Idnet startades 1991 och är idag ett kunskapsföretag inom digitalisering av lager och shopping som arbetar med att förenkla stora och komplexa flöden av varor och information med rätt digitala verktyg.

Man har ett starkt fokus på hållbarhet och att samarbetet med kunderna även ska bidra till deras hållbarhetsarbete. Utöver ISO-certifieringar är man medlem i UN Global Compact och genom sponsring och samarbeten med olika organisationer arbetar man aktivt för att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Under flera år har vi hjälpt Idnet med engelsk översättning av en mängd olika typer av texter, som till exempel deras Hållbarhetsrapport, Miljöpolicy och Code of Conduct samt undertexter till filmer om kundsamarbeten. Här kan du se filmerna.

Kort utdrag ur Idnets Code of Conduct:

Idnet believes in being a  socially responsible company. Our corporate philosophy is established in our corporate culture and our values. Altogether,  these represent a commitment for all employees regarding their behavior within the company and relations outside the company.

Promoting proper business ethics, decent working conditions, and environmental principles is part of our strategy,  which means that we act in a socially responsible way. To achieve this,  we want to work closely with our customers and partners who share and apply the same principles detailed in this Code of Conduct.