Social hållbarhet påverkar företagandet

Social hållbarhet påverkar företagandet

Som alltid runt nyår tittar man gärna både bakåt och framåt. Här är några saker som alla pekar mot den förändring som länge har varit på gång och där fokuset nu blir allt tydligare: social hållbarhet. Demokrati, civilsamhälle och välfärd är tre begrepp med en...
Kan vi välja när framtiden börjar?

Kan vi välja när framtiden börjar?

Många upplever att vi just nu tycks leva i en period av stor osäkerhet. Men så är det egentligen hela tiden. För det finns bara en sak vi alltid kan vara helt säkra på: ingenting varar därför att allting ständigt förändras. I osäkra tider växer också behovet att kunna...