Effektiv Altrusim

Effektiv Altrusim

Slutuppgiften i delkursen Research under yrkesutbildningen på Poppius Journalistskola 2015-2016 var att göra research och genomföra ett antal intervjuer samt skriva en längre artikel i ett valfritt ämne. Med mitt långvariga engagemang i Amnesty valde jag ämnet...
Företagshistoria (bemanning)

Företagshistoria (bemanning)

Tidskriften Företagshistoria ges ut av Centrum för Näringslivshistoria och berättar om företag, produkter, människor och händelser i näringslivet. Till nummer 4, 2016 fick vi i uppdrag att skriva en artikel om bemanningsbranschens historia och den 40 år långa kampen...
Som vi bygger får vi bo

Som vi bygger får vi bo

Uppgiften i kursen Reportage under yrkesutbildningen på Poppius Journalistskola var att göra research och genomföra ett antal intervjuer samt skriva en längre artikel i ett valfritt ämne. Med mina kunskaper om Stockholms historia och arkitektur samt mitt intresse för...
Urban Farming

Urban Farming

Uppgiften under yrkesutbildningen på Poppius Journalistskola var att låta kursdeltagarna i ett projekt få arbeta tillsammans som en redaktion och producera en tidning på temat hållbarhet. Vi valde stadsodling – Urban farming – då suget efter ekologiskt och...
Martin Rörby vill försvara och förnya Stockholm

Martin Rörby vill försvara och förnya Stockholm

Uppgiften under yrkesutbildningen på Poppius Journalistskola var att göra research samt en personlig intervju och skriva ett porträtt av med fritt val av person och ämne. Med mitt intresse för hemstaden Stockholm och dess arkitektur och historia visste jag direkt vem...