Hållbart företagande
en ocean av möjligheter

Kickstarta och kommunicera hållbarhetsarbetet

Entreprenörer är modiga, kreativa och agila. Genom hållbart företagande skapar vi mervärde för våra kunder samtidigt som vi bidrar till samhällsnytta och en hållbar utveckling.

Småföretag som börjar jobba hållbart skaffar sig snabbt konkurrensfördelar. Tillsammans med en hållbarhetscoach identiferar ni utmaningar, sätter upp mål och strategier samt tar fram en handlingsplan för hållbarhetsarbetet.

Hållbarhetskommunikation visar upp ert engagemang. Det stärker varumärket och bygger förtroende så att ni sticker ut på marknaden och blir attraktiva som leverantör, samarbetspartner och arbetsgivare.

Så kickstarta och kommunicera ert hållbarhetsarbete och upptäck nya affärsmöjligheter.

Boka möte för inspiration och hållbara tips!

Känner du dig osäker på hur du kan få in hållbarhet i verksamheten? Boka ett kostnadsfritt onlinemöte för en introduktion i hållbart företagande och vilka affärsmöjligheter det skapar för småföretag. Du får inspiration och tips på hur ditt företag med hjälp av en hållbarhetscoach kan kickstarta och kommunicera ert hållbarhetsarbete.

Hållbart företagande skapar nya affärsmöjligheter

För att förbli relevanta på marknaden måste småföretag arbeta hållbart. Genom att uppfylla nya kundbehov kan ni börja skapa unikt mervärde. Det stärker kundrelationerna och ger er också chansen att nischa er på marknaden. En blå ocean av nya affärsmöjligheter.

Få hjälp med att komma i gång och sätt upp mål för hållbart företagande. Tillsammans tar vi fram en handlingsplan för grön omställning. Hållbarhetsarbetet är indelat i fem steg och genomförs med ett upplägg och i ett tempo som passar er.

Hållbarhetskommunikation stärker varumärket

Hållbara småföretag bygger starka relationer med kunder och intressenter. Med en öppen dialog tar de reda på vilka förväntningar marknaden har för att kunna skapa transparent och trovärdig kommunikation som bygger på företagets värderingar.

Få hjälp med er hållbarhetskommunikation och börja utforska kundernas behov. Det ger viktiga insikter i hur relationerna kan utvecklas. Med storytelling förmedlar ni ert syfte, ert varför. Vad som driver er, vad ni vill uppnå och hur ni löser problem. Allt det som kännetecknar ert varumärke.

Läs nyhetsbrev om hållbart företagande

Hur påverkas varumärken av hållbarhet? Vad är greenwashing och hur undviker man att hamna där? Hur kan ett agilt synsätt driva hållbarhetsarbetet? Varför är det viktigt med transparens i marknadsföringen? Det och mycket annat kan du läsa om i  nyhetsbrevet!

Vi tar ansvar för vår del i att förändra marknaden

The Ethical Move är en global organisation av företagare som delar åsikten att affärer kan vara en kraft för det goda i världen. Marknadsföring utan manipulation kan vara framgångsrik. Företag kan behandla sin personal, sina kunder och sin värdekedja på ett hållbart sätt OCH göra vinst.

We put the person before the sale. We communicate inclusively, truthfully, and clearly. We take responsibility for our part in changing the marketplace. We have taken the pledge. #ethicalmove