Vårt engagemang för hållbar utveckling

Hållbarhetskraven har inneburit en fantastisk möjlighet att vidareutveckla vårt eget företag. Innehållet i arbetsmodellen Femklövern som vi har byggt onlinetjänsten Hållbarhetscoach på har vi själva använt i vår egen gröna omställning. Och den ligger till grund för vårt fortsatta hållbarhetsarbete.

FN har genom sitt utvecklingsprogram (UNDP) definierat 17 globala mål som omfattar tre dimensioner av hållbarhet – ekonomisk, social och ekologisk – för att skapa en cirkulär ekonomi inom planetens gränser. I vårt eget hållbarhetarbete har vi valt att fokusera på tre hållbarhetsmål där vi har störst möjlighet att påverka i en positiv riktning inom varje dimension – både lokalt och globalt.

MÅL 12 bidrar till hållbart företagande

Utan ett hållbart näringsliv kan vi inte skapa grön tillväxt utifrån jordens resurser. Det här är målet för vår egen gröna omställning! Som hållbarhetscoach hjälper vi småföretag att komma i gång med sitt hållbarhetsarbete och lyfta fram det i sin kommunikation. Med vårt medlemskap i olika föreningar som CirEko, Backing the Future, The Ethical Move, Coompanion och Svenska FN-förbundet vill vi sprida kunskaperna vidare för att öka medvetenheten om en hållbar livsstil, såväl i näringslivet som i civilsamhället.

Mål 11 bidrar till hållbar samhällsnytta

Utan hållbara samhällen kan inte människors livskvalitet förbättras. Med vårt arbete i Stockholm Stories skapar vi aktiviteter för familjer, föreningar och företag för att främja ett hållbart stadsliv genom samverkan mellan staden, civilsamhället och det lokala näringslivet. Stockholms olika stadsdelar har alla sin egen unika särprägel vilket skapar fantastiska möjligheter att förverkliga idén om den hållbara 15-minutersstaden med alla sina lokala kvaliteter. Och genom arbetet som volontär under festivalen Open House Stockholm bidrar vi till att involvera allmänheten i stadens utveckling och öka intresset för arkitektur och samhällsbyggande. Vi måste alla hjälpas åt för att skapa det samhälle vi vill leva i.

MÅL 14 bidrar till ett hållbart innanhav

Utan hållbara hav finns det inget liv på vår planet. Som skribenter är vi sedan flera år medlemmar och stödjande partner till fartyget Briggen Tre Kronor och hjälper dem i deras arbete att sprida kunskap om Östersjön. Och som delägare i Expedition Rädda Östersjön AB stöttar vi arbetet för ett hållbart innanhav genom att minska spridning och läckage av skräp, plast, läkemedel, kemikalier och näringsämnen från samhälle och jordbruk. Vi hjälper till att sprida information om Östersjökontraktet som en del av vårt sätt att skapa delat mervärde. På det här sättet vill vi aktivt bidra till något utanför vår egen verksamhet men som ligger oss särskilt varmt om hjärtat.

Vårt eget hållbarhetsarbete

Som småföretagare är man alltid en del av sitt företag, inte minst om kontoret finns i bostaden. Därför ingår även ens privata klimatavtryck i verksamheten. Vår egen gröna omställning inleddes 2019 med Breakit Impact Challlenge – ett bootcamp där deltagande företag utmanade sig själva att ta de första stegen och bli så hållbara som möjligt på fem veckor.

Deltagandet blev en första stegförflyttning mot mer klimatsmarta resor, en hållbar arbetsplats, gröna leverantörer och en klimatmedveten affärsmodell. En uppföljning genomfördes 2021 som lade grunden till vår hållbarhetspolicy. Sedan dess är hållbarhetsarbetet en del av vår vardag.

Vill du ge ett löfte till Östersjön? 

Visste du att bara 10 % av all plast återvinns i Sverige? Resten bränns upp, kastas i naturen eller hamnar i havet. Närhelst vi kan bör vi undvika att använda plast – både hemma och på jobbet! Inspirera andra att göra likadant och skriv gärna under Östersjökontraktet som ditt löfte till Östersjön. Tack! 

Fokus på mål, omvärld och strategi

Maria Lindberg Howard
Hållbarhetscoach / Copywriter / Journalist
maria@beep.se
0708-85 05 28
Linkedin

Vårt eget VAD, HUR och VARFÖR

VAD: Vår vision är att göra världen till en bättre plats genom hållbart företagande. Det skapar mervärde för människor, långsiktig samhällsnytta och en hållbar utveckling för livet på vår planet. KREATIVITET är vårt VAD.

HUR: Vår mission är att hjälpa småföretag att kickstarta och kommunicera sitt hållbarhetsarbete. Det inspirerar medarbetarna, lyfter varumärket och stärker relationerna samtidigt som det skapar nya affärsmöjligheter. KOMMUNIKATION är vårt HUR.

VARFÖR: Världen påverkas av hur vi gör affärer. Som tillverkare, säljare, distributörer och köpare samt konsumenter av varor och tjänster måste vi alla ta ansvar för den roll vi spelar i produktion och konsumtion. Det går att behandla leverantörer, medarbetare och kunder samt använda jordens resurser på ett hållbart sätt för att driva företag OCH göra vinst. KARMA är vårt VARFÖR.

Vi jobbar med en grönare webbplats

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org

VISSTE DU ATT…? Clownfiskar lever i symbios med havsanemoner i de tropiska havens korallrev. De är långsamma simmare och skyddas av havsanemonens giftiga tentakler. Genom att clownfiskar lockar till sig andra fiskar får havsanemonen hjälp att finna föda. Clownfisken är ett exempel på hur viktigt det är med samverkan mellan kunder, leverantörer och samarbetspartners. I en cirkulär ekonomi hittar företag i olika branscher nya sätt att samarbeta för gemensam nytta.