Vi är skribenter som arbetar med målinriktad hållbarhet och värderingsdriven kommunikation. Du får hjälp med att kickstarta företagets hållbarhetsarbete och kommunicera de mervärden ni skapar för allas gemensamma mål – en hållbar värld enligt Agenda 2030.

Hur kan ditt företag bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling?

Näringsliv. Smaka på ordet. Det är hållbara företag som går från att tjäna sina ägare till att möta människors behov och skapa mervärden för samhället. De är själva motorn i en global omställning som driver ekonomisk tillväxt på planetens villkor. Företag som bidrar till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling förbättrar livet för alla.

Utan nya perspektiv blir vi enögda. Vi hjälper företag att skaffa sig ett grönt synsätt på verksamheten. Som förbättringsledare i hållbar utveckling bistår vi med att koppla verksamheten till de globala målen i Agenda 2030 och integrera dem i företagets affärsstrategi. Det kickstartar hållbarhetsarbetet!

Förbättringsledare hållbar utveckling

Sustainability glasses

Copywriter

Vi identifierar kundernas behov och presenterar dina produkter, tjänster och lösningar. Det väcker målgruppens nyfikenhet.

 

Transcreator

Vid översättningar utgår vi från målgruppen och adapterar texter på svenska och engelska. Det gör budskapet relevant för mottagarna på sitt nya språk.

 

Journalist

Vi gör intervjuer och skriver artiklar och kundcase samt corporate storytelling. Det ökar läsarnas intresse för företaget.

 

Voice Over & Manus

Vi ger företaget en personlig röst på engelska samt redigerar och översätter speakermanus och skriver undertexter.

 

Svårt att hinna med? Få jobbet gjort med våra textpaket.

Hur håller ni igång kundrelationerna under köpresan? Stora företag riskerar att tappa överblicken. Små företag kämpar ofta med tidsbrist. Men utan löpande kommunikation riskerar ni att förlora kontakten med kunderna. Känns att-göra-listan för lång? Abonnera på våra texttjänster och få jobbet gjort!
Textpaket i valfri storlek

Vår vision är en värld med hållbara företag

Textbyrån Beep är medgrundare av Green Onion, en kooperativ förening som arbetar med hållbarhet och kommunikation med visionen om en värld med hållbara företag i en cirkulär ekonomi. Tillsammans med hållbarhetskonsulter, affärsutvecklare och andra kommunikatörer hjälper vi företag att växla upp sitt hållbarhetsarbete och utveckla sin hållbarhetskommunikation.

Affärsnätverket Hållbar Kommunikation & Försäljning

Green Onion driver ett affärsnätverk där vi diskuterar kommunikation, försäljning, företagande och näringsliv ur perspektiv som globalisering, urbanisering, digitalisering och automatisering. Alltid med fokus på hållbarhet, jämställdhet, miljö, mångfald och mänskliga rättigheter. Hur kan vi genom samverkan skapa ett sundare samhälle, bidra till ett empatiskt näringsliv och samtidigt ta ett långsiktigt ansvar för vår planet?

Stockholms Handelskammare logga