Företaget Stille startades 1841 och har en anrik historia inom svensk sjukvård. Deras kirurgiska instrument kännetecknas av precision, kvalitet och hållbarhet. Instrumentmakaren Albert Stille kom att bli en pionjär inom utvecklingen av kirurgin på 1800-talet.

Till produktkatalogen fick vi i uppdrag att göra research om företagets historia samt skriva svenska och engelska texter om hantverket  samt inledningstexter till de olika produktområdena och de olika kirurginstrumenten – från den revolutionerande tvådelade bentången från 1872 fram till kirurgsaxen SuperCut från 1982.

Kort utdrag ur  den svenska texten:

”När Sverige med Serafimerlasarettet fick sitt första undervisningssjukhus 1752 tog den medicinska vården ett stort steg framåt. Men hundra år senare fanns det fortfarande inte fler än 200 kirurger i hela landet. Med inrättandet av Karolinska institutet 1810 förenades de två grenarna medicin och kirurgi och studenter utbildades nu i både invärtes och utvärtes sjukdomar. Dessutom anställde Karolinska institutet en instrumentmakare som utöver tillverkning även gav utbildning i instrumentvård. Det var den verksamheten på Karolinska institutet som Albert Stille tog över 1841 när han startade sitt företag.”

Kort utdrag ur den engelska texten:

It was a hectic working life that Albert Stille looked back on in 1880 when he handed over the technical management of the company to his son Max. From morning to night he was at the shop and in the office, scarcely allowing himself to rest even at mealtime. The work was followed by great success due to his extensive knowledge, his outstanding skill in the profession, and his inventive mind. When it came to finding new methods and new instruments his interest remained strong, and he allowed himself not to be discouraged by any difficulty that arose.”