Idag bor mer än 50 procent av världens befolkning i städer. Från nuvarande 4,2 miljarder stadsbor väntas den siffran ha ökat till nästan 70 procent om bara 30 år.

Att bo tätt och ha arbete, shopping och samhällsservice nära till hands har många fördelar då kortare avstånd förenklar transporter och minskar utsläpp av fossilt bränsle. Men det moderna stadslivet bidrar också till klimatkrisen och miljöproblemen.

I många städer har 1900-talets planering och förändring av städer handlat om att främja biltrafiken. Tanken om ”15-minutersstaden” är början till ett helt nytt synsätt.

ABC-staden var en föregångare
Genom att istället planera städer och stadsdelar ner på kvartersnivå ges boende tillgång till allt de behöver inom ett avstånd på max 15 minuter till fots, på cykel eller med kollektivtrafik. Med arbetsplats, matställen, grönområden, butiker och platser för nöjen och rekreation i närheten av boendet skapas blandade och levande områden som ökar livskvaliteten.

På 1950-talet lanserades Vällingby som ABC-staden där både arbete, bostad och centrum fanns samlat inom gångavstånd. Den följdes av Farsta som invigdes 1960. Men på andra platser i Sverige genomfördes inte konceptet och snart gavs istället bilen företräde i våra städer.

I Paris ska allt erbjudas inom promenadavstånd
Med miljöproblemen och klimatkrisen har tanken på att planera städer på en småskaligare nivå återvänt. Men det är inga småstäder som visar vägen! Professor Carlos Moreno presenterade konceptet ”La ville du quart d’heure” 2019 och nu har Paris borgmästare Anne Hidalgo meddelat att världsmetropolen ska bli världens första genomförda 15-minutersstad.

Det här är precis vad världens städer behöver! Genom att decentralisera staden och fokusera på att utveckla ekonomin i stadsdelarna kan vi skapa ett grönt stadsliv, även när städerna växer. Andra städer som har lagt fram liknande planer är Melbourne i Australien och Ottawa i Kanada samt Detroit och Portland i USA. Liknande projekt pågår även i London och Rotterdam.

Stockholm har förutsättningarna att bli en förebild 
Stockholm är en fantastisk promenadstad vars läge och topografi skänker en naturlig närhet till vatten och grönska, inte minst tack vare Nationalstadsparken. De olika stadsdelarna har också sin distinkta särprägel som inbjuder till att skapa en stark kvarterskänsla med ett unikt utbud på olika platser i stan. Men då måste vi värna om de mindre affärsrörelserna och vägra låta kontorisering och affärskedjor ta över!

Här finns mycket att göra som kräver innovativt tänkande. Men Stockholm har tyvärr ingen drivande borgmästare som kan leda arbetet. Så det är vi som tillsammans måste skapa ett nära samarbete mellan staden, näringslivet, civilsamhället och de boende – på kvartersnivå – där alla tillåts delta. Som Stockholmska sedan flera generationer och i min yrkesroll som kommunikatör är det något jag aktivt vill bidra till.

Vad jobbar du med? Och hur vill du bidra? Ta kontakt så hjälps vi åt!

 

Läs om Carlos Morenos koncept 15-minutersstaden

Läs om Paris marsch för att leda revolutionen om hållbara städer

Läs om planerna att förvandla Champs Elysée till ett promenadvänligt grönt stråk

Det här inlägget har under 2021 publicerats i Hållbarhetsbloggen hos Green Onion, ett kollektiv inom Hållbarhet & Kommunikation där Beep är medlem.