Jacobi Carbons

Jacobi Carbons

Jacobi startades 1916 och har sedan 1965 tillverkat aktivt kol. Ämnet har en unik förmåga att fånga in giftiga gaser och föroreningar och används till allt från att rena luft, mat, mediciner och vatten till att utvinna guld. Vi har tagit fram en serie broschyrer om...
Initiativet Hållbara hav

Initiativet Hållbara hav

Initiativet Hållbara hav verkar för en hållbar utveckling för Östersjön tillsammans med forskare, miljöorganisationer, politiker och näringsliv. Genom utställningar, seminarier och en mängd andra aktiviteter vill man visa vad som måste göras, tipsa om vad vi alla som...
HSB

HSB

HSB arbetar med bosparande, byggande och förvaltning och är Sveriges största medlemsägda kooperativa organisation med mer än en halv miljon medlemmar. Att flytta hemifrån är det första stora steget ut i vuxenvärlden. Många frågor dyker upp men det är inte alltid så...
Amnesty Business Group

Amnesty Business Group

Amnesty Business Group (ABG) är en specialgrupp inom Amnesty International som vill påverka svenska företag att respektera mänskliga rättigheter i sin verksamhet och i sitt CSR-arbete. Målet är att företag ska öka sin riskmedvetenhet så att de inte gör sig medskyldiga...
Stille

Stille

Företaget Stille startades 1841 och har en anrik historia inom svensk sjukvård. Deras kirurgiska instrument kännetecknas av precision, kvalitet och hållbarhet. Instrumentmakaren Albert Stille kom att bli en pionjär inom utvecklingen av kirurgin på 1800-talet. Till...