Hur kan företag bidra till hållbar utveckling?

Världen står inför enorma utmaningar. Så det är lätt att tänka att vad betyder en enstaka insats när det bara är en droppe i havet? Men vad är ett hav annat än en stor mängd droppar? När vi alla hjälps åt blir det oändligt många droppar som tillsammans bildar flera oceaner. Det här är mitt sätt att bidra och du kan läsa mer om vårt engagemang.

Under hela mitt yrkesliv har jag arbetat med kommunikation. Uppdragsgivarna är företag i alla storlekar i en mängd olika branscher. Den bredden har givit mig en djupare förståelse för olika typer av verksamheter och deras drömmar, förutsättningar, utmaningar och möjligheter.

Kommunikation hänger ihop …

Som skribent har jag förmågan att snabbt kunna sätta mig in i produkter och tjänster, se saker i ett större sammanhang och anpassa texterna efter vilka mottagarna är.  Jag skriver både kommersiellt och redaktionellt, beroende på kanal, mottagare och budskap.

Har diplomerade yrkesutbildningar som copywriter från Berghs School of Communication samt som journalist från Poppius journalistskola. Genom åren har jag gått en lång rad vidareutbildningar inom kommunikation samt Coaching Practitioner.

… med hållbarhet!

Det är absolut nödvändigt att vi alla – individer, organisationer och nationer – förstår den påverkan på omvärlden vi direkt och indirekt bidrar till. Den insikten hjälper oss även att upptäcka vilka fantastiska möjligheter vi har att skapa förändringar som alla tjänar på.

De senaste åren har jag på olika sätt börjat fördjupa mig inom hållbarhet. Har gått olika kurser och utbildningar i hållbarhetsarbete, bland annat hos Coompanion. Hos VATI of Sweden har jag utbildat mig inom till Certified Business 4SDGs Change Leader – certifierad förbättringsledare inom hållbarhet och de globala målen enligt Agenda 2030.

Vilket är ert första steg?

Mina olika kompetenser har jag kombinerat i tjänsten Hållbarhetscoach där jag hjälper företag att kickstarta och kommunicera sitt hållbarhetsarbete. Här finns alla de åtgärder som behövs för att komma igång. De har paketerats så att ni kan utgå från ert nuläge och ta ett steg i taget. Arbetet läggs upp på 1-3 månader. Ni sätter tempot och jag hjälper er att hålla takten. Längs vägen får ni hjälp, stöd och pepp. Extra steg kan sedan läggas till. 

Stort steg  

Omfattar Hållbarhet (hållbar utveckling, klimatpåverkan, matchning mot de globala målen), Fokus (styrkor, strävan, utmaningar, möjligheter, checklista) och Syfte (värderingar, drivkrafter, mission, vision, samhällsuppgift) samt en handlingsplan. 

Större steg

Omfattar Hållbarhet (hållbar utveckling, klimatpåverkan, matchning mot de globala målen), Fokus (styrkor, utmaningar, möjligheter, checklista), Syfte (värderingar, drivkrafter, mission, vision, uppgift) och Relationer (intressenters inflytande, intressentdialoger, målgruppsengagemang, retorik och hållbar utveckling) samt en handlingsplan. 

Extra steg Strategi

Omfattar delat mervärde, samhällsnytta, kundbehov, resursinventering, ökat kundvärde, nya kundgrupper, egen marknadsnisch. Kräver genomfört Stort steg eller motsvarande förkunskaper och eget förarbete.

Extra steg Kommunikation 

Omfattar kommunikationsstrategi, stärkt varumärke, identifiera ambassadörer, storyboard för budskapet. Kräver genomfört Större steg  eller motsvarande förkunskaper och eget förarbete.

Kickstarta hållbarhetsarbetet
* Kräver genomfört Stort steg eller motsvarande förkunskaper och eget förarbete. ** Kräver genomfört Större steg eller motsvarande förkunskaper och eget förarbete.
Berätta gärna lite kort om ert nuläge så inleder vi arbetet därifrån.
* Måste fyllas i.
* Måste fyllas i.
* Måste fyllas i.
Har du fått en kod kan du skriva in den här!
Maria Lindberg Howard
Maria Lindberg Howard
Hållbarhetscoach / Copywriter / Journalist
0708-85 05 28
maria@beep.se
Profil på LINKEDIN.

Vad gör en hållbarhetscoach?

Ni får hjälp att kartlägga verksamhetens klimatpåverkan, identifiera ert fokus och syfte, hitta en hållbar affärstrategi för att skapa nya mervärden, stärka varumärket, bygga relationer och kommunicera ert hållbarhetsarbete.