Kickstarta och kommunicera hållbarhetsarbetet, koppla företaget till hållbarhetsmålen och upptäck nya affärsmöjligheter. Tillsammans tar vi fram en handlingsplan och ni får stöd och pepp längs vägen. 

Fokus och syfte är företagets kompass i en hållbar värld

För att förbli relevanta på marknaden måste företag börja arbeta hållbart och skapa unikt mervärde för sina kunder. Det stärker relationerna och hjälper er att hitta en egen nisch på marknaden. En blå ocean av nya affärsmöjligheter.

Tillsammans tar vi fram en strategi för hållbarhetsarbetet och hållbarhetskommunikationen med en handlingsplan i en takt som funkar för er. Det hjälper ert att hitta ert fokus och syfte och staka ut vägen framåt. Hållbarhetscoach är en tjänst ni prenumererar på månadsvis så länge ni behöver under processen.

Kostnadsfri onlineföreläsning för inspiration

Gå kurser? Anlita konsulter? Visst, men med en hållbarhetscoach kan mindre företag klara mycket av hållbarhetsarbetet själva! Börja med en kostnadsfri onlineföreläsning för inspiration, råd och tips. Bjud in medarbetarna och ta reda på hur ni kommer igång (eller tar nästa steg).

Hållbarhetsarbetet inleds med onlinemöten där vi gör en snabbanalys av nuläget och gemensamt väljer ut de områden ni behöver ta itu med. Tillsammans tar vi fram en handlingsplan så att ni kan ta ett steg i taget för hållbart företagande.

Hållbarhet skärper ert fokus

Hållbara företag skapar mervärden för människan och samhället. Genom att fokusera på att uppfylla sina kunders behov hittar de nya lösningar. De är själva motorn i den gröna omställning som driver ekonomisk tillväxt på planetens villkor. Och de har allt att vinna.

Få hjälp med att komma igång med hållbarhetsarbetet, sätta upp mål och hitta rätt fokus och inriktning som leder till förbättring och utveckling. Det ger er chansen att se över era erbjudanden och nischa er. När ni börjar skapa nya mervärden för kunderna kan ni skaffa er en unik position på marknaden.

Kommunikation stärker ert syfte

Hållbara företag bygger starka relationer med kunder och intressenter. Genom täta dialoger tar de reda på vilka krav och förväntningar omvärlden har så att de kan skapa trovärdig och transparent kommunikation som drivs av företagets värderingar

Få hjälp med er hållbarhetskommunikation för att utforska och samla in omvärldens kunskaper, synpunkter och önskemål. Det ger er viktiga insikter i hur relationen med era intressenter kan stärkas och utvecklas. När ni börjar kommunicera företagets syfte skapar det tillit och väcker nyfikenhet.

Maria Lindberg Howard

Texter som bryr sig blir lästa

Alla människor vill bli tilltalade som de unika individer och kloka konsumenter de är. De vill spara pengar, få mer tid, bli omtyckta och känna tillhörighet. Och de köper bara produkter och tjänster från företag de gillar och litar på.

Erbjudanden som ligger nära de egna värderingarna blir mer värdefulla. Värderingsdriven kommunikation handlar om att gå från vad till varför. Att se kunder som medmänniskor och marknadsföring som en brobyggare. Med storytelling blir ni tydliga med ert fokus och syfte.