Initiativet Hållbara hav verkar för en hållbar utveckling för Östersjön tillsammans med forskare, miljöorganisationer, politiker och näringsliv. Genom utställningar, seminarier och en mängd andra aktiviteter vill man visa vad som måste göras, tipsa om vad vi alla som individer faktiskt kan göra samt belysa vad som riskeras om inget görs. Vi hjälper till med texter på svenska och engelska.

Projektet är sedan 2022 Expedition Rädda Östersjön AB och Beep är stolt delägare.

Hållbara hav - Tips