Förenad Kraft investerar i klimatsmarta lösningar för den globala energiomställningen. Som långsiktiga ägare bidrar man aktivt till en hållbar värld. I nära samarbete med företagsledningen i bolagen skapar man en framgångsrik företagskultur som attraherar den framtidens kunder och den bästa arbetskraften. Vi fick i uppdrag att skriva svenska och engelska texter till Förenad Krafts nya webbplats.

Utdrag ur den engelska texten:

The world needs more sustainable business ideas

Real change is rarely achieved single-handedly. Making a difference requires that we reach out and join forces. The result depends on how well our JOINED FORCES work together. This is from where FÖRENAD KRAFT takes its name. The new circular economy drives innovation and entrepreneurship. This gives us unparalleled opportunities to work together to realize the sustainable business ideas that the world needs. With climate-smart solutions, Förenad Kraft wants to inject new energy into companies’ sustainability work to reduce CO2 emissions and slow down climate change.

Utdrag ur den svenska texten:

Förenade krafter för en cirkulär ekonomi

Den cirkulära ekonomin är själva förutsättningen för en hållbar framtid. Här spelar näringslivet en central roll för att bidra till ett mer cirkulärt samhälle och en bättre vardag för de många människorna. Förenad Krafts vision är att vara en eftertraktad ägare som kontinuerligt skapar hög värdetillväxt i våra bolag. Genom 2X3Y dubbleras värdet av det investerade kapitalet vart tredje år. Vår affärsidé bygger på övertygelsen att full styrka uppnås först när det finns ett gemensamt mål att sträva efter. Det är när vi delar samma idé och vision om framtiden som samarbetet fungerar som bäst.