Tankar kring företagets kommunikation

Som skribenter och översättare vill vi ha ett nära samarbete med dig som uppdragsgivare. Ju mer vi vet om företaget, produkten, tjänsten och målgruppen samt textens syfte och mål, desto bättre blir resultatet. Det hjälper oss också att planera tidsåtgången för uppdraget när vi lämnar offert. Vi är alltid noga med att hålla tider och budget och vill att du ska vara nöjd. Det här exempel på frågor vi kommer att ställa när vi inleder ett samarbete med dig.

Kika gärna in på vår blogg Tips & Tankar om du vill ha fler goda råd kring kommunikation.

SKRIVA TEXT – Tänk på det här

Marknad, företag och varumärke
1. Vilken position har företaget på marknaden?
2. Vad är unikt med företaget (kunskap, erbjudande etc)?
3. Vilka känslor vill ni koppla till varumärket?

Produkt eller tjänst samt erbjudande
4. Vilken är målgruppen? (Om det finns flera, rangordna dem.)
5. Vilka egenskaper skiljer företaget från konkurrenterna?
6. Vad är unikt (USP) med produkten eller tjänsten?

Budskap och argument
7. Vilket är målgruppens behov? (Om det finns flera, rangordna dem.)
8. Vilka argument stödjer budskapet?
9. Vad behöver kunderna veta och känna för att ta beslut?

Syfte och kommunikationsmål
10. Vilka media eller säljkanaler ska användas?
11. Vad är syftet, att stärka varumärket eller att öka försäljningen?
12. Vad vill ni att målgruppen ska känna, tycka och göra?

REDIGERA TEXT – Tänk på det här

Innan du lämnar en text för redigering, tänk igenom VAD det är du vill ha ändrat, HUR du har tänkt dig den nya texten och, framför allt, VEM läsaren är. Vad saknas? Vad ska läggas till? Vad är SYFTET med texten? Ska den bli mindre informerande eller mer säljande? Resultatet blir bättre om vi får en tydlig kravspecifikation.

Vi arbetar med textredigering i tre nivåer:

NIVÅ 1 – Textputsning
Felstavningar och slarvfel
Ordval och meningsbyggnad

NIVÅ 2 – Textbearbetning
Felstavningar och slarvfel
Ordval och meningsbyggnad
Tilltal och tonfall
Ingress och mellanrubriker

NIVÅ 3 – Textanpassning
Felstavningar och slarvfel
Ordval och meningsbyggnad
Tilltal och tonfall
Rubrik, ingress och mellanrubriker
Innehåll och disposition
Syfte och mål

ÖVERSÄTTA TEXT – Tänk på det här

Textens ämne, svårighetsgrad och längd (antal ord) avgör pris och leveranstid. Översättningar är ett långsiktigt lagarbete mellan dig som uppdragsgivare och oss som översättare. Så hjälp oss att lära känna företaget, ta fram bra referensmaterial, beskriv syfte och mål med texten och, inte minst – ge oss helst gott om tid för uppdraget.

 

  1. Ämne (bransch och affärsområde)
  2. Kommunikation (syfte och mål)
  3. Målgrupp (specialister eller generalister)
  4. Referensmaterial (faktaunderlag och ordlistor)
OBS! Vid textredigering eller översättning, ange ungefärlig textmängd.
Har du frågor eller vill diskutera upplägg, skriv några rader här!
Har du frågor eller vill diskutera upplägg, skriv några rader här!
Har du frågor eller vill diskutera upplägg, skriv några rader här!
* Måste fyllas i.

Integritetspolicy för Beep

På beep.se använder vi cookies för att visa hur webbplatsen används. Du har via ett formulär på vår webbplats eller vid direktkontakt (mejl/telefon/sms/post/möte) lämnat nödvändig information till Beep (Mörten Produktion AB) för att kunna ställa frågor till oss om potentiella uppdrag, be oss om en offert eller vid tidigare samarbete när du har köpt våra tjänster. Vi kan också ha fått dina personuppgifter via en nuvarande /tidigare uppdragsgivare, samarbetspartner eller ömsesidig kontakt. Vissa länkar till våra samarbetspartners sajter går via affiliates. Då visar cookies dem att du kom dit via vår sajt.

Den typ av personuppgifter det handlar om är oftast begränsad till namn, mejladress och/eller telefonnummer. Vilken information vi har om dig beror på hur och varför kontakten har uppstått. Vi säljer aldrig dina personuppgifter och i de fall vi delar dem med tredje part är det med din vetskap eller på din begäran, till exempel när vi föreslår och förmedlar kontakt med en samarbetspartner för ett potentiellt eller utvidgat uppdrag.

Din personliga integritet är viktig och vi vill att du ska känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt enligt gällande lagstiftning. Personuppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan och med hänvisning till Dataskyddsförordningens (GDPR) sjätte artikel:

• Samtycke
• Avtal
• Laglig grund (bokföringslagen etc)
• Berättigat intresse*

* T ex erbjudande om information om våra tjänster, prenumerationer på blogg eller nyhetsbrev eller inbjudningar till evenemang, nätverksträffar eller vårt community.

Personuppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan. Vi vidtar rimliga åtgärder för att hålla informationen aktuell och har rutiner för att gallra bort felaktiga eller överflödiga personuppgifter. GDPR innebär att du när som helst har rätt att få se, rätta eller stryka dina personuppgifter. Ta då kontakt med oss!

När det gäller cookies kan du ställa in din webbläsare så att den slutar acceptera nya cookies, skickar ett meddelande när du får en ny cookie, inaktiverar befintliga cookies samt utelämnar bilder.

Personuppgiftsansvarig:
Beep ingår i Mörten Produktion AB (556386-1870) med adress Åsögatan 56, 118 29 Stockholm. Ring 0708-85 05 28 eller mejla Maria Lindberg Howard på maria@beep.se