Vad kan du göra på jobbet?

 

Känner du klimatoro? Vill du göra skillnad?

Att oroa sig för miljön och klimatet kan kännas ensamt. Men klimatoro är en vanlig känsla som delas av ungefär hälften av Sveriges befolkning. Det är inte så konstigt, för hotet mot vår planet är högst verkligt. Hur hopplöst det än kan kännas behöver vi alla hjälpas åt om vi ska nå klimatmålen. Men hur ska det gå till?

Att engagera sig hjälper mot oron. Och som enskilda människor kan vårt klimatengagemang se lite olika ut. Det vara att stödja en organisation vars miljöarbete man tror på. Kanske bli medlem i en förening och delta aktivt i olika typer av aktiviteter. Att rikta skarp kritik mot politiker och bojkotta företag som är miljöbovar är andra sätt. Och alla är de lika viktiga! Men allt det här är sådant vi får ägna oss åt på fritiden. Vill du bidra till hållbar utveckling gör du störst skillnad på jobbet! 

Hur ser hållbarhetsarbetet ut på ditt jobb?

Det går att skapa verklig förändring på ännu fler sätt. I Sverige finns det ungefär 1,6 miljoner företag varav färre än 1 procent hör till de verkligt stora bolagen. De har ögonen på sig från flera håll och styrs även av lagstiftning, regelverk och olika miljödirektiv. Övriga 99 procent är privatägda företag och de allra flesta är rätt små. Tänk om det gick att få dem att ställa om sin verksamhet för en hållbar utveckling?

Hur ser det ut på din egen arbetsplats? Kanske har det tagits fram en miljöpolicy, men pratar ni om hållbarhet till vardags? För det finns oändligt mycket mer som företaget kan göra och där alla kan vara med och arbeta med de 17 globala målen för hållbarhet. Ni kommer upptäcka att det både är roligt och meningsfullt. Och det ökar företagets lönsamhet (så chefen bör bli intresserad)!

Tips om gratis föreläsning!

Mycket av hållbarhetsarbetet kan mindre företag klara själva med lite hjälp av en hållbarhetscoach. Tipsa chefen om en kostnadsfri onlineföreläsning för inspiration, tips och råd om hur ni kommer igång.