Företagshistoria (medicin)

Företagshistoria (medicin)

Tidskriften Företagshistoria ges ut av Centrum för Näringslivshistoria och berättar om företag, produkter, människor och händelser i näringslivet. I nr 3, 2016 var temat medicin och vi fick i uppdrag att skriva en artikel om tre svenska företag som har revolutionerat...
Stille

Stille

Företaget Stille startades 1841 och har en anrik historia inom svensk sjukvård. Deras kirurgiska instrument kännetecknas av precision, kvalitet och hållbarhet. Instrumentmakaren Albert Stille kom att bli en pionjär inom utvecklingen av kirurgin på 1800-talet. Till...