SIS (Swedish Standards Institute) samordnar och driver arbetet med standardisering i Sverige. Syftet med att ta fram standarder är att tydliggöra vad en vara eller tjänst innehåller så att köpare och leverantörer kan enas om vad de köper respektive levererar. Standarder hjälper också företag att spara resurser och jobba mer effektivt.

Företag som arbetar med digitalisering kan teckna licensavtal med SIS. En sådan samarbetspartner är Kontrollbolaget som har skapat kravställningsverktyget QMP1090 för  alla de olika faserna i byggprocessen – inköp, projektering, tillverkning, utförande, montering och kontroll – i byggbranschen. Vi gjorde intervjuer och skrev texter till ett kundcase om Kontrollbolaget  och deras samarbete med  SIS.

Kort utdrag ur texten:

I byggbranschen försvårar mängden lagar och föreskrifter arbetet med kvalitetssäkring. Kontrollbolaget har tagit fram kravställningsverktyg QMP1090 som kommer att spara åtskilliga miljoner kronor på nedlagd arbetstid. Under hösten 2016 är det dags för lansering i samarbete med SIS. Företag som konstruerar och bygger i stål har på senare tid fått en rad nya regler, föreskrifter och lagar att förhålla sig till. Alla de olika faserna i byggprocessen – inköp, projektering, tillverkning, utförande, montering och kontroll – påverkas på olika sätt av det nya regelverket. Och fler regler är på gång. Även kraven på CE-märkning har skärpts och är numer obligatorisk på stålstommar, entresolplan, lättbalkar och takplåt samt andra bärande konstruktioner som tillverkas i en verkstad.

Sparar 80 procent i arbetstid
Den typ av konsekvenser som en byggnad medför, t.ex. konstruktionsmetodik, ekonomiska risker och risker för personskador, avgör vilken kravbild som är relevant. För att kunna täcka in samtliga områden i ett vanligt byggprojekt krävs uppemot 20-30 standarder. Mängden kravställningar gör arbetet med kvalitetssäkring exceptionellt svårtolkat och sköts det manuellt är det dessutom svårhanterligt om man inte har tillräckliga resurser.

Kontrollbolaget är konsulter inom kontrollansvar, kvalitetsledning och konstruktion och väl förtrogna med Plan- och Bygglagen, Boverkets föreskrifter (EKS) samt Eurokoderna för betong- och stålkonstruktioner. Just nu arbetar man med att ta fram ett kravställningsverktyg som ger en komplett kravbild för byggprojekt eller enskilda konstruktioner. QMP1090 kommer att förenkla arbetet med CE-märkning enligt SS-EN 1090-1 och utförandet enligt SS-EN 1090-2.

– Besparings- och effektiviseringspotentialen i hela industrin är enorm, säger Pernilla Eriksson, delägare och konsult inom strategi och varumärken på Kontrollbolaget.

Man har gjort beräkningar på den arbetstid som krävs för att genomföra kravställningsarbetet. För en projektering på 1 miljon kronor tar det t.ex. ca 40 timmar att svara på samtliga kravställningar, alltså en hel veckas administrativt arbete. QMP1090 guidar användaren igenom processen och hjälper till att sammanställa rätt underlag i en rapport, så att jobbet istället kan slutföras på endast 8 timmar – en besparing på hela 80 procent i arbetstid!