Hållbar samverkan är en konkurrensfördel

Hållbar samverkan är en konkurrensfördel

Företag som tror att de kan förändra världen är också de som faktiskt gör det. De väljer att utmana sig själva, långt innan de utmanas av kunder, konkurrenter eller klimatförändringar. Och de har upptäckt att hållbar samverkan med andra företag är en konkurrensfördel...
Att tänka agilt främjar hållbart företagande

Att tänka agilt främjar hållbart företagande

Att fullt ut bedriva sin verksamhet så att resurser, produkter, tjänster och arbetssätt aktivt strävar mot hållbar utveckling, det är hållbart företagande. Det kräver förmåga till förändring. Nu är ju förändring något vi människor verkligen inte tycker om. Men...