BIld från webinaret: Fredrik Nilzén på Scania samt Kalle Nilvér på GoClimate flankerade av Anna Blomstergren och Eric Beckius på Handelsbanken.

I sin dialog med kunderna har Handelsbanken börjat märka en klar förändring i synen på hållbarhet. För några år sedan blev företag förvånade när banken ställde hållbarhetsfrågor. Idag har allt fler företag börjat bli mer medvetna, mer intresserade och mer engagerade i hållbarhetsfrågorna.

Det tydliga attitydskiftet diskuterades i ett intressant webinar med Anna Blomstergren och Eric Beckius på Handelsbanken och Fredrik Nilzén på Scania samt Kalle Nilvér på GoClimate som har skapat tjänsten Hållbarhetskollen för att mäta klimatavtryck.

Under lång tid har världen sett en otrolig tillväxt som har byggt upp hela vårt ekonomiska system. Nu växer insikten om att med all ny information och vad vi vet idag måste vi nu kunna förklara hur våra företag också påverkar samhället och klimatet. Det här är inte längre något som går att välja bort.

På Scania omvärderade man 2015 synen på verksamhetens syfte. Sedan dess fokuserar man på att vara drivande i utvecklingen av ett hållbart transportsystem längs hela värdekedjan – från leverantörer och partners till produktion och kunder. Som hållbarhetschef på Scania ser Fredrik Nilzén en konkret koppling att när man tillverkar någonting använder man naturresurser och när kunderna använder produkterna skapar det också en påverkan.

Lagkrav sorterar bort leverantörer ur värdekedjan

Storföretagen har lagkrav på sig som ännu inte har nått de mindre företagen. Men småföretag har inte längre råd att vänta. Enligt en undersökning av OP Företagsbanken 2023 säger sig 42 procent av storföretagen redan ha varit tvingade att byta ut flera av sina leverantörer på grund av bristande hållbarhetsarbete. Hos Scania vill man bara ha leverantörer som kan förklara effekten av sina produkter och tjänster och tydligt visa hur man bidrar till lagkraven i värdekedjan. Annars blir det svårt att fortsätta vara eller att bli leverantör till Scania. Omställningen kräver ett partnerupplägg där man hjälps åt mer än ett strikt kund- och leverantörsförhållande.

Företag som inte får ner utsläppen från sin produktion kommer snart att få stå för en kommande kostnadsökning i form av skatter, tullar och avgifter då reglerna kring utsläppsrätter skärps. Den som inte agerar tar risken att inte längre ha produkter och tjänster som är konkurrenskraftiga. Det påverkar intäkterna vilket i sin tur skapar frågor hos banken när företag vill prata finansiering.

Men hållbarhetsarbetet handlar inte bara om att få bort risker utan även om att skapa fler affärer. Fredrik Nilzén påminner om att det bortom riskerna alltid finns någon form av affärsmöjlighet där man kanske kan nå en ny kundgrupp eller utveckla en ny produkt och göra mer affärer. Företag måste börja göra saker på ett annorlunda sätt som ger mindre påverkan på samhället och planeten och som skapar mer nytta samt att kunna beskriva det. Det är hela syftet med att ställa om verksamheten.

Vilka affärer gör vi idag? Och vilka affärer vill vi göra imorgon?

Alla företag är olika. Så rådet är att alltid utgå från den egna verksamheten, de affärer man gör idag och de affärer man vill göra i morgon. Klimatavtrycket och bolagsstyrningen måste alla företag titta närmare på men även hur verksamheten och samhället påverkar varandra. Och det måste finnas en tydlig ambition och vilja till förändring och att börja göra saker på ett annorlunda sätt.

Som VD behöver man få medarbetarna att förstå VARFÖR förändringen är nödvändig. Man måste tydligt visa VAD som behöver göras och i vilken riktning företaget bör gå för att nå dit. Men sedan ska man släppa lös kraften som finns i bolaget på HUR det ska genomföras. När alla på företaget är med på omställningen och jobbar gemensamt blir det enklare för marknadsavdelningen att nå ut, enklare för säljavdelningen att öka försäljningen och enklare för HR-avdelningen att rekrytera.

Enligt Kalle Nilvér på GoClimate har vi egentligen löst klimatkrisen. För det handlar till stor del om att börja flytta mer pengar från dåliga fossila lösningar till rena, gröna lösningar. Här ger Hållbarhetskollen en överblick så att små- och medelstora företag via beräkningar av sina inköp kan börja följa de viktigaste nyckeltalen i bokföringen för att identifiera sitt klimatavtryck och kunna fatta beslut om hållbarhetsåtgärder.

 

Som inför alla resor är det viktigt att ta det där första steget.  Använd gärna vår SNABBANALYS FÖR HÅLLBARHETSARBETET som inspiration. Skicka in svaren så kan vi tillsammans börja identifera områden med sådant som ni enkelt kan förbättra oh som medarbetarna sedan kan jobba vidare med.