Kickstarta och kommunicera hållbarhetsarbetet.

Skärp ert fokus. Stärk ert syfte. Sprid er story.

Nöjda kunder, stolta medarbetare och fler affärer. Lägg till en bättre värld. Det är hållbart företagande. 

Som coach i hållbart företagande hjälper jag småföretag att identifiera utmaningar, sätta upp mål för hållbarhetsarbetet och hitta en tydlig strategi. Med en handlingsplan för en hållbar affärsmodell skapar ni mervärde för kunden.

Samtidigt behöver ni kommunicera hur ni aktivt bidrar till samhällsnytta och tillväxt inom planetens gränser. Hållbart berättande stärker varumärket så att ni blir attraktiva som leverantör, samarbetspartner och arbetsgivare.

Småföretagare som nu ser över sin affärsmodell och börjar jobba hållbart skaffar sig snabbt konkurrensfördelar. Så kickstarta och kommunicera hållbarhetsarbetet och upptäck en hel ocean av affärsmöjligheter.

 

Känner du igen dig?

  • Kunder och upphandlare ställer krav på hållbarhet
  • Risken att väljas bort som leverantör ökar
  • Svårare att locka och behålla rätt medarbetare

För att förbli relevanta som leverantör, samarbetspartner och arbetsgivare  måste småföretag kickstarta hållbarhetsarbetet. Upptäck nya kundbehov och skapa unikt mervärde. Det stärker kundrelationerna och bidrar till samhällsnytta så att ni kan nischa er på marknaden.

Skulle du vilja …

  • Utveckla ert erbjudande och involvera medarbetarna
  • Upptäcka nya affärsmöjligheter och locka fler kunder
  • Kommunicera hållbarhetsarbetet på ett tryggt och tydligt sätt

Få hjälp med att komma i gång och sätta upp mål för hållbarhetsarbetet. Ta fram en handlingsplan så att alla medarbetare kan delta. Ta reda på vilka förväntningar marknaden har och börja kommunicera på ett tydligt, trovärdigt och transparent sätt som lyfter fram era värderingar.

Femklöver för hållbara affärsmöjligheter

En flexibel onlinetjänst för att…

  • Förstå kundens förväntningar
  • Engagera medarbetarna
  • Kommunicera hållbarhet

Femklövern är en serie onlineträffar för att kickstarta hållbarhetsarbetet. Det hjälper er att analysera er påverkan, sätta upp mål, kartlägga intressenternas förväntningar, vässa ert erbjudande samt upptäcka nya affärsmöjligheter. Och kommunicera det på ett tydligt, trovärdigt och transparent sätt. Alla på företaget kan delta!

Välkommen till ett bjussigt webinar om hållbarhet

Hållbarhet är ett förhållningssätt till hur vi ser på oss själva och livet på vår planet. Det genomsyrar allt från miljöhänsyn till mänskliga rättigheter och hur vi alla på olika sätt kan bidra till en hållbar utveckling inom planetens gränser. Det gäller både hemma och på jobbet samt hur vi som småföretagare aktivt väljer att driva våra verksamheter för en grön tillväxt.

Utvalda Tisdagar kör vi TIPSDAG – ett kostnadsfritt lunchwebinar där vi tittar närmare på hållbarhet ur olika synvinklar och bjuder på idéer, inspiration och tips – alltid på ett kul och bjussigt sätt! Vill du ha en inbjudan som gäst eller kanske delta som föreläsare, hör av dig!     

Vill du ge ett löfte till Östersjön? 

Visste du att bara 10 % av all plast återvinns i Sverige? Resten bränns upp, kastas i naturen eller hamnar i havet. Som delägare i Expedition Rädda Östersjön AB bidrar Beep till det viktiga arbetet för ett friskt innanhav. Och genom Agenda 2030 arbetar vi med MÅL 14 för att minska mängden produktrester i Östersjön och världens andra hav.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete och närhelst du kan, undvik att använda plast – både hemma och på jobbet. Inspirera gärna andra att göra likadant och skriv under Östersjökontraktet som ditt löfte till Östersjön. Tack!

Vi tar ansvar för vår del i att förändra marknaden

The Ethical Move är en global organisation av företagare som delar åsikten att affärer kan vara en kraft för det goda i världen. Att marknadsföring utan manipulation kan vara framgångsrik. Och att företag kan behandla sin personal, sina kunder och sin värdekedja på ett hållbart sätt OCH göra vinst.

We put the person before the sale. We communicate inclusively, truthfully, and clearly. We take responsibility for our part in changing the marketplace. We have taken the pledge. #ethicalmove