Solnedgång över havet

Tips och texter om hållbart företagande, hållbarhetsarbete och hållbarhetskommunikation

Vad kan räven lära sig om rönnbären?

Vad kan räven lära sig om rönnbären?

När toner inte klingar vackert tillsammans i musik pratar man om dissonans, något som uppenbart låter falskt. Inom socialpsykologin kännetecknar dissonans det obehag vi upplever när motstridande känslor dyker upp samtidigt. Likt Aisopos fabel om räven och rönnbären....

read more
Få tips och inspiration kring hållbart företagande, hållbarhetsarbete och hållbarhetskommunikation.
Här finns även exempel på kommunikationsuppdrag med svenska och engelska texter.