Så här såg det ut när vi i november 2019 tog emot diplom efter att ha klarat av de 5 stegen i Breakit Impact Challenge, en 30 dagar lång bootcamp i att göra företaget mer klimatsmart. Det resulterade i en företagspolicy för våra samarbeten, inköp, resurser och resor. Under hösten 2021 kommer Textbyrån Beep att delta i nästa steg av Breakit Impact Challenge. Vi har också matchat verksamheten mot FN:s 17 globala mål och valt ut två mål och fyra delmål där vi som kommunikatörer har störst möjlighet att kunna påverka, göra skillnad och bidra till en hållbar värld. Du kan läsa mer om vårt hållbarhetsarbete här samt hur vi på olika sätt hjälper andra företag att kickstarta sitt hållbarhetsarbete. Bilden togs av Anja Callius på Callius Media som också fått diplom av Breakit.