0708 85 05 28 maria (at) beep.se

Vi skriver, redigerar och översätter texter på svenska och engelska, som den här…

Content writer – svensk text till kundcase. SIS (Swedish Standards Institute) samordnar och driver arbetet med standardisering i Sverige. Syftet med att ta fram standarder är att tydliggöra vad en vara eller tjänst innehåller så att köpare och leverantörer kan enas om vad de köper och levererar. Standarder hjälper också företag att spara resurser och jobba mer effektivt. Företag som arbetar med digitalisering kan teckna licensavtal med SIS. En sådan samarbetspartner är Worldfavor vars molnbaserade verktyg hjälper företag att digitalisera sina hållbarhetsredovisningar. Vi gjorde intervjuer och skrev text till ett kundcase om Worldfavor och samarbetet med  SIS.

Kort utdrag ur texten:

I byggbranschen försvårar mängden lagar och föreskrifter arbetet med kvalitetssäkring. Kontrollbolaget har tagit fram kravställningsverktyg QMP1090 som kommer att spara åtskilliga miljoner kronor på nedlagd arbetstid. Under hösten 2016 är det dags för lansering i samarbete med SIS. Företag som konstruerar och bygger i stål har på senare tid fått en rad nya regler, föreskrifter och lagar att förhålla sig till. Alla de olika faserna i byggprocessen – inköp, projektering, tillverkning, utförande, montering och kontroll – påverkas på olika sätt av det nya regelverket. Och fler regler är på gång. Även kraven på CE-märkning har skärpts och är numer obligatorisk på stålstommar, entresolplan, lättbalkar och takplåt samt andra bärande konstruktioner som tillverkas i en verkstad.