När toner inte klingar vackert tillsammans i musik pratar man om dissonans, något som uppenbart låter falskt. Inom socialpsykologin kännetecknar dissonans det obehag vi upplever när motstridande känslor dyker upp samtidigt. Likt Aisopos fabel om räven och rönnbären.

När räven inte kan komma på ett sätt att nå rönnbären högt uppe i trädet ger han upp. I sin frustration rationaliserar han sitt begär med att han egentligen inte alls vill ha rönnbären, då de förmodligen ändå inte smakar gott. Sitt handlande rättfärdiggör han genom valet att stå fast vid en färdig uppfattning.

Fem mentala barriärer hindrar förändring

Den inre konflikten mellan vad vi vet och vad vi gör är en av orsakerna till att den gröna omställningen går trögt. Forskaren, ekonomen och psykologen Per Espen Stoknes vid Center for Sustainability and Energy i Oslo har identiferat fem mentala barriärer*:

Distance: När ett problem känns avlägset, antingen geografiskt eller socialt, blir det främmande och nästan overkligt.

Doom: Att ständigt mötas av ett domedagsperspektiv gör oss avtrubbade och även om vi känner skuld förblir vi passiva.

Dissonance: Trots att vi känner obehag är det svårt att ändra beteende, vi letar hellre efter syndabockar eller rättfärdiggör vårt val på andra sätt.

Denial: Förnekelse är ett självförsvar för att slippa undan obehagliga känslor.

Identity: Det är svårt att öppet ändra uppfattning, därför söker vi oss hellre till fakta och grupper som stödjer våra värderingar.

Botemedlet är gemensamma handlingar och goda berättelser 

När företag drar igång sitt hållbarhetsarbete kommer de att stöta på flera av de mentala barriärerna. Per Espen Stoknes ser gemensamma handlingar och goda berättelser som det bästa botemedlet för att bemöta dem.

Tillbaka till fabeln. Om marken är vårt nuläge, det höga trädet vår utmaning och rönnbären vår vision måste vi hjälpas åt för att hitta det bästa sättet att nå dem. För om vi inte ens försöker, hur ska vi då lyckas?  Baserat på Per Espen Stoknes tankar om gemensamma handlingar och goda berättelser är det här några förslag på hur det kan gå till:

Social: Samarbeta och ta flera små steg för att minska avståndet mellan vision och nuläge.

Support: Fira delmålen för att bemöta domedagstankar som kan dyka upp.

Simple: Gör det lätt att göra rätt och reflektera motstridiga känslor när de uppstår.

Signal: Lyft fram möjligheterna för att alla ska känna sig trygga med förändringen.

Story: De goda berättelserna om vad ni gör stärker gemenskapen och blir en del av företagets identitet.

Originalfabeln handlar om räven och druvorna. På grekiska börjar båda orden med a. För att skapa alliteration på svenska översattes det till räven och rönnbären. Nu är de ju sura, så har räven rätt? Här kan sensmoralen tolkas att man inget vet förrän man har provat.

* “What We Think About When We Try Not To Think About Global Warming: Toward a New Psychology of Climate Action” av Per Espen Stoknes (2015).

Här kan du läsa en transkription av en intervju med Per Espen Stoknes i podcasten ”You are not so smart”. Där finns även en länk till avsnittet om du hellre vill lyssna.

Nyfiken på affärsmöjligheterna med hållbart företagande? Då kan du boka en kostnadsfri introduktion för tips och inspiration.