”De företag som tar hållbarhetsfrågan på allvar i dag är de som kommer att vara bäst rustade för att göra affärer i morgon. Det är de företagen som kommer att locka till sig investerarna, kunderna och talangerna.”

Många människor är, liksom forskarna, förtvivlade över valrörelsens brist på att presentera en vettig klimatpolitik.

I ett nyligen publicerat upprop kräver företrädare för 227 svenska företag att politikerna ska öka tempot och sluta att bara framställa klimatomställningen som ett problem. Tvärtom skapar en fossilfri värld enorma möjligheter.

Vi kan alla bidra på olika sätt. Som hållbarhetscoach har jag samlat ihop de nödvändiga verktygen för att snabbt komma i gång med företagets hållbarhetsarbete. Hur ser ditt nästa steg ut? Låt oss hjälpas åt!

Läs uppropet från forskare

Läs uppropet från företag