Hållbart företagande. En ocean av affärsmöjligheter. 

Kickstarta och kommunicera hållbarhetsarbetet

Nöjda kunder, stolta medarbetare och fler affärer. Lägg till en bättre värld. Det är hållbart företagande.

Jag hjälper småföretagare att identifiera utmaningar, sätta upp mål för hållbarhetsarbetet och hitta en tydlig strategi. Med en handlingsplan för en hållbar affärsmodell kan ni börja skapa mervärde för kunden.

Samtidigt behöver ni kommunicera om hur ni aktivt bidrar till samhällsnytta inom planetens gränser. Hållbart berättande stärker varumärket så att ni blir attraktiva som leverantör, samarbetspartner och arbetsgivare.

Småföretagare har inte råd att simma lugnt! De som nu kommer igång med att jobba hållbart skaffar sig snabbt konkurrensfördelar. Så kickstarta och kommunicera hållbarhetsarbetet och upptäck en hel ocean av affärsmöjligheter.

 

Hållbart företagande skapar nya affärsmöjligheter

För att förbli relevanta som leverantör och samarbetspartner måste småföretag arbeta hållbart. Genom att upptäcka och uppfylla nya kundbehov kan ni börja skapa unikt mervärde. Det stärker kundrelationerna, bidrar till samhällsnytta och ger er chansen att nischa er på marknaden. En blå ocean av nya affärsmöjligheter.

Få hjälp med att komma i gång och sätta upp mål för hållbarhetsarbetet. Med en coach för hållbart företagande får ni hjälp med att ta fram en handlingsplan så att alla medarbetare kan delta. Hållbarhetsarbetets olika delar skräddarsys för er verksamhet och genomförs med ett upplägg och i ett tempo som anpassas enligt era behov.

Nyfiken? Boka ett eget webinar för inspiration, råd och tips!

Hållbart berättande stärker varumärket

Hållbara småföretag bygger starka relationer med kunder och intressenter. Med en öppen dialog tar de reda på vilka förväntningar marknaden har för att kunna bygga tillit genom tydlig, trovärdig och transparent kommunikation som utgår från företagets värderingar.

Få hjälp med er hållbarhetskommunikation och börja utforska kundernas okända behov. Det ger viktiga insikter i hur relationen kan utvecklas. Med hållbart berättande förmedlar ni ert syfte och fokus – vad som driver er, vad ni vill uppnå och hur ni löser problem som bidrar till det allmännas bästa. Allt det där som kännetecknar ert varumärke.

Nyfiken? Boka ett eget webinar för inspiration, råd och tips!

Boka onlinemöte för tips och inspiration!

Många småföretagare funderar på hur de ska klara av och hinna med att ställa om sin verksamhet. Som coach för hållbart företagande hjälper jag er att komma igång så att ni kan integrera hållbarhetsarbetet i vardagen och börja kommunicera med omvärlden om vad ni gör. Bjud med dina kollegor och boka ett onlinemöte så berättar jag mer!

 

Vi tar ansvar för vår del i att förändra marknaden

The Ethical Move är en global organisation av företagare som delar åsikten att affärer kan vara en kraft för det goda i världen. Att marknadsföring utan manipulation kan vara framgångsrik. Och att företag kan behandla sin personal, sina kunder och sin värdekedja på ett hållbart sätt OCH göra vinst.

We put the person before the sale. We communicate inclusively, truthfully, and clearly. We take responsibility for our part in changing the marketplace. We have taken the pledge. #ethicalmove