Solnedgång över havet

Tips & Texter om hållbart företagande, hållbarhetsarbete och hållbarhetskommunikation.

Få tips och inspiration kring hållbart företagande, hållbarhetsarbete och hållbarhetskommunikation.
Här finns även exempel på kommunikationsuppdrag med svenska och engelska texter.

Läs nyhetsbrev om hållbart företagande

Hur påverkas varumärken av hållbarhet? Vad är greenwashing och hur undviker man att hamna där? Hur kan ett agilt synsätt driva hållbarhetsarbetet? Varför är det viktigt med transparens i marknadsföringen? Det och mycket annat kan du läsa om i  nyhetsbrevet!