Sedan den 1 december 2016 har hålbarhetsrapportering varit en del av årsredovisningslagen. Syftet är att skapa insyn i näringslivets miljöpåverkan och påskynda företagens vilja att ta sitt samhällsansvar för en hållbar utveckling.

Kravet på hållbarhetsrapportering gäller bara större bolag. Men fler små och medelstora företag behöver komma igång med sitt hållbarhetsarbete. Inte bara för planetens överlevnad utan också för den egna verksamhetens framtid. Att visa vad företaget står för och hur verksamheten aktivt bidrar till en bättre värld blir allt viktigare på marknaden.

Hållbarhet skapar nya affärsmöjligheter

Agenda 2030 omfattar 17 globala mål som tillsammans leder till den förändring som krävs för en hållbar utveckling. Vår planet är beroende av att alla delar av näringslivet engagerar sig i arbetet med att uppnå hållbarhetsmålen.

Men det handlar inte bara om nödvändiga förändringar i sociala, ekonomiska och miljömässiga frågor. Aktivt hållbarhetsarbete skapar även nya affärsmöjligheter. Och här är hållbarhetsmålen ett mycket användbart verktyg som gör att det går snabbare att komma igång.

Vid en första anblick kan de globala hållbarhetsmålen kännas oöverkomliga. Men alla har de brutits ner i mindre delmål som det ofta går att börja jobba med nästan direkt. Börja med att titta igenom dem och identifiera vilka mål som ligger närmast den egna verksamheten. Ta reda på i vilket led av värdekedjan som företaget riskerar att göra störst inverkan. Och fundera på hur ni genom ert hållbarhetsarbete kan skapa positiva förändringar på kort och lång sikt, såväl lokalt som globalt.

Kommunicera ert hållbarhetsarbete

Små företag har en stor fördel. I en mindre organisation är det lättare att införa nya strategier, inspirera medarbetarna (samt låta sig inspireras av deras engagemang!), hitta effektivare arbetssätt och mäta resultat för långsiktigt värdeskapande. (Här hittar du fem tips på hur ni kommer igång!). Samtidigt som ni skapar verklig nytta för världen gör hållbarhetsarbetet också att ni sticker ut på marknaden genom:

  • Ökad konkurrenskraft
  • Stärkt varumärke
  • Större effektivitet
  • Högre innovationsnivå
  • Djupare engagemang

Givetvis ska ni alltid bygga er kommunikation kring hållbarhetsarbetet! Både bland kunder, samarbetspartner och medarbetare finns ett stort intresse att få följa och delta i framstegen och se hur ni tillsammans bidrar till en hållbar värld. Så se till att löpande dokumentera arbetet och berätta om hur ni arbetar med långsiktigt värdeskapande i alla kanaler – på webbplatsen, i kundtidningen och i sociala medier.

**************************************************

Här kan du läsa utdrag ur en intervju med WorldFavor, ett svenskt företag som 2013 tog fram en onlineplattform som hjälper små och stora företag att digitalisera sina hållbarhetsrapporter.