Det har nu gått fyra år sedan vi tog emot diplomet i Breakit Impact Challenge 2019. Då hade vi genomgått de fem grundläggande stegen för en klimatsmart verksamhet. Men det var bara början på en lång resa. Sedan dess har vi fortsatt att ta nya steg –  både för att själva lära oss mer om hållbart företagande och för att inspirera andra småföretag.

Hållbarhetsarbete kräver både tid och engagemang. Men det handlar inte bara om påverkan på klimatet. Flertalet av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 handlar om människor. Och här kan näringslivet göra en rejäl insats som snabbt kommer att uppmärksammas – och uppskattas! Småföretag som engagerar sig i sociala frågor och visar sitt samhällsansvar skapar bättre relationer med sina intressenter, stärker kundlojaliteten och ökar sin konkurrenskraft.

Så med hållbart företagande finns alltså allt att vinna – både för människan och miljön. Då borde det väl vara full fart på hållbarhetsarbetet ute hos landets småföretag, eller?

Så här ser Sveriges småföretag på grön omställning:

  • 66 % anser att hållbarhet överensstämmer med affärsmål, vision och värderingar
  • 55 % anser att hållbarhet är viktigt för konkurrenskraften
  • 57 % anser att hållbarhet är viktigt för att möta kundernas förväntningar
  • 67 % tror att kundernas krav kommer att öka de närmaste fem åren
  • 58 % tror att hållbarhet är viktigt för att locka, motivera och behålla personal

Men hälften av småföretagen släpar efter med hållbarhetsarbetet
Trots att klart över hälften av småföretagen har insikten är det dessvärre bara 41 % som arbetar aktivt med hållbarhet medan 48 % gör det till viss del. Och ungefär lika många (49 %) har tagit fram mätbara mål för sitt hållbarhetsarbete. Av alla chefer och ledningar säger sig runt 50 % ha ”ganska god kunskap” om hållbarhetsarbetet. Kunskapsnivån är ungefär densamma för såväl äldre som yngre bland personalen.

Så viljan och intresset finns och det växer! Men många småföretag uppger att den största utmaningen är brist på resurser i tid och kompetens samt att ledningen inte visar ett tydligt engagemang för att sätta i gång. Det är förvånansvärt då småföretag som skjuter upp sitt hållbarhetsarbete riskerar:

  • Förlust av kunder
  • Ökade kostnader
  • Större sårbarhet för klimatutmaningar
  • Svårighet att locka kvalificerad personal

Som inför alla resor är det viktigaste att ta det där första steget. Och här kan vi hjälpas åt!  Låt gärna vår SNABBANALYS FÖR HÅLLBARHETSARBETET inspirera er. Skicka in svaren så kan vi tillsammans börja identifera områden med sådant som ni enkelt kan förbättra. 

* Samtliga siffror kommer från UN Global Compacts Omställningsrapport 2022