Ta hjälp av en hållbarhetscoach för att kickstarta och kommunicera hållbarhetsarbetet. Vi tar fram en handlingsplan och ni får stöd och pepp längs vägen. 

Fokus och syfte är företagets kompass i en hållbar värld

För att förbli relevanta på marknaden måste företag arbeta hållbart och börja skapa unikt mervärde för sina kunder. Det stärker relationerna och hjälper er att hitta en egen nisch på marknaden. En blå ocean av nya affärsmöjligheter.

Tillsammans lägger vi upp en strategi för hållbarhetsarbetet och hållbarhetskommunikationen med en tidsplan i en takt som funkar för er. Det hjälper ert att hitta ert fokus och syfte och staka ut vägen framåt. Hållbarhetscoach är en tjänst ni prenumererar på månadsvis så länge ni behöver under processen.

Hållbarhet skärper ert fokus

Hållbara företag skapar mervärden för människan och samhället. Genom att fokusera på att uppfylla sina kunders behov hittar de nya lösningar. De är själva motorn i den gröna omställning som driver ekonomisk tillväxt på planetens villkor. Och de har allt att vinna.

Få hjälp med att komma igång med hållbarhetsarbetet, sätta upp mål och hitta rätt fokus och inriktning som leder till förbättring och utveckling. Det ger er chansen att se över era erbjudanden och nischa er. När ni börjar skapa nya mervärden för kunderna kan ni skaffa er en unik position på marknaden.

Kommunikation stärker ert syfte

Hållbara företag bygger starka kundrelationer. Genom intressentdialoger tar de reda på vilka krav och förväntningar omvärlden har så att de kan skapa trovärdig och transparent kommunikation som drivs av företagets värderingar

Få hjälp med er hållbarhetskommunikation för att utforska och samla in omvärldens kunskaper, synpunkter och önskemål. Det ger er viktiga insikter i hur relationen med era intressenter kan stärkas och utvecklas. När ni börjar kommunicera företagets syfte skapar det tillit och väcker nyfikenhet.

Stockholms Handelskammare logga

Green Onion Collective

Beep är en av grundarna av Green Onion Collective – ett öppet kollektiv med en idéburen värdegrund och ett kooperativt synsätt. Medlemmarna drivs av en stark vilja att utifrån våra olika yrkeskunskaper, branscherfarenheter och engagemang samarbeta för en hållbar utveckling i näringslivet.

Tillsammans kombinerar vi våra olika kompetenser och talanger för att hjälpa företag att ta nästa steg på vägen i sitt hållbarhetsarbete – oavsett var de just nu befinner sig längs sin hållbarhetsresa. Låt oss sätta ihop ett dream team!