Det är inte bara miljön och naturen som hotas av klimatpåverkan. Efter en lång tid av befolkningsökning och industriell tillväxt står nu även människan inför ett existentiellt hot. Vi har kommit till ett livsavgörande vägskäl.

Det politiska och ekonomiska system vi har skapat bidrar till ökad ojämlikhet, vilket kommer att öka risken för sociala spänningar runtom i världen. I en värld  med begränsade resurser handlar det om att skapa samhällen som värdesätter välstånd för alla människor snarare än vinst för några få. Hur vi väljer att behandla varandra och vår planet är livsavgörande.

Earth4All är ett projekt som kombinerar den bästa tillgängliga vetenskapen med nya ekonomiska tankesätt. Här samarbetar forskare och ekonomer för att hitta en ny ekonomisk modell som kan styra mänskligheten bort från ekologiska och sociala katastrofer. Genom datamodelleringar har man identifierat två scenarier för utvecklingen de närmaste 75 åren:

Scenario: För lite, för sent

Världens samhällen fortsätter att utvecklas som idag. Inom 75 år har den globala temperaturen stigit med 2,5 grader Celsius.  Över hela världen drabbas människor av återkommande hetta, torka, missväxt och översvämningar. De som bor i världens fattigaste områden kämpar för sin överlevnad under extrema förhållanden. Stigande sociala spänningar, akut matbrist och miljöförstöring leder sannolikt till regionala samhällskollapser på många platser runtom i världen.

Scenario: Det stora språnget

Världens samhällen har insett att för att skapa en rättvis och hållbar framtid på en planet med begränsade resurser krävs en total förändring av dagens politiska och ekonomiska system. Lösningen på utmaningarna är globalt samarbete och vi måste omedelbart vidta åtgärder för att åstadkomma fem kritiska vändpunkter:

  1. Utrota fattigdom
  2. Fördela inkomster rättvist
  3. Skapa jämställdhet mellan könen
  4. Stoppa resursslöseriet i matproduktionen
  5. Övergå till rena energikällor

I februari 2024 uppmanade 200 ekonomer i ett öppet brev till den Europeiska kommissionen att EU måste se över hur man beräknar ekonomiska prognoser och integrerar kritiska miljöfaktorer.  Först då kan The European Green Deal utforma och genomföra en grön omställning som är ekonomiskt sund, miljömässigt hållbar och socialt rättvis. Med Earth4Alls scenarier borde vägvalet vara självklart.

Läs det öppna brevet

Läs mer om Earth4All

Nyfiken på affärsmöjligheterna med hållbart företagande? Då kan du boka en kostnadsfri introduktion för tips och inspiration.