Hållbart företagande innebär helt nya affärsmöjligheter när företag väljer att lämna stimmet för en blå ocean där de kan hitta en egen marknad och skapa delat mervärde.

För att nå framgång måste ett företag lyckas identifiera ett problem och erbjuda en lösning som uppfyller behoven hos en utvald kundgrupp. Konkurrensfördelar skapas i värdekedjan, hur man väljer att tillverka, marknadsföra, sälja och leverera sina produkter och tjänster. Det är den klassiska beskrivningen av företagande.

Hållbarhet ställer helt nya krav på företagande och för att ställa om verksamheten måste värdekedjan ses över. Många företag behöver även omdefiniera vilket verkligt kundvärde de skapar och hur de kan förändra sitt erbjudande för att förbli relevanta och trovärdiga – och framgångsrika.  

Här ges chansen att upptäcka andra typer av kundbehov och börja ta fram lösningar som når nya kundgrupper och genererar ny efterfrågan. Det i sin tur kan leda fram till en egen nisch på en unik marknad med liten eller ingen konkurrens. En ”blå ocean” av affärsmöjligheter.

Värdeskapande brukar definieras som intäkter minus kostnader. Vinst är det främsta värdet och företagets hela syfte. Men vad händer om man skaffar sig ett annat synsätt på vad värde är, hur det kan skapas, och för vem?

För att kombinera hållbarhet med den här den sortens nytänkande kring behov och lösningar gäller det att våga lyfta blicken utanför den egna branschen och marknaden och börja titta lite längre bort, mot närsamhället.     

Ett företags framgång är nära sammanlänkat med samhället där det är verksamt. Ett välmående samhälle tillhandahåller såväl arbetskraft som kunder. Och ett välmående företag erbjuder arbetstillfällen och välstånd till medborgarna. Framgång föder framgång, som bekant. Det låter kanske självklart men ofta glöms den värdeskapande delen bort.

Här kan och bör företag titta närmare på hur man kan börja skapa delat mervärde. Genom att undersöka olösta problem och behov i sitt närsamhälle kan företag se över och omdefiniera sitt syfte, hitta rätt fokus för sitt hållbarhetsarbete och samtidigt upptäcka helt nya affärsmöjligheter.

Att skapa delat mervärde för närsamhället handlar inte om välgörenhet eller ens hållbarhet. Det är ett annat synsätt på värdeskapande och ingår som en naturlig del i kärnverksamheten i hållbart företagande.

Nyfiken på affärsmöjligheterna med hållbart företagande? Då kan du boka en kostnadsfri introduktion för tips och inspiration. Och ta gärna kontakt med mig på Linkedin