Vårt engagemang för hållbar utveckling

Hållbarhetskraven har inneburit en fantastisk möjlighet att vidareutveckla vårt eget företag. Det innehåll vi har byggt tjänsten Coach för hållbart företagande på har vi själva använt i vår egen gröna omställning och det ligger till grund för vårt fortsatta hållbarhetsarbete tillsammans med andra småföretag.

FN har genom sitt utvecklingsprogram (UNDP) definierat 17 globala mål som omfattar tre dimensioner av hållbarhet – ekonomisk, social och ekologisk – för att skapa en cirkulär ekonomi inom planetens gränser. I vårt eget hållbarhetarbete har vi valt att fokusera på tre hållbarhetsmål där vi har möjlighet att påverka i en positiv riktning inom varje dimension – framför allt lokalt men även globalt. 

MÅL 12 bidrar till hållbart företagande

Det här är målet för vår egen gröna omställning! Som hållbarhetscoach hjälper vi småföretag att komma i gång med sitt hållbarhetsarbete och lyfta fram det i sin kommunikation. Med vårt medlemskap i olika föreningar som CirEko, Backing the Future, The Ethical Move, Coompanion och Svenska FN-förbundet vill vi sprida kunskaperna vidare för att öka medvetenheten om en hållbar livsstil, såväl i näringslivet som i civilsamhället.

Mål 11 bidrar till hållbar samhällsnytta

Med vårt arbete i Stockholm Stories skapar vi aktiviteter för familjer, föreningar och företag för att främja ett hållbart stadsliv genom samverkan mellan staden, civilsamhället och det lokala näringslivet. Stockholms olika stadsdelar har alla sin egen unika särprägel vilket skapar fantastiska möjligheter att förverkliga idén om den hållbara 15-minutersstaden med alla sina lokala kvaliteter. Och genom arbetet som volontär under festivalen Open House Stockholm bidrar vi till att involvera allmänheten i stadens utveckling och öka intresset för arkitektur och samhällsbyggande. Vi måste alla hjälpas åt för att skapa den stad vi vill leva i.

MÅL 14 bidrar till ett hållbart innanhav

Som skribenter är vi sedan flera år medlemmar och stödjande partner till fartyget Briggen Tre Kronor och hjälper dem i deras arbete att sprida kunskap om Östersjön. Och som delägare i Expedition Rädda Östersjön AB stöttar vi arbetet för ett hållbart innanhav genom att minska spridning och läckage av skräp, plast, läkemedel, kemikalier och näringsämnen från samhälle och jordbruk. Vi hjälper till att sprida information om Östersjökontraktet som en del av vårt sätt att skapa delat mervärde. På det här sättet vill vi aktivt bidra till något utanför vår egen verksamhet men som ligger oss särskilt varmt om hjärtat.

Vårt eget hållbarhetsarbete

Som småföretagare är man alltid en del av sitt företag, inte minst om kontoret finns i bostaden. Därför ingår även ens privata klimatavtryck i verksamheten. Vår egen gröna omställning inleddes 2019 med Breakit Impact Challlenge – ett bootcamp där deltagande företag utmanade sig själva att ta de första stegen och bli så hållbara som möjligt på fem veckor.

Arbetet omfattade en första stegförflyttning mot klimatsmarta resor, en hållbar arbetsplats, gröna leverantörer och en klimatmedveten affärsmodell. En uppföljning genomfördes 2021 som lade grunden till vår hållbarhetspolicy som vi sedan dess arbetar vidare med.

 

Fokus på mål, omvärld och strategi

Vårt vad, hur och varför. Så här vill vi bidra! 

VAD: Vår vision är att göra världen till en bättre plats genom hållbart företagande. Det skapar mervärde för människor, långsiktig samhällsnytta och en hållbar utveckling för livet på vår planet.

HUR: Vår mission är att hjälpa småföretag att kickstarta och kommunicera sitt hållbarhetsarbete. Det inspirerar medarbetarna, lyfter varumärket och stärker relationerna samtidigt som det skapar nya affärsmöjligheter.

VARFÖR: Världen formas av hur vi gör affärer. Som säljare av varor och tjänster måste alla företag ta ansvar för den roll vi spelar i produktion och konsumtion. Det går att behandla leverantörer, medarbetare och kunder på ett hållbart sätt OCH göra vinst.

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org
VISSTE DU ATT…? Clownfiskar lever i symbios med havsanemoner i de tropiska havens korallrev. De är långsamma simmare och skyddas av anemonens giftiga tentakler. Genom att locka till sig andra fiskar hjälper clownfisken anemonen att finna föda. Clownfisken är ett exempel på hur viktigt det är med samverkan och att företag i olika branscher kan hitta flera nya sätt att samarbeta.