0708 85 05 28 maria (at) beep.se

Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska inom marknadsföring, webb, innehåll och redaktionell kommunikation.

Copywriter

Vi identifierar kundernas behov och presenterar dina produkter, tjänster och lösningar. Det väcker målgruppens nyfikenhet.

 

Jag vill väcka nyfikenhet

Textredigering

Vi putsar, bearbetar och anpassar texter så att de kan återanvändas i fler kanaler och för olika målgrupper.

 

Jag vill återanvända texter

Journalist

Vi gör intervjuer och skriver artiklar och kundcase samt corporate storytelling. Det ökar läsarnas intresse för företaget.

 

Jag vill utbilda kunderna

Översättning

Vi utgår från målgruppen och adapterar texten på svenska eller engelska. Det gör budskapet relevant för de nya läsarna.

 

Jag vill nå kunder utomlands

Content writing

Vi skriver och anpassar innehåll för olika kanaler. Det hjälper kunderna att fatta beslut under köpresans olika steg.

 

Jag vill förenkla köpbeslut

Voice Over & Manus

Vi ger företaget en personlig röst på engelska samt redigerar och översätter speakermanus och skriver undertexter.

Jag vill göra mig hörd
Content Marketing ideas

Använd hållbarhetsrapporteringen i kommunikationen

Med Agenda 2030 har världens länder åtagit sig att aktivt arbeta för en hållbar och rättvis framtid. Företag kan och bör användas som verktyg för att uppnå FN:s 17 GLOBALA MÅL. Alla måste vi fokusera på det goda vi kan bidra med genom vår verksamhet.

Vi har valt att arbeta med MÅL 12 för en hållbar utveckling. Tillsammans med våra uppdragsgivare vill vi främja hållbar konsumtion och produktion samt uppmuntra till att företag använder hållbarhetsrapporteringen i sin kommunikation.

Jag vill veta mer om hållbarhetskommunikation!
Textpaket i valfri storlek

Svårt att hinna med? Få jobbet gjort med våra textpaket.

Hur håller ni igång kundrelationerna under köpresan? Stora företag riskerar att tappa överblicken. Små företag kämpar ofta med tidsbrist. Men utan löpande kommunikation riskerar ni att förlora kontakten med kunderna. Känns att-göra-listan för lång? Abonnera på våra texttjänster och få jobbet gjort!

Jag vill veta mer om textpaket!