You snooze, you lose. Time to change.

You snooze, you lose. Time to change.

Snart är det dags att återigen ställa om klockorna och lämna normaltiden. Att förlora en timme är kännbart. Att plötsligt behöva göra allting lite tidigare än vad man är van vid tar emot. Det är som att de två tidsbegreppen kronologisk tid och upplevd tid plötsligt...
Vad kan räven lära sig om rönnbären?

Vad kan räven lära sig om rönnbären?

När toner inte klingar vackert tillsammans i musik pratar man om dissonans, något som uppenbart låter falskt. Inom socialpsykologin kännetecknar dissonans det obehag vi upplever när motstridande känslor dyker upp samtidigt. Likt Aisopos fabel om räven och rönnbären....
Hållbar samverkan är en konkurrensfördel

Hållbar samverkan är en konkurrensfördel

Företag som tror att de kan förändra världen är också de som faktiskt gör det. De väljer att utmana sig själva, långt innan de utmanas av kunder, konkurrenter eller klimatförändringar. Och de har upptäckt att hållbar samverkan med andra företag är en konkurrensfördel...
Att tänka agilt främjar hållbart företagande

Att tänka agilt främjar hållbart företagande

Att fullt ut bedriva sin verksamhet så att resurser, produkter, tjänster och arbetssätt aktivt strävar mot hållbar utveckling, det är hållbart företagande. Det kräver förmåga till förändring. Nu är ju förändring något vi människor verkligen inte tycker om. Men...