Hållbarhetscoach för småföretag

Som coach i hållbart företagande hjälper jag småföretag att identifiera utmaningar, sätta upp mål för hållbarhetsarbetet och hitta en tydlig strategi. Med en handlingsplan för en hållbar affärsmodell skapar ni mervärde för kunden.

Samtidigt behöver ni kommunicera hur ni aktivt bidrar till samhällsnytta och tillväxt inom planetens gränser. Genom hållbart berättande stärker ni varumärket så att ni blir attraktiva som leverantör, samarbetspartner och arbetsgivare.

Småföretagare som nu ser över sin affärsmodell och börjar jobba hållbart skaffar sig snabbt konkurrensfördelar. Så kickstarta och kommunicera hållbarhetsarbetet och upptäck en hel ocean av affärsmöjligheter.

Flexibla coachpaket där alla kan vara med

Då alla företag har olika förutsättningar har vi skapat Femklövern – Fokus, Syfte, Strategi och Relationer samt Kommunikation – där innehållet anpassas utifrån företagets behov. Alla medarbetare kan delta. Så ni kommer snabbt i gång och kan fördela hållbarhetsarbetet och börja jobba på ett effektivt och inkluderande sätt.

Hållbarhetscoach – Soloföretag

Arbetet inleds med en analys och innehållet i Femklövern anpassas efter dina behov och önskemål. Vi ses online och tiden fördelas enligt överenskommet upplägg av genomgångar, workshopar och avstämningar. Arbetsuppgifterna gör du på egen hand med tillgång till mig som bollplank.

För ditt hållbarhetsarbete tar vi tillsammans tar vi fram en:

 • Handlingsplan
 • Hållbarhetspolicy
 • Kommunikationsplan

Innehållet i Femklövern anpassas för just ditt företag

Analys: Nuläge och mål, genomgång av Femklöverns olika områden, val av hållbarhetsmål och handlingsplan.

Fokus: Aktiviteter i värdekedjan, negativ och positiv påverkan, cirkulär ekonomi och målsättning.

Syfte: Drivkrafter, värderingar, intern kapacitet, dolda talanger och resurser, samhällsnytta, vision och mission.

Relationer: Intressenter, dubbel väsentlighetsanalys, företagssamverkan, köpresor, kundupplevelser och intressentdialoger.

Strategi: Benchmarking, ökad kundnytta, idéarbete, vässa erbjudandet, skapa delat mervärde och hållbar affärsmodell.

Kommunikation: Ansvarsfull marknadskommunikation, trovärdigt varumärke, värderingsdrivna budskap och storyboard för hållbart berättande.

Coachpaket – Soloföretag

Innehållet kommer vi gemensamt fram till under analysen och fördelas på de områden i Femklövern som just ditt företag har mest nytta av. Vi utgår från dina behov och mål. Du kan alltid köpa till extra timmar om du behöver, eller om du vill ha fortsatt hållbarhetscoachning längre fram. Coachpaket (5 tim) och Extra coachtid (2 tim) fördebiteras och moms tillkommer.

Tillsammans går vi igenom och tar fram:

 • Analys av nuläge och mål
 • Val av hållbarhetsmål
 • Handlingsplan
 • Kommunikationsplan
 • Hållbarhetspolicy

Coachpaket:  4 975 kr (5 tim)

Extra coachtid: 1 990 kr (2 tim)

Hållbarhetscoach – Småföretag

Arbetet inleds med en analys av verksamhetens nuläge och mål och innehållet i Femklövern anpassas efter era behov. Vi ses online för  genomgångar, workshopar och avstämningar som läggs upp på det sätt som passar er bäst. Övriga arbetsuppgifter gör ni på egen hand med tillgång till mig som bollplank. Coachtiden fördelar ni som ni vill bland medarbetarna. Priset gäller hela företaget så alla kan delta!

Innehållet i Femklövern anpassas för just ert företag

Analys: Nuläge och mål, genomgång av Femklöverns olika områden, val av hållbarhetsmål och handlingsplan.

