0708 85 05 28 maria (at) beep.se

Hållbarhetskommunikation på svenska och engelska

Hållbarhetskommunikation bygger bättre samhällen

Idag väljer allt fler företag att arbeta med både CSR (Corporate Social Responsibility) och CSV (Creating Shared Value). Det kräver ett utifrånperspektiv där företaget ses om en naturlig del av samhället och tar ett större ansvar samt bidrar med goda insatser även utanför den egna kärnverksamheten.

Långsiktigt värdeskapande bygger på en gemensam värdegrund och ett aktivt samhällsengagemang. När ansvarsfrågor blir en del av affärsstrategin ökar konkurrenskraften på en global marknad.

Lyft fram hållbarhetsarbetet i kommunikationen

Att rapportera sitt hållbarhetsarbete har blivit ett lagstadgat redovisningkrav för större företag. Allt fler små och medelstora företag börjar också se hållbarhetsarbete som en viktig och lönsam affärstrategi för att stärka sitt varumärke.

Idag fattas 2 av 3 köpbeslut utifrån värderingar och såväl kunder som medarbetare vill veta vad företaget står för. Att lyfta fram  hållbarhetsarbetet i kommunikationen ökar trovärdigheten och lojaliteten. Samtidigt skapar det nya affärsmöljigheter.

Främja hållbar konsumtion och produktion

Med tydlig kommunikation och lättillgänglig information underlättas valet av hållbara produkter och tjänster. Det hjälper människor och organisationer att skaffa sig nya kunskaper som främjar en hålllbar utveckling.

Det leder i sin tur fram till en cirkulär ekonomi med målet att allt – från utvinning och produktion till konsumtion och återvinning – ska minska förbrukningen av jordens resurser.

Företag blir samhällshjältar genom att:

  1. Förvandla sin hållbarhetsrapportering till intressant content.
  2. Sätta in företaget i ett större sammanhang i sin kommunikation.
  3. Lyssna till målgruppen och medarbetarna för att utveckla verksamheten.
  4. Ha tydliga värderingar som genomsyrar hela organisationen.
  5. Sprida sin kommunikation i fler kanaler för att nå ut brett.

För att bidra till en hållbar utveckling har vi valt MÅL 12HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION – av FN:s 17 Globala hållbarhetsmål. Vårt fokus är DELMÅL 12.6 och vi uppmuntrar företag att ta ett aktivt samhällsansvar och bygga sin kommunikation på sitt hållbarhetsarbete.

Världen förändras i allt snabbare takt. Det utmanar våra värderingar och förändrar vårt sätt att kommunicera med omvärlden. Samtidigt påverkar det köpbeteenden och därmed affärsförutsättningarna. Allt det här har en avgörande betydelse för näringslivet och för hela samhället. Stockholms Handelskammare fungerar som näringslivets borgmästare och är en mötesplats för företagare, politiker och andra beslutsfattare i huvudstadsregionen.

Driver sedan 2017 ett affärsnätverk hos Stockholms Handelskammare som diskuterar kommunikation, försäljning, företagande och näringsliv ur perspektiv som globalisering, urbanisering, digitalisering och automatisering.

Utgångspunkten för våra diskussioner är alltid hållbarhet, samhällsansvar, jämställdhet, miljö, mångfald och mänskliga rättigheter. Hur kan vi som individer och företag gemensamt skapa ett mer empatiskt näringsliv, bidra till ett inkluderande samhälle och ta ett långsiktigt ansvar för vår planet?

Vi bjuder in inspirerande föreläsare och deltagarna delar med sig av kunskaper och utbyter erfarenheter. Vill du besöka oss, hör av dig så får du en inbjudan till nästa träff. Och gå gärna med i nätverkets Linkedingrupp.   #komsalj

Nyfiken? Hör av dig!

2 + 8 =

Tänk kreativt kring hållbarhetsarbetet

En rapport från Tillväxtverket visar att fler små och medelstora företag (max 250 anställda) sätter upp miljömål för den egna verksamheten och många har också blivit mer aktiva i sitt hållbarhetsarbete. Av de 55 % av företagen som arbetar med hållbarhetsfrågor är fördelningen: miljöfrågor (46 %), sociala och etiska frågor (32 %) samt både miljöfrågor och sociala och etiska frågor (23 %).

Branschtillhörighet styr fortfarande inriktningen på hållbarhetsarbetet. Här finns mycket mer att göra! Tänk kreativt och hämta gärna inspiration från medarbetarnas personliga engagemang för att kunna byta perspektiv. Då landar ni långt utanför företagets kärnverksamhet och ert hållbarhetsarbete kan börja göra ännu mer nytta samtidigt som ni sticker ut på marknaden.

Statistiken och grafen är hämtade från en presentation av Tillväxtverkets rapport “Företagens villkor och verklighet” (2017).

Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska inom kommunikation, content och storytelling med fokus på hållbarhet.

Kreativ workshop ökar samsynen på varumärket

Dagens kunder är vetgiriga och kunniga. För att lyckas överträffa deras förväntningar krävs en tät dialog längs hela köpresan där alla medarbetare är delaktiga. Boka en kreativ workshop där vi tillsammans tittar närmare på hur ni kan öka samsynen på företagets varumärke, bredda ert hållbarhetsarbete, hitta nya vinklingar på ert budskap och stärka kundrelationerna.

Jag vill veta mer om den kreativa workshopen