”Det var en gång en stad i hjärtat av Amerika där allt levande tycktes leva i harmoni med sina omgivningar. Staden låg mitt i ett schackbräde av blomstrande fält, med sädesåkrar och mjuka sluttningar bevuxna med fruktträd, vilkas blomblad varje vår drev fram som vita blommoln över de gröna fälten.

Till och med vintertid levde skönheten vid vägkanterna, för då kom oräkneliga fåglar för att äta bären och fröna av de torra örter och buskar som stack upp över snön. Trakten var rentav berömd för sitt överflödande rika fågelliv, rikt på både individer och arter, och när strömmen av flyttfåglar vår och höst vällde fram kom människor långväga ifrån för att beskåda alla dessa fåglar.

Men en dag började en underlig farsot sprida sig över området och ingenting var längre som förr. En underlig stillhet ruvade över området. Fåglarna till exempel – vart hade de tagit vägen? Det var en vår utan röster.”

En vision som ledde till handling

En saga för morgondagen är inledningen på ”Tyst vår” från 1962 där Rachel Carson i ren förundran och djup förståelse för naturen målar upp en bild av den potentiella faran med att använda kemikalier för insektsbekämpning. Boken möttes av stark kritik från kemiindustrin och även vissa forskare motsatte sig hennes beskrivning av hur hela naturen påverkades.

Men berättelserna om fåglar som tystnar blev en väckarklocka som snabbt kom att öka allmänhetens medvetenhet om de kemiska bekämpningsmedlens negativa påverkan och vad som höll på att hända i naturen. Miljöfrågor började diskuteras på ett helt nytt sätt och boken blev startskottet för den moderna miljörörelsen.

Debatten nådde hela vägen fram till makten i Washington och ledde till The National Environmental Policy Act samt att miljöskyddsmyndigheten Environmental Protection Agency (EPA) bildades 1970. Två år senare förbjöds DDT i USA. Sverige följde efter med ett förbud 1975.

”Tyst vår” släpps fortfarande i nya upplagor. Idag är de frågor som lyfts fram i boken tyvärr fortfarande högaktuella, inte minst hotet mot biologisk mångfald och den sena insikten om de långsiktiga konsekvenserna av mänskliga aktiviteter på såväl naturen som klimatet.

Vi hämtar kraft ur berättelser

Med sitt starka engagemang visade Rachel Carson vad en enskild person kan göra för att åstadkomma förändring. Som erfaren biolog hade hon kunnat visa på vetenskapliga fakta. Men hon valde istället att med berättelser lyfta fram det hon visste och kände.

När vi vill nå ut med något viktigt hjälper berättandet oss att fånga mottagarnas intresse. Berättelser väcker känslor och de gör något så brett och komplext som hållbarhet mer begripligt. Och de ger oss kraft att upptäcka något vi kanske inte har sett.

När vi delar med oss av våra tankar och upplevelser inspirerar och motiverar vi varandra till handling. Berättelser ökar förståelsen och vår vilja att agera, både på egen hand och tillsammans med andra. De inger hopp och skapar en positiv vision som visar att förändring är möjligt.

Välkommen till ett webinar om Hållbart berättande där jag tillsammans med berättarcoachen Jenny Fornell Hjelm på Octotext ger tips på hur företag genom berättelser kan lyfta fram sitt hållbarhetsarbete. Samla medarbetarna och boka ett datum som passar er!

Rachel Carson och Silent Spring

Tyst vår bokomslagFörst tänker Rachel Carson (1907–1964) bli lärare men hon utbildar sig till marinbiolog. Under 1930-talet börjar hon arbeta för Bureau of Fisheries och på fritiden skriver hon artiklar. Samtidigt som DDT 1939 börjar användas som bekämpningsmedel mot insekter bildas myndigheten US Fish and Wildlife Service där hon får arbete som Aquatic Biologist.

Hon ger 1941 ut sin första bok ”Under the Sea-Wind” och några år senare föreslår hon att tidningen Reader’s Digest ska ta in en artikel om DDT men den avfärdas som ”alltför obehaglig”. Efter att ha släppt ”The Sea Around Us” säger hon 1951 upp sig för att ägna sig åt skrivandet på heltid.

Redaktören på The New Yorker beslutar sig för att publicera ”Silent Spring” som artiklar i tidningen under våren 1962. Boken släpps i september och väljs i oktober av tidningens bokklubb till Book of the Month. Hennes rön backas upp av president John F. Kennedys Science Advisory Committee som samma år släpper rapporten ”The uses of pesticides”. The Wilderness Act införs 1963 och ett stort antal nationalparker etableras över hela USA.

Sedan början av 1950-talet har Rachel Carson vid flera tillfällen behandlats för bröstcancer men i april 1964 går hon bort. Hon tilldelas Presidential Medal of Freedom av Jimmy Carter 1980. Till 50 års-minnet av ”Silent Spring” reser man 2013 en staty i Woods Hole, Massachusetts, skapad av skulptören David Lewis. Den visar hur hon blickar ut över vattnet med papper och penna i handen, redo att notera det hon ser. Sätter vi oss ner intill henne på bänken kanske vi också får syn på något nytt.

Foto: Laura A. Macaluso (Wikipedia CC BY-SA 4,0) och Maria Lindberg Howard (bokomslag)