Fokus: Aktiviteter i värdekedjan, negativ och positiv påverkan, cirkulär ekonomi och målsättning.

Syfte: Drivkrafter, värderingar, intern kapacitet, dolda talanger och resurser, samhällsnytta, vision och mission.

Relationer: Intressenter, dubbel väsentlighetsanalys, företagssamverkan, köpresor, kundupplevelser och intressentdialoger.

Strategi: Benchmarking, ökad kundnytta, idéarbete, vässa erbjudandet, skapa delat mervärde och hållbar affärsmodell.

Kommunikation: Ansvarsfull marknadskommunikation, trovärdigt varumärke, värderingsdrivna budskap och storyboard för hållbart berättande.

Coachpaket – Småföretag

Innehållet i Femklövern kommer vi gemensamt fram till under analysen och det omfattar de områden som just ert företag har mest nytta av. Priset gäller hela företaget så alla kan delta. Tiden fördelar ni som ni vill bland medarbetarna. Behöver ni mer tid kan ni köpa till valfritt antal timmar. Coachpaket (12 tim) och Extra Coachtid (2 tim) fördebiteras och moms tillkommer.

Tillsammans går vi igenom och tar fram:

 • Analys av nuläge och mål
 • Val av hållbarhetsmål
 • Handlingsplan
 • Kommunikationsplan
 • Hållbarhetspolicy

Coachpaket: 23 940 kr (12 tim)

Extra coachtid: 3 990 kr (2 tim)

Hållbarhetscoach – VD/ägare

För många småföretag är det lätt hänt att som VD/ägare bli ensam med stora delar av hållbarhetsarbetet. Kanske saknar du ibland ett kreativt bollplank eller en personlig assistent? Någon som snabbt kan hoppa in enstaka timmar för att bolla funderingar och frågor eller stötta och avlasta dig med olika arbetsuppgifter. Du köper så många timmar du behöver. Coachpaket (4 tim) och Extra coachtid (2 tim) fördebiteras och moms tillkommer.

Exempel på vad du kan få hjälp med:

 • Bollplank för idéer och funderingar
 • Handlingsplan för hållbarhetsarbetet
 • Benchmarking av konkurrenter
 • Göra kundintervjuer
 • Formulera hålbarhetspolicy
 • Skriva kommunikationsplan

Coachpaket: 7 980 kr (4 tim)

Extra coachtid: 3 990 kr (2 tim)

Maria Lindberg Howard

Hållbarhetscoach

Jag har arbetat med kommunikation i många år som copywriter och journalist. Sedan 2019 har jag gjort en grön omställning av mitt eget företag samt utbildat mig inom hållbarhet ur ett affärsperspektiv. Som hållbarhetscoach hjälper jag småföretagare att kickstarta och kommunicera sitt hållbarhetsarbete.

Maria Lindberg Howard
Hållbarhetscoach / Copywriter / Journalist
maria@beep.se
0708-85 05 28
Linkedin

Introduktion till Hållbart företagande

Få inspiration, råd och tips om hur ni kommer i gång med hållbarhetsarbetet. Samla gänget och boka ett kostnadsfritt onlinemöte (ca 30 min) om hållbart företagande.

* Måste fyllas i.
* Måste fyllas i.
* Måste fyllas i.
Vill du veta mer om Hållbart berättande eller har andra frågor, lämna ett meddelande här. Tack!
Din data lagras så att vi kan hålla kontakt enligt berättigat intresse. Se länk till vår integritetspolicy längst ner på sidan.

VISSTE DU ATT …? Krabbors kroppsform gör att de kan röra sig snabbt i sidled. De ömsar skal genom att skelettet bryts isär och ombildas så att de kan fortsätta växa. Dessa egenskaper har gjort att andra arter har utvecklats på snarlika sätt för att efterlikna krabbans mångsidighet, så kallad konvergent evolution. Krabban är ett exempel på hur viktigt det är för företag att alltid vara uppmärksamma på omgivningen för att upptäcka gynnsamma egenskaper som kan vidareutvecklas i den egna verksamheten.