Att fullt ut bedriva sin verksamhet så att resurser, produkter, tjänster och arbetssätt aktivt strävar mot hållbar utveckling, det är hållbart företagande. Det kräver förmåga till förändring.

Nu är ju förändring något vi människor verkligen inte tycker om. Men hållbarhetsarbete handlar även om att göra förbättringar och när de genomförs stegvis i nära samverkan med kunderna ödslar man inte resurser på fel saker.

För den här typen av agilt arbetssätt finns det effektiva metoder som Lean, Scrum och SAFe. De bygger alla på att se medarbetarna som den främsta resursen och att införa förbättringar i kortare cykler där man hela tiden utgår från kunderna och anpassar sig utifrån deras behov och krav.

Lite så där som småföretag fungerar. För att tänka agilt är att vara snabbrörlig, både i huvudet och i händerna. Då kan man snabbare agera när förutsättningarna förändras. Ta reda på vad som måste förbättras, ta ett steg i taget och rätta till felen efterhand.

Fördelar med att tänka agilt i hållbarhetsarbetet
  1. Det möjliggör förändring

När man under arbetets gång är öppen för feedback kan man agera snabbare på ändrade förutsättningar och göra nödvändiga förändringar.

  1. Det höjer kvaliteten

När hållbarhetsarbetet bryts ner i mindre delar blir uppgifterna mer hanterbara och medarbetarna kan fokusera på att utveckla bättre lösningar.

  1. Det fokuserar på användarna

När utvecklingen av en produkt eller tjänst utgår från kundens behov skapas ett inneboende mervärde.

  1. Det motiverar medarbetarna

När medarbetarna arbetar nära tillsammans skapas delaktighet så att alla verkligen förstår den gemensamma visionen.

  1. Det skapar transparens

När alla deltar tillsammans skapas transparens vilket stärker trovärdigheten när hållbarhetsarbetet ska kommuniceras.

Nyfiken på affärsmöjligheterna med hållbart företagande? Då kan du boka en kostnadsfri introduktion för tips och inspiration.