Solnedgång över havet

Cookiepolicy

Sekretessöversikt
Denna webbplats använder cookies för att förbättra din surfupplevelse när du navigerar genom webbsidorna. Av dessa lagras de cookies som kategoriseras som nödvändiga i din webbläsare eftersom de är nödvändiga för att webbplatsens grundläggande funktioner ska fungera. Vi använder även tredjepartscookies som hjälper oss att analysera och förstå hur du använder denna webbplats. Dessa cookies kommer endast att lagras i din webbläsare med ditt samtycke. Du har också möjlighet att välja bort dessa cookies. Men att välja bort vissa av dessa cookies kan påverka din surfupplevelse.

Nödvändiga cookies
Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kan inte stängas av i våra system. Dessa cookies används till exempel för inställning av dina personliga preferenser, inloggning eller inmatning av formulär. Du kan ställa in din webbläsare för att blockera eller varna dig om dessa cookies, men vissa delar av webbplatsen kommer då inte att fungera. Dessa cookies lagrar inte någon personligt identifierbar information.

apbct_cookies_test
Livslängd: Session
Funktion: Används för att läsa av om cookies kan placeras.

apbct_page_hits
Livslängd: Session
Funktion: Denna cookie är en del av en grupp av cookies som ställs in från backend och innehåller information om den aktuella användaren.

apbct_site_landing_ts
Livslängd: Session
Funktion: CleanTalk ställer in denna cookie för att förhindra spam på kommentarer och formulär och fungerar som en komplett anti-spam-lösning och brandvägg för webbplatsen.

apbct_site_landing_ts
Livslängd: Session
Funktion: CleanTalk ställer in denna cookie för att förhindra spam på kommentarer och formulär och fungerar som en komplett anti-spam-lösning och brandvägg för webbplatsen.

apbct_site_referer
Livslängd: 3 dagar
Funktion: Denna cookie är en del av en grupp cookies som ställts in av backend och som innehåller information om den aktuella användaren.

apbct_timestamp
Livslängd: Session
Funktion: Denna cookie är en del av en grupp av cookies som ställs in från backend och innehåller information om den aktuella användaren.

apbct_urls
Livslängd: 3 dagar
Funktion: Denna cookie är en del av en grupp cookies som ställs in av backend och som innehåller information om den aktuella användaren.

apbct_visible_fields_0
Livslängd: Session
Funktion: CleanTalk ställer in denna cookie för att förhindra spam på kommentarer och formulär och fungerar som en komplett anti-spam-lösning och brandvägg för webbplatsen.

cookielawinfo-checkbox-necessary
Livslängd: 11 månader
Funktion: Denna cookie ställs in av GDPR Cookie Consent-plugin. Cookies används för att lagra användarens samtycke för cookies i kategorin ”Nödvändigt”

ct_checked_emails
Livslängd: Session
Funktion: Denna cookie är en del av en grupp cookies som behövs för att lagra dynamiska variabler i webbläsaren.

ct_checkjs
Livslängd: Session
Funktion: Används för att lagra dynamiska variabler från webbläsaren.

ct_fkp_timestamp
Livslängd: Session
Funktion: Används för att registrera besökstid på sidan.

ct_has_scrolled
Livslängd: Session
Funktion: Används för att lagra dynamiska variabler från webbläsaren.

ct_mouse_moved
Livslängd: Session
Funktion: Används för att lagra dynamiska variabler från webbläsaren.

ct_pointer_data
Livslängd: Session
Funktion: Denna cookie är en del av en grupp cookies som behövs för att lagra dynamiska variabler från webbläsaren.

ct_ps_timestamp
Livslängd: Session
Funktion: Används för att registrera besökstid på sidan.

ct_screen_info
Livslängd: Session
Funktion: Används för att lagra dynamiska variabler från webbläsaren.

ct_sfw_pass_key 3
Livslängd: 0 dagar
Funktion: Används för att tillhandahålla spamskydd.

ct_timezone
Livslängd: Session
Funktion: Används för att registrera besökstid.

viewed_cookie_policy
Livslängd: 11 månader
Funktion: Cookien ställs in av GDPR Cookie Consent-plugin och används för att lagra om användaren har samtyckt till användningen av cookies eller inte. Den lagrar inga personuppgifter.

_wpfuuid
Livslängd: 11 år
Funktion: Används för att lagra ett unikt användar-ID.

