Många upplever att vi just nu tycks leva i en period av stor osäkerhet. Men så är det egentligen hela tiden. För det finns bara en sak vi alltid kan vara helt säkra på: ingenting varar därför att allting ständigt förändras.

I osäkra tider växer också behovet att kunna reda på vad som pågår runt omkring oss så att vi på bästa sätt kan förbereda oss. Så hur kan vi upptäcka vad som är på gång?

Att göra omvärldsanalyser och spana efter trender är ett sätt. En trend känns igen på att den har en riktning samt att den är objektiv och långsiktig. Det handlar om en tydlig förändring som går att bevisa och som är varaktig över tid. Den startar ofta som en tendens som visar tecken på en utveckling vi ännu bara kan ana. Men den kan också uppstå efter en disruptiv händelse som inträffar mer eller mindre oväntat och därför är svår att förutse.

Med tiden kan vissa trender övergå till att bli en naturlig del av verkligheten. Sådana större förändringar tar lång tid men idag har både globalisering och digitalisering blivit centrala drivkrafter för utvecklingen av vårt moderna samhälle. Längs vägen har många företag insett affärsmöjligheterna och hakat på, medan andra har tvingats till förändring av nödvändighet. Så att försöka upptäcka trender tidigt har sina fördelar.

Genom att observera, samla in och analysera olika tecken på pågående förändringar i omvärlden går det att hitta trender i olika faser. Välj ut några av dem och använd dem i en kreativ process för att generera idéer för vidareutveckling av produkter och tjänster. Sortera, utforska, bearbeta och ta fram en strategi för hur ni kan gå vidare. Värdera trendspaningen mot strategin, visionen och resurserna så att ni vet vad ni bör, vill och kan genomföra. Att sedan paketera och presentera resultatet i sin kommunikation gör det spännande för olika intressenter att följa företaget.

Spaning

 • Välj områden där ni ska observera olika trender
 • Samla in bevis på trender och notera tecken på tendenser
 • Sätt mål för analysen och hur resultatet ska presenteras

Analys

 • Undersök drivkrafter och trendernas påverkan på företaget
 • Gör en fördjupning som beskriver trenderna
 • Analysera möjliga konsekvenser och olika samband

Idéarbete

 • Studera drivkrafter och hitta kopplingar till företaget
 • Brainstorma idéer utifrån konsekvenser och möjligheter
 • Utvärdera resultatet och ta fram en utvecklingsstrategi

Kommunikation

 • Identifiera målgrupper och anpassa formatet efter mottagarna
 • Visa hur trenderna påverkar på ett tydligt och konkret sätt
 • Var lyhörd för feedback och inbjud till dialog

Ingen vet exakt när eller hur en trend ska slå igenom eller hur förändringen kan komma att påverka företaget. Men trots att ingen kan se in i framtiden måste vi ända kunna fatta viktiga beslut i närtid. De val vi gör idag bestämmer till stor del hur det sedan blir. Om vi av osäkerhet väljer att skjuta upp ett beslut måste vi också förstå att förutsättningarna framöver kommer att vara helt annorlunda vilke kan försvåra beslutet. Väljer vi istället att blunda är det också ett aktivt val. Att alltid rikta en nyfiken blick mot omvärlden är det bästa vi kan göra. För framtiden är redan här.

Nyfiken på affärsmöjligheterna med hållbart företagande? Då kan du boka en kostnadsfri introduktion för tips och inspiration.