Entreprenörer som ställer om för att jobba hållbart skaffar sig konkurrensfördelar samtidigt som de bidrar till samhällsnytta och en bättre värld.

Som hållbarhetscoach hjälper vi småföretag att kickstarta och kommunicera hållbarhetsarbetet, koppla verksamheten till hållbarhetsmålen och upptäcka nya affärsmöjligheter.

Tillsammans tar vi fram en handlingsplan och ni får tips, stöd och pepp längs vägen.

Hållbart företagande skapar nya affärsmöjligheter

För att förbli relevanta på marknaden måste företag arbeta hållbart. Genom att uppfylla nya kundbehov kan ni börja skapa unikt mervärde. Det stärker kundrelationerna och ger er också chansen att nischa er på marknaden. En blå ocean av nya affärsmöjligheter.

Få hjälp med att komma i gång och sätt upp mål för hållbart företagande. Tillsammans tar vi fram en handlingsplan för grön omställning. Hållbarhetsarbetet är indelat i fem steg och genomförs med ett upplägg och i ett tempo som passar er. Hållbarhetscoach är en onlinetjänst ni prenumererar utifrån behov. 

Hållbarhetskommunikation stärker varumärket

Hållbara företag bygger starka relationer med kunder och intressenter. Med en öppen dialog tar de reda på vilka förväntningar marknaden har för att kunna skapa transparent och trovärdig kommunikation som bygger på företagets värderingar.

Få hjälp med er hållbarhetskommunikation och börja utforska kundernas behov. Det ger viktiga insikter i hur relationerna kan utvecklas. Med storytelling förmedlar ni ert syfte, ert varför. Vad som driver er, vad ni vill uppnå och hur ni löser problem. Allt det som kännetecknar ert varumärke.

Välkommen på onlineföreläsning för inspiration

Grön omställning skapar en rad konkurrensfördelar och ger även chansen att upptäcka nya affärsmöjligheter. Börja med en kostnadsfri onlineföreläsning (ca 1 tim) för inspiration, råd och tips om hur ni kommer i gång med hållbarhetsarbetet. Samla medarbetarna och boka en tid som passar er!