ForumCiv – plattform för civilsamhället

ForumCiv – plattform för civilsamhället

Biståndsorganisationen ForumCiv är Sveriges största plattform för civisamhället med mer än 175 medlemmar. Man arbetar för att sprida kunskaper samt se till att Sverige och EU aktivt bidrar till en rättvis och hållbar värld. Via ett hundratal svenska organisationer ges...
Förenad Kraft

Förenad Kraft

Förenad Kraft investerar i klimatsmarta lösningar för den globala energiomställningen. Som långsiktiga ägare bidrar man aktivt till en hållbar värld. I nära samarbete med företagsledningen i bolagen skapar man en framgångsrik företagskultur som attraherar den...
Alla företag vinner på hållbarhetsarbete

Alla företag vinner på hållbarhetsarbete

Sedan den 1 december 2016 har hålbarhetsrapportering varit en del av årsredovisningslagen. Syftet är att skapa insyn i näringslivets miljöpåverkan och påskynda företagens vilja att ta sitt samhällsansvar för en hållbar utveckling. Kravet på hållbarhetsrapportering...