Statistikcookies
Dessa cookies används i förbättringssyfte för att vi med statistik ska ska kunna följa upp hur webbplatsen används, så att du som användare får en bättre upplevelse på vår webbplats. Vi använder ej vår statistik som marknadsföringsunderlag. Dessa cookies lagrar inte någon personligt identifierbar information.

_ga
Livslängd: 2 år
Funktion: Används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.

_gat
Livslängd: 1 minut
Funktion: Används för att läsa och filtrera förfrågningar från bottar.

_gat_gtag_UA_*
Livslängd: 1 minut
Funktion: Används för att lagra unika användar-ID.

_gid
Livslängd: 1 dag
Funktion: Denna cookie används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen.

Cookie Policy

Privacy Overview
This website uses cookies to improve your browsing experience when navigating our web pages. The cookies categorized as essential are stored in your browser because they are required for the website’s critical functions to work. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will only be stored in your browser with your consent. You also have the option to opt out of these cookies. However, opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.

Essential cookies
These cookies are necessary for the website to function and cannot be turned off in our systems. These cookies are used, for example, for setting your personal preferences, logging in or entering forms. You can set your browser to block or warn you about these cookies, but some parts of the website will not work. These cookies do not store any personally identifiable information.

apbct_cookies_test
Lifespan: Session
Function: Used to read whether cookies can be placed.

apbct_page_hits
Lifespan: Session
Function: This cookie is part of a group of cookies set from the backend and contains information about the current user.

apbct_site_landing_ts
Lifespan: Session
Function: CleanTalk sets this cookie to prevent spam on comments and forms and acts as a complete anti-spam solution and firewall for the website.

apbct_site_landing_ts
Lifespan: Session
Function: CleanTalk sets this cookie to prevent spam on comments and forms and acts as a complete anti-spam solution and firewall for the website.

apbct_site_referer
Shelf life: 3 days
Function: This cookie is part of a group of cookies set by the backend that contains information about the current user.

apbct_timestamp
Lifespan: Session
Function: This cookie is part of a group of cookies set from the backend and contains information about the current user.

apbct_urls
Shelf life: 3 days
Function: This cookie is part of a group of cookies set by the backend and contains information about the current user.

apbct_visible_fields_0
Lifespan: Session
Function: CleanTalk sets this cookie to prevent spam on comments and forms and acts as a complete anti-spam solution and firewall for the website.

cookielawinfo-checkbox-necessary
Shelf life: 11 months
Function: This cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin. Cookies store the user’s consent for cookies in the ”Necessary” category

ct_checked_emails
Lifespan: Session
Function: This cookie is part of a group of cookies that stores dynamic variables in the browser.

ct_checkjs
Lifespan: Session
Function: Used to store dynamic variables from the browser.

ct_fkp_timestamp
Lifespan: Session
Function: Used to register visit time on the page.

ct_has_scrolled
Lifespan: Session
Function: Used to store dynamic variables from the browser.

ct_mouse_moved
Lifespan: Session
Function: Used to store dynamic variables from the browser.

ct_pointer_data
Lifespan: Session
Function: This cookie is part of a group of cookies that stores dynamic variables from the browser.

ct_ps_timestamp
Lifespan: Session
Function: Used to register visit time on the page

ct_screen_info
Lifespan: Session
Function: Used to store dynamic variables from the browser.

ct_sfw_pass_key 3
Lifespan: 0 days
Function: Used to provide spam protection.

ct_timezone
Lifespan: Session
Function: Used to record visit time.

viewed_cookie_policy
Shelf life: 11 months
Function: The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether the user has consented to the use of cookies or not. It does not store any personal data.

_wpfuuid
Lifespan: 11 years
Function: Used to store a unique user ID.

Statistics cookies
These cookies are used for improvement purposes so that we can follow up with statistics on the website to give users a better experience on our website. We do not use our statistics as marketing material. These cookies do not store any personally identifiable information.

_go
Lifespan: 2 years
Function: Used to understand how the visitor navigates around the website.

_gat
Duration: 1 minute
Function: Used to read and filter requests from bots.

_gat_gtag_UA_*
Duration: 1 minute
Function: Used to store unique user IDs.

_gid
Shelf life: 1 day
Function: This cookie is used to understand how visitors navigate the website.