Coach i hållbart företagande

Kunder, uppdragsgivare, upphandlare och investerare ställer allt hårdare krav på hållbara produkter och tjänster. Småföretag som missar att lyfta fram sitt hållbarhetsarbete riskerar att bli bortvalda som leverantörer. De stryks från kundernas leveranskedjor, går miste om upphandlingar och kan även få nobben på banken eller när de söker annan finansiering.

De småföretag som nu ställer om verksamheten och börjar jobba hållbart skaffar sig snabbt konkurrensfördelar. Och att kommunicera de mervärden ni skapar för en hållbar utveckling stärker varumärket, vinner kundernas förtroende och utvecklar verksamheten.

HÅLLBART FÖRETAGANDE uppmuntrar till affärsutveckling. Genom att utforska olika intressenters behov kan ni vidareutveckla era tjänster och produkter, vässa erbjudandet och locka nya kunder. Företagare som visar att de vill bidra till att göra gott för världen förblir relevanta i en hållbar värld.

TIPS! Läs mer och boka ett kostnadsfritt webinar för inspiration kring hållbart företagande.

HÅLLBART BERÄTTANDE bygger starka relationer. Med storytelling och en öppen dialog med era kunder, samarbetspartner, leverantörer och andra intressenter skapar ni en unik position på marknaden. Företag som är tydliga med vad de tror på, vad de står för och visar vart de är på väg vinner omvärldens förtroende i en föränderlig värld.

TIPS! Läs mer och boka ett kostnadsfritt webinar för inspiration kring hållbart berättande.

Femklövern – flexibla coachpaket där alla kan vara med

Tillsammans med en hållbarhetscoach klarar många småföretag mycket av hållbarhetsarbetet själva. Det blir också enklare att börja kommunicera allt det ni bidrar till för en hållbar utveckling. Då alla företag har olika behov och resurser har vi skapat Femklövern – en onlinetjänst som anpassas utifrån er verksamhet.

De olika delarna i Femklövern består av Fokus, Syfte, Strategi och Relationer samt Kommunikation där upplägg och innehåll baseras på era behov. Alla medarbetare kan delta. Så ni kommer snabbt i gång och kan fördela hållbarhetsarbetet och börja jobba på ett effektivt och inkluderande sätt.

Köp timpaket enligt behov

Till Femklövern köper ni timpaket i önskad storlek och tiden fördelar ni som ni vill bland medarbetarna. Efter en första analys kommer vi överens om vilka områden vi ska arbeta med samt lämplig storlek på timpaketet. Priset gäller för hela gruppen* så alla medarbetare kan delta. Behöver ni sedan mer hjälp längs vägen köper ni till mer tid i en takt som passar er. Timpaket fördebiteras och moms tillkommer.

Prisexempel:
12 tim: 23 940 kr
10 tim: 19 950 kr
8 tim: 15 960 kr
6 tim: 11 970 kr
4 tim: 7 980 kr
2 tim: 3 990 kr

* Är du soloföretagare? Eller kanske vill du jobba på ditt hållbarhetsarbete tillsammans  med andra? Hör av dig så tittar vi på ett upplägg!

Analys och handlingsplan

Arbetet inleds med en nulägesanalys där vi tillsammans går igenom era ambitioner, resurser och mål. Först bekantar vi oss med hållbarhetsmålen i Agenda 2030 för att hitta rätt fokus och inriktning i hållbarhetsarbetet för just er verksamhet. Sedan skissar vi på en handlingsplan så att ni kan börja planera de första stegen.

Rekommenderat timpaket: Från 4-6 tim. Vi ses online för genomgångar, workshopar och avstämningar och använder tiden utifrån det upplägg som passar er bäst. Priset gäller för hela gruppen så alla kan delta. Tiden fördelar ni som ni vill bland medarbetarna. Köp till mer tid efter behov. Timpaket fördebiteras och moms tillkommer.

TIPS! Börja med att undersöka ert nuläge. Gör en snabbanalys för hållbarhetsarbetet.

