Nöjda kunder, stolta medarbetare och fler affärer. Lägg till en bättre värld. Det är hållbart företagande. 

Inga företag kan fungera långsiktigt utan insikten om vilken inverkan deras produkter och tjänster har på miljö och människor och på det samhälle som håller verksamheten vid liv.

Marknadens förväntningar på hållbara lösningar ökar snabbt. Det ställer helt nya krav på en affärsmodell som bygger på hållbart företagande.

 

Simmar ni åt rätt håll?

Känner du igen dig?

  • Kunder och upphandlare ställer krav på hållbarhet
  • Risken att väljas bort som leverantör ökar
  • Svårare att locka och behålla rätt medarbetare

För att förbli relevanta som leverantör, samarbetspartner och arbetsgivare behöver småföretag snabbt upptäcka nya kundbehov och börja skapa unikt mervärde. Det stärker kundrelationerna och bidrar till samhällsnytta så att ni kan nischa er på marknaden.

Skulle du vilja …

  • Utveckla ert erbjudande och involvera medarbetarna
  • Upptäcka nya affärsmöjligheter och locka fler kunder
  • Kommunicera hållbarhetsarbetet på ett tryggt och tydligt sätt

Få hjälp med att komma i gång och sätta upp mål för hållbarhetsarbetet. Ta fram en handlingsplan så att alla medarbetare kan delta. Ta reda på vilka förväntningar marknaden har och börja kommunicera på ett tydligt, trovärdigt och transparent sätt som lyfter fram era värderingar.

Kickstarta företagets hållbarhetsresa med Femklövern

Som hållbarhetscoach hjälper jag er att ta nya steg och snabbt få in hållbarhetsarbetet i vardagen. MIna kunskaper, erfarenheter och insikter har jag samlat i Femklövern tillsammans med pratiska verktyg. 

Alla företag har olika behov och förutsättningar. Vi inleder med en analys av  nuläget och går igenom ambitioner och mål. Innehållet i Femklövern fördelas sedan på de områden som just ert företag har mest nytta av så att ni kan…

Skärpa ert FOKUS genom att analysera företagets påverkan, börja tänka cirkulärt och bidra till samhällsnytta.

Stärka ert SYFTE genom att identifiera era drivkrafter, inventera resurser och formulera en hållbar vision och mission.

Bygga långsiktiga RELATIONER genom att kartlägga era intressenter, upptäcka nya kundbehov och starta dialoger.

Ta fram en STRATEGI för att vässa erbjudandet, upptäcka nya affärsmöjligheter och nischa er på marknaden.

Skapa tydlig, trovärdig och transparent KOMMUNIKATION genom relevanta budskap som vinner kundernas tillit.

Varför anlita en hållbarhetscoach? 

Att ställa om till hållbart företagande omfattar hela verksamheten och här behöver alla småföretagare hitta sitt eget sätt. Antingen kan du göra jobbet själv, utbilda personalen, anställa en specialist eller anlita konsulter inom olika områden. Som alltid handlar det om resurser, tid och pengar.

Jag tror på att hjälpas åt! Därför har jag skapat tjänsten Hållbarhetscoach. Den bygger på min yrkeserfarenhet inom kommunikation samt hållbarhetsarbetet i mitt eget företag. I Femklövern har jag samlat egna erfarenheter och insikter samt material – allt det som behövs för att komma i gång och ändå hinna med vardagen.

Med en hållbarhetscoach får du…

  • En objektiv synvinkel för att hitta nya lösningar
  • Stöd och uppmuntran till dig och dina medarbetare
  • Ett bollplank för idéer och kommunikation

Det hjälper dig att engagera medarbetarna så att ni kan kickstarta och fördela hållbarhetsarbetet och börja kommunicera hur företaget bidrar till en hållbar utveckling.

Tillsammans tar vi fram en handlingsplan för en hållbar affärsmodell, en hållbarhetspolicy som tydligt visar hur företaget arbetar med hållbarhetsfrågor samt en kommunikationsplan så att ni kan kommunicera tryggt.

Hållbarhetscoach för ägarledda småföretag

Som småföretagare har vi något gemensamt. Alla har vi genom åren kämpat oss igenom tuffa utmaningar och firat framgångar.  Så vi har all rätt att vara stolta över våra företag. För att vidareutveckla verksamheten inför en föränderlig framtid måste vi alltid vara redo att ta nästa steg. Kalla det gärna hållbart företagande. För vad det handlar om är hur vi som entreprenörer och medmänniskor väljer att ta hand om varandra och den värld vi alla delar. Låt oss hjälpas åt!

Vilket coachpaket passar dig bäst? 

Hållbarhetscoach – Soloföretag

Som soloföretagare ger en hållbarhetscoach dig stöd, motivation och verktyg för att skapa en hållbar affärsmodell så att du kan vidareutveckla ditt erbjudande. När du kommunicerar ditt engagemang för hållbarhet stärker det varumärket och kundlojaliteten.

Coachningen sker online med genomgångar, workshopar och avstämningar och tiden fördelas utifrån det upplägg  och i den takt som passar dig bäst.

Hållbarhetscoach – Småföretag

Som VD får du med en hållbarhetscoach ett kreativt bollplank. Det hjälper dig att identifiera och integrera hållbarhetsmålen i affärsstrategin. Samtidigt får dina medarbetare det stöd de behöver för att aktivt kunna bidra till hållbarhetsarbetet.

Coachningen sker online med genomgångar, workshopar och avstämningar och tiden fördelas utifrån det upplägg som passar er bäst. Alla medarbetare kan delta!

Hållbarhetscoach – VD/ägare

För småföretagare är hållbarhetsarbetet något som måste hinnas med i en redan stressig vardag. Som VD/ägare får du ett personligt bollplank och en assistent som snabbt kan hoppa in och avlasta dig med arbetsuppgifter som benchmarking av konkurrenter, kundintervjuer och skriva hållbarhetspolicyn.

Coachningen sker online och tiden fördelas på de funderingar, frågor och arbetsuppgifter du just då behöver hjälp med.