Initiativet Hållbara hav

Initiativet Hållbara hav

Initiativet Hållbara hav verkar för en hållbar utveckling för Östersjön tillsammans med forskare, miljöorganisationer, politiker och näringsliv. Genom utställningar, seminarier och en mängd andra aktiviteter vill man visa vad som måste göras, tipsa om vad vi alla som...