Amnesty Business Group (ABG) är en specialgrupp inom Amnesty International som vill påverka svenska företag att respektera mänskliga rättigheter i sin verksamhet och i sitt CSR-arbete. Målet är att företag ska öka sin riskmedvetenhet så att de inte gör sig medskyldiga till kränkningar av de mänskliga rättigheterna. I form av krav och uppmaningar får företag i en nära dialog med ABG hjälp med  att upprätta en policy, genomföra en riskanalys samt utbilda personalen. Arbetet omfattar även systematiserad tillämpning, transparenta redogörelser och främjande av mänskliga rättigheter i det dagliga arbetet.

Vi skrev svenska texter till en informationsbroschyr i nära samarbete med ABG.

Kort utdrag ur texten:

”För framgång i affärslivet krävs inte längre endast hög kvalitet och god service. Allt fler företag inser vikten av att främja de mänskliga rättigheterna och värna om miljön. Därigenom bygger de varaktiga relationer med kunder och leverantörer, höjer personalens motivation, ökar produktiviteten samt stärker sitt varumärke. Samtidigt tar de sitt sociala och moraliska ansvar och blir därmed en naturlig del av samhället på alla platser där de är verksamma. Det skapar trovärdighet och respekt. Amnesty Business Group (ABG) samarbetar med företag som har nått den insikten.”