Coach för hållbart företagande

I dag måste småföretag arbeta proaktivt med miljö och klimat. De förväntas också ta ett samhällsansvar. När ni kickstartar och börjar kommunicera ert hållbarhetsarbete upptäcker ni snart hur det skapar en hel ocean av nya affärsmöjligheter.

Jag vänder mig till entreprenörer och småföretagare som vill ta ett helhetsgrepp på sitt företagande, som drivs av ett tydligt fokus och syfte med sin verksamhet och som vill göra gott för världen.

HÅLLBART FÖRETAGANDE uppmuntrar till affärsutveckling. Genom att utforska olika kunders behov kan ni vidareutveckla era tjänster och produkter, vässa erbjudandet och locka nya kunder. Småföretag som visar att de vill göra verklig skillnad förblir starka och relevanta i en hållbar värld.

Läs mer och boka ett kostnadsfritt webinar för inspiration.

HÅLLBART BERÄTTANDE bygger starka relationer. Genom en öppen dialog  med era kunder, samarbetspartner, leverantörer och andra intressenter kan ni skapa en unik position på marknaden. Småföretag som är tydliga med vad de tror på, vad de står för och visar vart de är på väg vinner förtroende i en föränderlig värld.

Läs mer och boka ett kostnadsfritt webinar för inspiration.

 

Flexibla coachpaket där alla på företaget kan delta!

Tillsammans med en coach för hållbart företagande klarar många småföretag mycket av hållbarhetsarbetet själva. Det blir också enklare att börja kommunicera allt det goda ni bidrar till. Då alla företag har olika behov och resurser har vi skapat ett flexibelt upplägg som anpassas utifrån er verksamhet.

Hållbarhetsarbetet består av fem delar – Fokus, Syfte, Strategi och Relationer samt Kommunikation – där upplägg och innehåll baseras på era behov. Längs vägen tittar vi på hur ni kan berätta om ert hållbarhetsarbete på ett tydligt, trovärdigt och transparent sätt.

Alla medarbetare kan delta! Det gör att ni snabbt kommer i gång och kan fördela hållbarhetsarbetet och börja jobba på ett agilt, effektivt och inkluderande sätt. Efter genomförd analys kommer vi överens om lämplig storlek på timpaketet utifrån era behov.

Tiden fördelar ni som ni vill bland medarbetarna. Behöver ni sedan mer hjälp längs vägen kan ni köpa till fler timpaket eller coachstöd som lösa timmar.

Analys och handlingsplan

Arbetet inleds med en nulägesanalys där vi tillsammans går igenom era ambitioner, resurser och mål. Vi bekantar oss med de 17 hållbarhetsmålen för att hitta rätt fokus i hållbarhetsarbetet för just er verksamhet. Sedan skissar vi på ett upplägg och en tänkbar handlingsplan så att ni kan börja planera de första stegen. Priset gäller för hela gruppen så alla på företaget kan delta!
Pris: från 5 985 kr (3 tim). Vi ses online vid 1-3 tillfällen utifrån vad som passar er. Fördebiteras och moms tillkommer.

Vill du undersöka ert nuläge? Gör vår snabbanalys för hållbarhetsarbetet

Hållbart företagande

För coachning i hållbart företagande finns flexibla timpaket för hållbarhetsarbetets olika delar – Fokus, Syfte, Relationer och Strategi samt Kommunikation – som anpasssas enligt era behov. Det hjälper er att hitta rätt inriktning, ta reda på ert vad, hur och varför, kartlägga era intressenter, stärka era relationer och utforska affärsmöjligheter.  Vi tittar även på ett storyboard för kommunikationen. Priset gäller för hela gruppen så alla på företaget kan delta! Tiden fördelar ni som ni vill bland medarbetarna.
Pris: från 19 950 kr (10 tim) beroende på timpaketets storlek. Vi ses online för genomgångar, workshopar och avstämningar. Fördebiteras och moms tillkommer.

Vill du veta mer? Boka ett kostnadsfritt webinar för dig och medarbetarna!

Hållbart berättande

För coachning i hållbart berättande finns flexibla timpaket som anpassas enligt era behov. Värderingsdriven kommunikation lyfter fram ert syfte. Det hjälper er att stärka varumärket och skapa struktur för att ta fram relevanta budskap så att ni kan hitta och börja sprida era berättelser. Priset gäller för hela gruppen så alla på företaget kan delta! Tiden fördelar ni som ni vill bland medarbetarna.
Pris: från 9 975 kr (5 tim) beroende på timpaketets storlek*. Vi ses online för genomgångar, workshopar och avstämningar. Fördebiteras och moms tillkommer.

* Ni bör ha kommit en bit på vägen inom Hållbart företagande och ha fokus och syfte på plats. Finns det luckor i hållbarhetsarbetet kan de utifrån behov kompletteras med lämpligt antal timmar som Timpaket eller Coachstöd. 

Vill du veta mer? Boka ett kostnadsfritt webinar för dig och medarbetarna!

Coachstöd

För extra coachstöd under hållbarhetsarbetet kan ni köpa till lösa timmar närhelst ni vill ha mer hjälp. Dyker frågor upp längre fram längs vägen kan ni även abonnera på timmar så länge ni behöver. Priset gäller för gruppen så alla på företaget kan delta! Tiden fördelar ni som ni vill bland medarbetarna.
Pris: från 3 990 kr (2 tim) beroende på timpaketets storlek. Vi ses online för genomgångar, workshopar och avstämningar. Fördebiteras och moms tillkommer.

Maria Lindberg Howard

Maria Lindberg Howard

Vill du veta mer, använd gärna formuläret. Ett kort inspirationsmöte bokar du direkt via kalendern. Du kan också mejla till maria@beep.se, ringa 0708-85 05 28 eller ta kontakt via LINKEDIN.

* Måste fyllas i.
* Måste fyllas i.
* Måste fyllas i.
Din data lagras så att vi kan hålla kontakt enligt berättigat intresse. Se länk till vår integritetspolicy längst ner på sidan.

VISSTE DU ATT …? Krabbors kroppsform gör att de kan röra sig snabbt i sidled. De ömsar skal genom att skelettet bryts isär och ombildas så att de kan fortsätta växa. Dessa egenskaper har gjort att andra arter har utvecklats på snarlika sätt för att efterlikna krabbans mångsidighet, så kallad konvergent evolution. Krabban är ett exempel på hur viktigt det är att alltid vara uppmärksam på omgivningen för att kunna upptäcka gynnsamma egenskaper som sedan kan vidareutvecklas i den egna verksamheten.