Våren 1999 hade riksdagen en vision. Inom tjugo år skulle Sverige ha hittat lösningar för de 16 miljömål som satts upp. Två år efter utsatt datum har regeringen helt tappat bollen.  Ett enda mål har uppnåtts. Möjligen kan vi även lyckas med miljömålen frisk luft samt giftfri miljö till 2030. Men bara om vi ökar farten. Rejält.

För miljömål som ett hav i balans, levande skogar, biologisk mångfald och god bebyggd miljö är det däremot snart helt kört om inte politikerna snabbt ändrar inriktning. Därtill kommer de 9 andra miljömålen där problemen istället dumpas över på nästa generation. Ett rejält svek. För vem kan se barn och ungdomar i ögonen med den vetskapen?

Läs Naturvårdsverkets utvärdering och rapport 2023 samt förslag till regeringen

Nu ökar kraven på företagen

Sveriges företagare har inte tid att vänta tills politikerna höjer ambitionerna och börjar fatta beslut. Våra kunder kräver att företagets hållbarhetsarbetet ändå genomförs och de har inte tålamod att vänta. Att välja bort ohållbara företag går betydligt snabbare än att byta politiker vid nästa val.

Så det bästa är helt enkelt att bara sätta igång. Hållbarhetsarbetet är en lärorik resa. Så ta ett steg i taget och upptäck oanade lösningar längs vägen. För hållbart företagande öppnar även många dörrar till helt nya affärsmöjligheter. Se dem som en bonus till företagets gröna omställning.

Nyfiken på affärsmöjligheterna med hållbart företagande? Då kan du boka en kostnadsfri introduktion för tips och inspiration. Och ta gärna kontakt med mig på Linkedin