Tidskriften Företagshistoria ges ut av Centrum för Näringslivshistoria och berättar om företag, produkter, människor och händelser i näringslivet. I nr 3, 2016 var temat medicin och vi fick i uppdrag att skriva en artikel om tre svenska företag som har revolutionerat kampen mot olika sjukdomar. Artikeln lyfter fram Stille, Getinge och Elekta och historierna om deras idéer, utmaningar och framgångar genom åren. Ett särskilt roligt uppdrag då vi tidigare har samarbetat med både Stille och Elekta. Och Getinge var intressant att bekanta sig med! 

Kort utdrag ur texten:

MEDICINTEKNIK. Stille. Getinge. Elekta. Tre svenska företag med mer än 300 års samlad erfarenhet av innovativ sjukvård. Deras knivskarpa kunskaper och produkter har revolutionerat kampen mot sjukdomar,  och de åtnjuter stor respekt över hela världen. Men vad ligger bakom deras framgångar?

Inom medicinen fanns under lång tid en strikt gräns mellan teori och praktik. Enbart läkare hade medicinsk utbildning medan kirurgiska ingrepp var ett skråhantverk som utfördes av barberare i städerna och fältskärer ute på slagfälten. Misstron mot kirurgi var stor bland allmänheten.

Med Serafimerlasarettet fick Sverige sitt första utbildningssjukhus 1752. Verksamheten delades in i invärtes och utvärtes medicin och såväl läkare som fältskärer måste ha minst sex månaders teoretiska och praktiska kunskaper.

Efter Sveriges fatala krig mot Ryssland grundandes Karolinska Institutet 1810 ”för danande av skickliga fältläkare” och redan året därpå började man även utbilda läkare. Men ännu i mitten av 1800-talet fanns det bara 200 kirurgiskt utbildade läkare i hela landet.

Kirurgernas arbete försvårades av undermålig utrustning, avsaknad av effektiv smärtlindring samt bristande kunskaper om infektioner och hygien. Det var inte ovanligt att en läkare utförde både förlossningar, operationer och obduktioner utan att tvätta händer eller instrument. 

foretagshistoria-32016-srtikel-uppslag-2 foretagshistoria-3-2016-attikel-uppslag-3