Ni sätter tempot och får hjälp att hålla takten

Med en Hållbarhetscoach kan mindre företag klara mycket av hållbarhetsarbetet själva. Börja med att boka en kostnadsfri onlineföreläsning – Hållbart företagande – En ocean av affärsmöjligheter – (ca 1 tim) för inspiration, idéer, råd och tips på hur ni kommer i gång (eller tar nästa steg) för hållbart företagande.

Analys och handlingsplan

Det inledande delen av hålbarhetsarbetet delas in i två onlinemöten. Flera medarbetare får gärna delta så att ni sedan kan fördela arbetsuppgifterna. I det första mötet går vi igenom era förkunskaper inom hållbarhet, gör en snabbanalys av nuläget, era ambitioner, utmaningar och mål. I det andra mötet går vi igenom de fem stegen i hållbarhetsarbetet och bestämmer vilka delar som ska ingå i handlingsplanen samt vilka medarbetare som ska delta.

Tid: Ca 2 tim per möte
Pris: 6 000 kr (+ moms)

Hållbarhetsarbete i fem steg

Innehållet i de olika delarna i hållbarhetsarbetet – Fokus, Syfte, Relationer, Strategi och Kommunikation – anpassas enligt behov och läggs upp på ett sätt och i ett tempo som passar er verksamhet. Arbetet fördelas på workshopar och övningar online samt egna arbetsuppgifter med regelbundna avstämningar. Tillsammans betar vi av arbetsuppgifterna, skapar struktur och rutiner och ni får råd, stöd och pepp längs vägen.

Tid: Coachning ca 2-4 tim per vecka med ett tänkt arbetstempo på ca 1–3 mån*
Pris: från 12 000 kr (+ moms) per månad *

* Fast månadspris for coachning baserat på innehåll samt det upplägg och antal deltagare vi har kommit överens om. Coachningen kan fördelas på flera deltagare.   

Coachstöd

Som uppföljning kan ni prenumerera på råd, stöd och pepp per månad så länge ni behöver för ert fortsatta hållbarhetsarbete. Coachstöd kan även köpas till som extra timmar för coachning under arbetets gång om så behövs.

Tid: från 2 tim per månad utifrån behov
Pris: från 3 000 kr (+ moms) per månad

Maria Lindberg Howard

Maria Lindberg Howard
Ta kontakt för att boka en föreläsning, bestämma tid för ett möte eller diskutera ett upplägg. Använd formuläret, mejla till maria@beep.se eller ring 0708-85 05 28.

Kickstarta hållbarhetsarbetet!

Kostnadsfri onlineföreläsning (ca 1 tim) där jag bjuder på idéer, råd och tips kring hållbarhet ur ett affärsperspektiv. Bjud in medarbetarna så tittar vi närmare på hur ni kickstartar eller tar nästa steg i ert hållbarhetsarbete.
Inledande onlinemöte (ca 2 tim) för snabbanalys av nuläge, ambitioner, utmaningar och mål. Efter avklarat möte bestämmer vi tid för nästa onlinemöte (2 tim) där vi går igenom de fem stegen i hållbarhetsarbetet.
Medlemsföretag får 20 % rabatt på de fem stegen i hållbarhetsarbetet (gäller ej Analys och handlingsplan eller Coachstöd).
* Måste fyllas i.
* Måste fyllas i.
* Måste fyllas i.