Företag som tror att de kan förändra världen är också de som faktiskt gör det. De väljer att utmana sig själva, långt innan de utmanas av kunder, konkurrenter eller klimatförändringar. Och de har upptäckt att hållbar samverkan med andra företag är en konkurrensfördel som ökar kundnyttan.

Grön omställning börjar med att utgå från kundernas förändrade behov. För att genomföra förbättringar och möta kraven är det viktigt att försöka tänka bortom hur verksamheten är organiserad. Våga gå ett steg längre, pröva att börja göra saker på ett lite annorlunda sätt och fokusera på närmare samarbete med andra företag.

För att övergå till hållbart företagande behöver invanda arbetssätt utmanas. När värdekedjan ses över är det lätt hänt att det stannar vid att enbart ställa hårdare krav på leverantörer. Men om man istället väljer att börja samarbeta närmare kring förändringsarbetet går det att åstadkomma mycket mer, mycket snabbare. Genom hållbar samverkan med leverantörer samlas olika kompetenser för att öka kundnyttan:

  1. Analysera problemen utifrån kundens behov
  2. Utgå från företagens gemensamma mål
  3. Skriv en avsiktsförklaring med förändringsarbetet
  4. Tidsplanera delmål och fira era framgångar
  5. Kommunicera etapper under resan

Som i allt förändringsarbete måste alla på hela företaget tillåtas delta. Det funkar inte att enstaka personer eller en mindre grupp sätts att sköta hållbarhetsarbetet för att sedan försöka implementera förändringarna i verksamheten. Alla måste redan från början vara med och dela på arbetet och ansvaret. Förändring kräver nya idéer. Här kan olika avdelningar lära mycket av varandras kunskaper om kundernas behov. Och det blir ju också så mycket roligare när alla hjälps åt!

Så tänk stort, kroka arm med leverantörerna, lyft fram utmaningar, fatta snabba beslut, våga testa, jobba agilt, tillåt misslyckanden och var alltid transparent om såväl framgångar som motgångar. Och glöm inte att hela tiden kommunicera allt ni gör. Företag som är enkla att samarbeta med är de som kommer att förändra världen.

Nyfiken på affärsmöjligheterna med hållbart företagande? Då kan du boka en kostnadsfri introduktion för tips och inspiration.