Så här såg det ut när vi i november 2019 tog emot diplom efter att ha klarat de 5 stegen i Breakit Impact Challenge, en fem veckor lång bootcamp i att göra företaget mer klimatsmart. Det resulterade i en företagspolicy för våra samarbeten, inköp, resurser och resor.

Under hösten 2021 deltog Beep återigen i Breakit Impact Challenge. Vi har också matchat verksamheten mot FN:s 17 globala mål och valt ut de hållbarhetsmål där vi i vårt arbete har störst möjlighet att kunna påverka, göra verklig skillnad och bidra till en hållbar värld.

Du kan läsa mer om vårt hållbarhetsarbete här samt hur vi på olika sätt hjälper andra företag att kickstarta och kommunicera sitt hållbarhetsarbete. Bilden togs av fotograf Anja Callius på Callius Media som också har fått diplom av Breakit.