Hållbart företagande. En ocean av affärsmöjligheter. 

Kickstarta och kommunicera hållbarhetsarbetet

Småföretag som ställer om och börjar jobba hållbart skaffar sig snabbt konkurrensfördelar. Jag hjälper er att identifiera era utmaningar, sätta upp mål för hållbarhetsarbetet, hitta strategier och ta fram en handlingsplan för en hållbar affärsmodell.

Samtidigt kan ni börja kommunicera om hur ni bidrar till en bättre värld. Hållbarhetskommunikation stärker varumärket så att ni blir attraktiva som leverantör, samarbetspartner och arbetsgivare.

Så kickstarta och kommunicera hållbarhetsarbetet och upptäck en ocean av affärsmöjligheter.

 

Hållbart företagande skapar nya affärsmöjligheter

För att förbli relevanta som leverantör och samarbetspartner måste småföretag arbeta hållbart. Genom att upptäcka och uppfylla nya kundbehov kan ni börja skapa unikt mervärde. Det stärker kundrelationerna, bidrar till samhällsnytta och ger er chansen att nischa er på marknaden. En blå ocean av nya affärsmöjligheter.

Få hjälp med att komma i gång och sätt upp mål för hållbart företagande. Tillsammans tar vi fram en handlingsplan för grön omställning. Hållbarhetsarbetet är indelat i fem steg och genomförs med ett upplägg och i ett tempo som passar er.

Hållbarhetskommunikation stärker varumärket

Hållbara småföretag bygger starka relationer med kunder och intressenter. Med en öppen dialog tar de reda på vilka förväntningar marknaden har för att kunna bygga tillit genom tydlig, trovärdig och transparent kommunikation som utgår från företagets värderingar.

Få hjälp med er hållbarhetskommunikation och börja utforska kundernas okända behov. Det ger viktiga insikter i hur relationen kan utvecklas. Med storytelling förmedlar ni ert syfte, ert varför. Vad som driver er, vad ni vill uppnå och hur ni löser problem. Allt det som kännetecknar ert varumärke. 

Boka möte för inspiration och hållbara tips!

Känner du dig osäker på hur du kan få in hållbarhet i verksamheten? Undrar du över hur ditt företag kan kommunicera ert hållbarhetsarbete? Boka ett kostnadsfritt onlinemöte för en introduktion i hållbart företagande och vilka affärsmöjligheter det skapar för småföretag. Du får inspiration och tips på hur ditt företag med hjälp av en hållbarhetscoach kan kickstarta och börja kommunicera ert hållbarhetsarbete.

Vi tar ansvar för vår del i att förändra marknaden

The Ethical Move är en global organisation av företagare som delar åsikten att affärer kan vara en kraft för det goda i världen. Marknadsföring utan manipulation kan vara framgångsrik. Företag kan behandla sin personal, sina kunder och sin värdekedja på ett hållbart sätt OCH göra vinst.

We put the person before the sale. We communicate inclusively, truthfully, and clearly. We take responsibility for our part in changing the marketplace. We have taken the pledge. #ethicalmove