Biståndsorganisationen ForumCiv är Sveriges största plattform för civilsamhället med mer än 175 medlemmar. Man arbetar för att sprida kunskaper samt se till att Sverige och EU aktivt bidrar till en rättvis och hållbar värld. Via ett hundratal svenska organisationer ges projektstöd till civilsamhället i nästan hälften av världens länder. Organisationer i ett antal utvalda länder får direktstöd för sitt utvecklingsarbete.

Vi hjälper ForumCiv med textproduktion, som översättningar från engelska till svenska av arbetsmaterial till de svenska organisationerna.

Se en presentation av ForumCiv på Youtube.