0708 85 05 28 maria (at) beep.se

Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska inom kommunikation, content och storytelling med fokus på hållbarhet. Våra kunder är främst små och medelstora företag inom B2B.

Copywriter

Vi identifierar kundernas behov och presenterar dina produkter, tjänster och lösningar. Det väcker målgruppens nyfikenhet.

 

Jag vill väcka nyfikenhet

Textredigering

Vi putsar, bearbetar och anpassar texter så att de kan återanvändas i fler kanaler och för olika målgrupper.

 

Jag vill återanvända texter

Journalist

Vi gör intervjuer och skriver artiklar och kundcase samt corporate storytelling. Det ökar läsarnas intresse för företaget.

 

Jag vill utbilda kunderna

Översättning

Vi utgår från målgruppen och adapterar texten på svenska eller engelska. Det gör budskapet relevant för de nya läsarna.

 

Jag vill nå kunder utomlands

Storytelling

Vi skriver och anpassar innehåll för olika kanaler. Det hjälper kunderna att fatta beslut under köpresans olika steg.

 

Jag vill förenkla köpbeslut

Voice Over & Manus

Vi ger företaget en personlig röst på engelska samt redigerar och översätter speakermanus och skriver undertexter.

 

Jag vill göra mig hörd

Lyft fram hållbarhetsarbetet i kommunikationen

Med Agenda 2030 har världens länder åtagit sig att aktivt arbeta för en hållbar utveckling och en rättvis framtid. För att vi ska lyckas uppnå FN:s 17 GLOBALA MÅL behöver företag i alla branscher fokusera på det goda som näringslivet kan bidra med.

För större företag är hållbarhetsrapportering numera ett lagkrav. Men även små och medelstora företag har allt att vinna på att arbeta med miljömässig, social och etisk hållbarhet i verksamheten.

Som kommunikatörer har vi valt MÅL 12 för att främja hållbar konsumtion och produktion. Med särskilt fokus på delmål 12.6 vill vi uppmuntra företag att lyfta fram sitt hållbarhetsarbete i kommunikationen. Det inspirerar fler!

Jag vill veta mer om hållbarhetskommunikation

Affärsnätverk hos Stockholms Handelskammare

Välkommen till affärsnätverket som diskuterar kommunikation, försäljning, företagande och näringsliv ur perspektiv som globalisering, urbanisering, digitalisering och automatisering. Alltid med fokus på hållbarhet, jämställdhet, miljö, mångfald och mänskliga rättigheter. Hur kan vi gemensamt skapa ett mer empatiskt näringsliv och ta ett långsiktigt ansvar för vår planet?

Varje träff har ett tema med inspirerande föreläsare i aktuella ämnen. Deltagarna representerar ett tvärsnitt av näringslivet. Här tänker vi tvärfunktionellt, analyserar trender och tipsar om spaningar. Vi river väggarna mellan avdelningarna, delar med oss av kunskaper och utbyter erfarenheter.

Jag vill veta mer om affärsnätverket
Textpaket i valfri storlek

Svårt att hinna med? Få jobbet gjort med våra textpaket.

Hur håller ni igång kundrelationerna under köpresan? Stora företag riskerar att tappa överblicken. Små företag kämpar ofta med tidsbrist. Men utan löpande kommunikation riskerar ni att förlora kontakten med kunderna. Känns att-göra-listan för lång? Abonnera på våra texttjänster och få jobbet gjort!

Jag vill veta mer om textpaket

Briggen Tre Kronor af Stockholm

På Skeppsholmen hände något smått fantastiskt 1999. Efter många långa år skulle ett råtacklat segelfartyg äntligen återigen byggas på ön av landets skickligaste skeppstimmermän. Och i augusti 2005 sjösattes Briggen Tre Kronor af Stockholm.

Briggen är inte bara ett vackert segelfartyg. Hon har även ett viktigt uppdrag då hon seglar för livet i Östersjön, för att detta fantastiska innanhav ska överleva. Vi gillar givetvis alla våra updragsgivare. Men briggen har en särskild plats i våra hjärtan och vi är sedan flera år stödjande partner.

Jag vill rädda Östersjön!