Jacobi Carbons

Jacobi Carbons

Jacobi startades 1916 och har sedan 1965 tillverkat aktivt kol. Ämnet har en unik förmåga att fånga in giftiga gaser och föroreningar och används till allt från att rena luft, mat, mediciner och vatten till att utvinna guld. Vi har tagit fram en serie broschyrer om...
SIS – Kontrollbolaget

SIS – Kontrollbolaget

SIS (Swedish Standards Institute) samordnar och driver arbetet med standardisering i Sverige. Syftet med att ta fram standarder är att tydliggöra vad en vara eller tjänst innehåller så att köpare och leverantörer kan enas om vad de köper respektive levererar....
SIS – Worldfavor

SIS – Worldfavor

SIS (Swedish Standards Institute) samordnar och driver arbetet med standardisering i Sverige. Syftet med att ta fram standarder är att tydliggöra vad en vara eller tjänst innehåller så att köpare och leverantörer kan enas om vad de köper och levererar. Standarder...
Initiativet Hållbara hav

Initiativet Hållbara hav

Initiativet Hållbara hav verkar för en hållbar utveckling för Östersjön tillsammans med forskare, miljöorganisationer, politiker och näringsliv. Genom utställningar, seminarier och en mängd andra aktiviteter vill man visa vad som måste göras, tipsa om vad vi alla som...
HSB

HSB

HSB arbetar med bosparande, byggande och förvaltning och är Sveriges största medlemsägda kooperativa organisation med mer än en halv miljon medlemmar. Att flytta hemifrån är det första stora steget ut i vuxenvärlden. Många frågor dyker upp men det är inte alltid så...