SIS (Swedish Standards Institute) samordnar och driver arbetet med standardisering i Sverige. Syftet med att ta fram standarder är att tydliggöra vad en vara eller tjänst innehåller så att köpare och leverantörer kan enas om vad de köper och levererar. Standarder hjälper också företag att spara resurser och jobba mer effektivt. Företag som arbetar med digitalisering kan teckna licensavtal med SIS. En sådan samarbetspartner är Worldfavor vars molnbaserade verktyg hjälper företag att digitalisera sina hållbarhetsredovisningar. Vi gjorde intervjuer och skrev text till ett kundcase om Worldfavor och deras samarbete med  SIS.

Kort utdrag ur texten:

När onlineplattformen Worldfavor dök upp 2013 fick den snabbt ögonen på sig. Här var ett svenskt startupföretag som ville revolutionera hur världens företag arbetar med ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Worldfavors lösning är ett behovsbaserat hållbarhetsverktyg som hjälper företag att digitalisera och kommunicera sitt hållbarhetsarbete.

Ökade krav på att jobba digitalt

Hållbarhet handlar om de förväntningar vi har på marknaden. För att vara transparent och kunna föra en dialog med omvärlden kan företag inte längre bara publicera sin hållbarhetsredovisning i tron att det räcker.

Digitaliseringen ställer krav på att företag kan jobba digitalt även inom hållbarhetsområdet. Worldfavors lösning kan appliceras i vardagen och verktyget hjälper företagen att presentera sina resultat på ett lättillgängligt och användarvänligt sätt, och samla in resultat från andra enheter.

– Vi har utgått från hur man jobbar idag, hållbarheten har lyfts upp på ledningsnivå som en del av företagets strategi och man tittar både på verksamhet, vision och mål, säger Frida Emilsson, en av grundarna samt CMO på Worldfavor.

Det genialt enkla i lösningen är att en rad internationella standarder och riktlinjer har indexerats på lägsta möjliga nivå och kraven har gjorts sökbara. Det gör det enklare att hitta och välja ut de parametrar man vill använda för att mäta verksamheten, dela informationen och följa upp sina leverantörer. På webben kan man enkelt kommunicera materialet på ett grafiskt och interaktivt sätt med diagram och länkar till olika typer av information.