett marknadsteam sättas ihop. I nätverket finns tillgång till copywriter, storyteller, textcoach, art director, grafisk formgivare, illustratör, animatör, webbutvecklare, sociala medier-specialist, projektledare, och en mängd andra kompetenser inom kommunikation – allt efter behov!

Maria Lindberg Howard

Maria Lindberg Howard

Vill du boka tid, använd gärna formuläret. Du kan också mejla till maria@beep.se, ringa 0708-85 05 28 eller ta kontakt via LINKEDIN.

Kickstarta hållbarhetsarbetet! 

Lämna önskemål om dag och tid för ett kostnadsfritt onlinemöte. Jag skickar en inbjudan med ZOOM-länk.
* Måste fyllas i.
* Måste fyllas i.
* Måste fyllas i.
Din data lagras så att Beep kan hålla kontakt enligt berättigat intresse.