Ni sätter tempot och får hjälp att hålla takten i hållbarhetsarbetet

Tillsammans med en Hållbarhetscoach kan småföretag klara mycket av hållbarhetsarbetet själva. Börja med en onlineföreläsning för inspiration, råd och tips.

Gratis onlineföreläsning om hållbart företagande

Hållbarhetsarbetet skapar flera konkurrensfördelar och ger även chansen att se över affärsmodellen och undersöka cirkulärt tänkande. Hållbart företagande – En ocean av affärsmöjligheter är en kostnadsfri onlineföreläsning (ca 1 tim) med inspiration, råd och tips på hur ni kommer i gång (eller tar nästa steg) i företagets gröna omställning. Samla medarbetarna och boka en tid som passar er!

 • Vad är Agenda 2030 och de globala målen?
 • Hur identifierar vi vårt fokus och syfte?
 • Var hittar vi nya typer av kunder?
 • Vad är värderingsdriven kommunikation?
 • Vilka är riskerna med grönmålning?

Hållbarhetscoach – Analys och handlingsplan

Hållbarhetsarbetet inleds med två onlinemöten för att göra en analys och ta fram en handlingsplan. Flera medarbetare får gärna delta så att ni sedan kan fördela arbetsuppgifterna.

Analys: Vi börjar med att ni berättar mer om företaget och hur ni arbetar med hållbarhet idag. Sedan stämmer vi av förkunskaper samt går igenom hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vi gör en analys av nuläget, era ambitioner, utmaningar och mål.

Handlingsplan: Därefter går vi igenom de fem stegen i hållbarhetsarbetet – Fokus, Syfte, Relationer, Strategi och Kommunikation – och bestämmer tillsammans vad som ska ingå i handlingsplanen, vilka medarbetare som deltar i coachningen samt vem som gör vad. Vi tittar även på ett schema för kommande workshopar, arbetsuppgifter och avstämningar i ett tempo som passar er.

Tid: Två onlinemöten x 2 tim
Pris: 6 000 kr (+ moms)

Hållbarhetscoach – Hållbarhetsarbete i fem delar

Hållbarhetsarbetet är indelat i fem delar – Fokus, Syfte, Relationer, Strategi och Kommunikation – där innehållet anpassas efter era behov och läggs upp på ett sätt som passar just er verksamhet. Arbetet fördelas på möten och workshopar online samt eget arbete med avstämningar. Ni sätter tempot och får hjälp att hålla takten. Tillsammans skapar vi struktur och rutiner och ni får tips, stöd och pepp längs vägen.

 • Analysera företagets miljöpåverkan
 • Hitta fokus och inriktning för hållbarhetsarbetet
 • Identifiera ert syfte börja skapa mervärde
 • Kartlägga nya målgrupper och bygg relationer
 • Utforska en strategi för nya affärsmöjligheter
 • Stärka varumärket och kommunicera hållbarhetsarbetet

Tid: 8 tim per månad (möten, workshopar, genomgångar och avstämningar)*
Pris: 12 000 kr (+ moms) per månad

* Enligt det innehåll, upplägg och arbetstempo vi kommer överens om. Coachningen kan fördelas på flera medarbetare från samma företag.  Ni prenumererar på onlinetjänsten månadsvis och den förlängs enligt öveenskommelse.  

 

Coachstöd

Som uppföljning kan ni prenumerera på råd, stöd och pepp per månad så länge ni behöver för ert fortsatta hållbarhetsarbete. Coachstöd kan även köpas till som extra tid om ni tillfälligt behöver mer coachning under arbetet.

Tid: från 2 tim per månad utifrån behov
Pris: från 3 000 kr (+ moms) per månad

Hållbarhetskommunikation

Att kommunicera företagets hållbarhetsarbete kräver tydlighet och transparens. För att skapa relevans och trovärdighet i budskapet måste fokus, syfte, relationer och strategi vara på plats.

Kommunikationsplattform: Arbetet med storytelling bygger på ett storyboard med en beskrivning av vision, varumärke, värderingar, tonfall, budskap, teman, nyckelscener etc. Grunden till ett storyboard för hållbarhetskommunikationen ingår som en del av steget Kommunikation i Hållbarhetscoach (se ovan).

Marknadsteam: För vidareutveckling av företagets storyboard samt arbete med löpande storytelling samt marknadsföring av hållbarhetsarbetet kan ett marknadsteam (copywriter, art director, projektledare, grafisk formgivare, illustratör, animatör, webbutvecklare m fl) sättas ihop. Allt efter behov!

Tid/Pris: Enligt överenskommelse. Offert lämnas.

Maria Lindberg Howard

Maria Lindberg Howard

Vill du boka tid för en kostnadsfri onlineföreläsning, använd gärna formuläret. Du kan också mejla till maria@beep.se, ringa 0708-85 05 28 eller ta kontakt via Linkedin.

Kickstarta hållbarhetsarbetet! 

Föreläsningen "Hållbart företagande - En ocean av affärsmöjligheter" (ca 1 tim) för inspiration, råd och tips kring hållbarhet ur ett affärsperspektiv. VI tittar närmare på hur ni kickstartar ert hållbarhetsarbete.
Inledande onlinemöte (2 tim) för analys av nuläge, ambitioner, utmaningar och mål. Vi kommer sedan överens om tid för efterföljande möte.
Vi skriver, redigerar och översätter på svenska och engelska. För textuppdrag inom storytelling krävs ett storyboard (se nedan). Ett marknadsteam med andra kompetenser kan sättas ihop utifrån dina behov.
Storyboard (beskrivning av vision, varumärke, värderingar, tonfall, budskap, teman, nyckelscener etc) som underlag för storytelling.
Medlemsföretag får 20 % rabatt på de fem stegen i hållbarhetsarbetet (gäller ej Analys och handlingsplan eller Coachstöd).
* Måste fyllas i.
* Måste fyllas i.
* Måste fyllas i.
Har du fått en kod? Ange den här!
Din data lagras så att Beep kan hålla kontakt enligt berättigat intresse (se länk till integritetspolicy i webbsidfoten nedanför).

Nyhetsbrev om hållbart företagande! 

För att ge inspiration kring hållbarhet och kommunikation skriver vi om spaningar och trender, lyfter fram goda exempel samt ger tips och råd. Vi bjuder även in till föreläsningar och nätverksträffar. Nyhetsbrevet kommer ut två gånger per månad (måndag).