Vill du bygga relationer med kunder som inte talar ditt språk behöver du lägga ner extra omsorg när företagets marknadsföringstexter ska översättas. För det handlar inte bara om att översätta ord – det handlar om att översätta idéer. Så ta hjälp av en översättare som förstår målgruppens behov, vanor och värderingar. Målet är att få budskapet att harmoniera på sitt nya språk.

Börja med att se över företagets behov av översättningar och planera in översättningsuppdragen i god tid. Ta sedan hjälp av en facköversättare som har målspråket som modersmål. Välj någon som dessutom har yrkeskunskaper inom marknadsföring och kommunikation.

5 steg till bättre översättningar 

1. Analysera källtexten.

Innehåller den svenska originaltexten fraser, begrepp, idiomatiska uttryck eller metaforer som inte fungerar utomlands riskerar budskapet att gå förlorat. Låt en marknadsföringskunnig översättare först gå igenom texten och ge respons på innehållet.

2. Definiera målgruppen och kanalen.

Fundera över om kommunikationen ska spridas globalt eller regionalt – många språk har olika språkvariationer. Texten måste återspegla målgruppens sätt att uttrycka sig och stämma överens med deras livsstil. Fel ordval riskerar att skapa missförstånd eller väcka irritation. Texter som är för neutralt hållna känns inte relevanta för läsarna och blir inte effektiva. Och var ska texten användas? Även kanalen avgör!

3. Välj språkstil och tonfall.

Den översatta texten måste ha en konsekvent språkstil. Fundera över tonfallet, förväntar sig den nya målgruppen en mer eller mindre formell ton? Ibland kan olika kundsegment behöva tilltalas på olika sätt. Då kan olika stilversioner behöva göras. Tänk på att det är svårare att uppnå en konsekvent språkstil om översättningsuppdraget delas upp på flera översättare. Ge hellre en och samma översättare mer tid för uppdraget.

4. Snåla inte med tid och budget.

All kommunikation tar tid, inte minst när den ska överföras till andra språk. Marknadsföringstexter har ofta många underliggande nyanser så det krävs tid för att skapa en översättning som stämmer överens med originaltextens intentioner samtidigt som den ska tolkas på rätt sätt på sitt nya språk. Om möjligt, låt därför alltid översättaren och skribenten ha direktkontakt med varandra. Tänk på att formuleringar mår av att texten ges tid att mogna.

5. Skaffa fram underlag och ge feedback!

Utöver det material som ska översättas, se till att ge översättaren tillgång till annan information om företaget samt gärna en kommunikationsbrief, en språkprofil samt ordlistor. Översättning är alltid ett lagarbete mellan beställare och översättare. Välj ut vem som ska finnas tillhands för att svara på översättarens frågor. Tänk på att språk är subjektivt! Utse därför även vem som ska granska översättningen och som därmed har sista ordet om det dyker upp olika synpunkter på tonfall, ordval, begrepp eller uttryck.