Hållbart företagande

För coachning i hållbart företagande finns flexibla timpaket  som anpasssas enligt era behov. Vi går igenom hållbarhetsarbetets olika delar – Fokus, Syfte, Relationer och Strategi samt Kommunikation. Det hjälper er att hitta rätt inriktning, identifiera ert ert vad, hur och varför, kartlägga era intressenter, stärka era relationer och utforska affärsmöjligheter samt skapa ett storyboard för kommunikationen. 

Rekommenderat timpaket: Från 10-12 tim. Vi ses online för genomgångar, workshopar och avstämningar och använder tiden utifrån det upplägg som passar er bäst. Priset gäller för hela gruppen så alla kan delta. Tiden fördelar ni som ni vill bland medarbetarna. Köp till mer tid efter behov. Timpaket fördebiteras och moms tillkommer.

TIPS! Vill du veta mer? Boka ett kostnadsfritt webinar för dig och medarbetarna!

Hållbart berättande

Värderingsdriven kommunikation bygger på hållbart berättande som lyfter fram ert fokus och syfte* – ert vad, hur och varför – och stärker varumärket. Tillsammans skapar vi struktur för kommunikationen och tar fram relevanta budskap som ni kan sprida i era berättelser. Storytelling engagerar kunder och andra intressenter, det visualiserar verksamheten och bygger långsiktiga relationer. 

Rekommenderat timpaket: Från 6-8 tim. Vi ses online för genomgångar, workshopar och avstämningar och använder tiden utifrån det upplägg som passar er bäst. Priset gäller för hela gruppen så alla kan delta. Tiden fördelar ni som ni vill bland medarbetarna. Köp till mer tid efter behov. Timpaket fördebiteras och moms tillkommer.

* Ni bör själva ha kommit en bit på vägen inom Hållbart företagande och ha ert fokus och syfte på plats samt ha tagit fram en plan för strategi och relationer. Märker ni att det finns luckor i den delen av hållbarhetsarbetet kan de kompletteras med timpaket i lämplig storlek. 

TIPS! Vill du veta mer? Boka ett kostnadsfritt webinar för dig och medarbetarna!

Coachstöd

Ni kan alltid köpa till mer tid. Och dyker frågor upp längre fram längs vägen kan ni abonnera på coachstöd så länge ni behöver. Priset gäller för hela gruppen så alla på företaget kan delta! Tiden fördelar ni som ni vill bland medarbetarna.

Rekommenderat timpaket: Från 2-4 tim. Vi ses online för genomgångar, workshopar och avstämningar och använder tiden utifrån det upplägg som passar er bäst. Priset gäller för hela gruppen så alla kan delta. Tiden fördelar ni som ni vill bland medarbetarna. Köp till mer tid efter behov. Timpaket fördebiteras och moms tillkommer.

Maria Lindberg Howard
Maria Lindberg Howard
Hållbarhetscoach
maria@beep.se
0708-85 05 28
Linkedin
Utvalda tisdagar kör vi lunchwebinar kl 12-13 där vi tittar på hållbarhet ur olika synvinklar tillsammans med specialister inom en mängd områden. Vi delar med oss av inspiration och tips!
* Måste fyllas i.
* Måste fyllas i.
* Måste fyllas i.
För medlemsföretag erbjuds rabatt enligt separat överenskommelse. Endast ETT medlemskap kan utnyttjas.
Din data lagras så att vi kan hålla kontakt enligt berättigat intresse. Se länk till vår integritetspolicy längst ner på sidan.

VISSTE DU ATT …? Krabbors kroppsform gör att de kan röra sig snabbt i sidled. De ömsar skal genom att skelettet bryts isär och ombildas så att de kan fortsätta växa. Dessa egenskaper har gjort att andra arter har utvecklats på snarlika sätt för att efterlikna krabbans mångsidighet, så kallad konvergent evolution. Krabban är ett exempel på hur viktigt det är att alltid vara uppmärksam på omgivningen för att kunna upptäcka gynnsamma egenskaper som sedan kan vidareutvecklas i den egna verksamheten.