0708 85 05 28 maria (at) beep.se

Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska
med fokus på hållbar kommunikation och företagshistoria.

Copywriter

Vi identifierar kundernas behov och presenterar dina produkter, tjänster och lösningar. Det väcker målgruppens nyfikenhet.

 

Jag vill väcka nyfikenhet

Transcreator

Vid översättningar utgår vi från målgruppen och adapterar texter på svenska och engelska. Det gör budskapet relevant för mottagarna på sitt nya språk.

 

Jag vill nå kunder utomlands

Journalist

Vi gör intervjuer och skriver artiklar och kundcase samt corporate storytelling. Det ökar läsarnas intresse för företaget.

 

Jag vill utbilda kunderna

Voice Over & Manus

Vi ger företaget en personlig röst på engelska samt redigerar och översätter speakermanus och skriver undertexter.

 

Jag vill göra mig hörd

Lyft fram hållbarhetsarbetet i kommunikationen

Med Agenda 2030 har världens länder åtagit sig att aktivt arbeta för en hållbar utveckling och en rättvis framtid. För att vi ska lyckas uppnå FN:s 17 GLOBALA MÅL behöver företag i alla branscher fokusera på allt det goda som näringslivet kan bidra med.

För större företag är hållbarhetsrapportering numera ett lagkrav. Men även små och medelstora företag har allt att vinna på att arbeta med miljömässig, social och etisk hållbarhet i verksamheten. Att visa hur företaget bidrar till en hållbar utveckling synliggör värderingarna, stärker varumärket och engagerar medarbetarna. Och det inspirerar fler!

Som kommunikatörer har vi för vår egen verksamhet valt MÅL 12 för att främja hållbar konsumtion och produktion. Med särskilt fokus på delmål 12.6 vill vi uppmuntra företag att lyfta fram sitt hållbarhetsarbete i kommunikationen.

Textpaket i valfri storlek

Svårt att hinna med? Få jobbet gjort med våra textpaket.

Hur håller ni igång kundrelationerna under köpresan? Stora företag riskerar att tappa överblicken. Små företag kämpar ofta med tidsbrist. Men utan löpande kommunikation riskerar ni att förlora kontakten med kunderna. Känns att-göra-listan för lång? Abonnera på våra texttjänster och få jobbet gjort!

Jag vill veta mer om textpaket

Hur smakar din presentation?

Skrivande kan liknas vid matlagning. Det är ingredienserna som ger smak åt texten. Detsamma kan sägas om presentationer. Vi vet alla vad som ingår i en dålig presentation. Krångliga diagram, tråkiga bilder och långa punktlistor. Men med rätt recept kan du krydda det du vill säga så att åhörarna går därifrån mätta, belåtna och sugna på mer. I denna onlinekurs får du alla de ingredienser du behöver för att tillreda en presentation som ger mersmak!

Jag är nyfiken på receptet

Affärsnätverket Kommunikation & Försäljning

Det här är affärsnätverket som diskuterar kommunikation, försäljning, företagande och näringsliv ur perspektiv som globalisering, urbanisering, digitalisering och automatisering. Alltid med fokus på hållbarhet, jämställdhet, miljö, mångfald och mänskliga rättigheter. Hur kan vi i samverkan skapa ett sundare samhälle, bidra till ett empatiskt näringsliv och samtidigt ta ett långsiktigt ansvar för vår planet?

Jag vill veta mer om affärsnätverket

Briggen Tre Kronor af Stockholm

På Skeppsholmen hände något smått fantastiskt 1999. Efter många långa år skulle ett råtacklat segelfartyg äntligen återigen byggas på ön av landets skickligaste skeppstimmermän. Och i augusti 2005 sjösattes Briggen Tre Kronor af Stockholm.

Briggen är inte bara ett vackert segelfartyg. Hon har även ett viktigt uppdrag då hon seglar för livet i Östersjön, för att detta fantastiska innanhav ska överleva. Vi gillar givetvis alla våra updragsgivare. Men briggen har en särskild plats i våra hjärtan och vi är sedan flera år stödjande partner.

Jag vill rädda Östersjön!