Hållbart berättande stärker varumärket

 

Allt kommunicerar. Vad ni gör och vad ni inte gör. Vad ni säger och vad ni inte säger. Mer än någonsin söker människor företag som aktivt medverkar till en hållbar utveckling. Med ökade krav på en öppen dialog måste ni alltid vara tydliga med vad ni tror på, vad ni står för och vart ni är på väg.

För att kommunicera på ett trovärdigt sätt krävs tydlighet och transparens för att bygga tillit. Kommunikationen måste ha ett utifrånperspektiv som utgår från verksamhetens påverkan på omvärlden och intressenternas krav. Med hållbart berättande kan alla medarbetare på ett personligt sätt kommunicera ert hållbarhetsarbete. Så här ser vårt eget hållbarhetsengagemang ut.

 

Berättelser inspirerar och lyfter fram budskapet

När kan företag börja kommunicera sitt hållbarhetsarbete? Småföretag har örat närmare marknaden och så snart det finns en uttalad vilja, en stark ambition och en tydlig målsättning kan ni börja berätta om vad ni aktivt gör för att bidra till en hållbar utveckling. Låt mottagarna inspirera er och följa med er på resan!

Kommunikationen måste ligga nära den egna verksamheten och konkret visa vad de olika insatserna leder till. Samtidigt behöver vision och värderingar lyftas fram på ett sätt som väcker nyfikenhet och skapar förtroende för varumärket. Berätta om hur ni på olika sätt samverkar med kunder, leverantörer, intressenter och civilsamhället för att stödja en hållbar utveckling för miljön och människorna.

Sprid era berättelser i era olika kanaler: webben, nyhetsbrev, kundcase och artiklar samt sociala medier. Eller varför inte göra en bok? Vi arbetar framför allt med redaktionella texter ur ett affärsperspektiv och har samarbete med brett nätverk inom andra kompetenser.  Här kan du se exempel på olika typer av textuppdrag.

Brett nätverk av specialister inom kommunikation

I vårt nätverk finns en mängd yrkeskompetenser inom olika områden som kan hjälpa till med kommunikationen på olika sätt: art direction, film, video,  grafisk formgivning, varumärkestrategi, animation, webbdesign, illustration, foto, infografik  och webbutveckling. Här finns även experter på sociala medier, SEO och content marketing. De kan ingå i arbetsgruppen allt efter behov och vi förmedlar gärna kontakten!

Copywriter & Journalist

Jag är copywriter och journalist och har arbetat med kommunikation i många år. Driver eget sedan 1990. Nu har jag vidareutbildat mig inom hållbarhet ur ett affärsperspektiv. Som hållbarhetscoach hjälper jag småföretag att lyfta fram sitt hållbarhetsarbete och kommunicera hur de bidrar till en hållbar utveckling.

Maria Lindberg Howard
Hållbarhetscoach / Copywriter / Journalist
maria@beep.se
0708-85 05 28
Linkedin

VISSTE DU ATT…? Bläckfiskar är intelligenta, nyfikna och innovativa. De har tre hjärtan men inget skelett vilket gör dem snabbrörliga. När de kommunicerar kan de byta färg på kroppen för att förtydliga budskapet. Kroppen samt varje arm har en egen hjärna som kan arbeta individuellt eller tillsammans. Bläckfisken är ett exempel på att företag uppnår så mycket mer när allas olika kompetenser används för att främja samarbete.   

Vi tar ansvar för vår del i att förändra marknaden

The Ethical Move är en global organisation av företagare som delar åsikten att affärer kan vara en kraft för det goda i världen. Att marknadsföring utan manipulation kan vara framgångsrik. Och att företag kan behandla sin personal, sina kunder och sin värdekedja på ett hållbart sätt OCH göra vinst.

We put the person before the sale. We communicate inclusively, truthfully, and clearly. We take responsibility for our part in changing the marketplace. We have taken the pledge. #ethicalmove