Utbildning i hållbarhet och cirkulär ekonomi

Vill du lära dig mer om hållbarhet och cirkulär ekonomi finns det diplomerade och certifierade  utbildningar. Många kurser ges online och flera kan du gå i din egen takt. Kunskaperna går att applicera på företaget direkt. Har själv gått flera kurser och kan varmt rekommendera dem.

VATI of Sweden

Ett svenskt utbildningsföretag som har specialiserat sig inom området hållbarhet ur ett affärsperspektiv. Deras mission är att förena människor, företag och samhällen i en ömsesidig strävan att skapa en bättre värld genom att göra goda affärer. Här hittar du deras utbildningar.

Business for SDGs
Integrera hållbarhet och de globala hållbarhetsmålen (SDGs) i företagets affärsstrategi för att framtidssäkra verksamheten.

Diversity, Equity & Inclusion in Business
Forma organisationens strategi kring mångfald, jämställdhet, inkludering och de globala hållbarhetsmålen (SDGs) för ett hållbart och lönsamt företagande.

Certified Impact Auditor
Verifiera organisationens hållbarhetsarbete enligt ISO26000 med egendeklaration. Transparens stärker företagets konkurrenskraft.

CirEko®

En svensk näringslivs- och medlemsorganisation som oberoende och non-profit fokuserar på affärsomställning till en cirkulär ekonomi. Man engagerar sig för en växande lönsam cirkulär marknad för att nå sin målbild ”Blomstrande affärer och samhällen inom planetens gränser”. Här hittar du deras utbildningar.

Cirkulära affärssteg
Självstudier online om affärsmöjligheterna med cirkulär ekonomi.

Cirkulär verksamhetsutvecklare
Diplomutbildning med teori och praktik för att uppgradera/anpassa verksamheten utifrån den cirkulära omställningen.

Cirkulär produkt- och tjänsteutvecklare
Diplomutbildning för att utveckla kunderbjudande, produkt eller tjänst genom val av material, design och affärsmodell utifrån den växande cirkulära marknaden.

VISSTE DU ATT…? Krabbors kroppsform gör att de kan röra sig snabbt i sidled. De ömsar skal genom att skelettet bryts isär och ombildas så att de kan forsätta växa. Dessa egenskaper har gjort att andra arter har utvecklats på snarlika sätt för att efterlikna krabbans mångsidighet, så kallad konvergent evolution. Krabban är ett exempel på hur viktigt det är att alltid vara uppmärksam på omgivningen för att kunna upptäcka gynsamma egenskaper som sedan kan vidareutvecklas i den egna verksamheten. 

Få 10 % rabatt hos Vati Academy

Väljer du att boka en utbildning hos VATI of Sweden via Beep får du 10 % i rabatt på kursavgiften. Ange koden BEEP2030 i fältet markerat ”Kupongkod” i beställningsformuläret på deras webbplats.

Genom medlemskap i bland annat Coompanion, CirEkoSE Forum, Effektfullt samt Affärskompetens och Företagarna deltar vi regelbundet i företagsträffar, evenemang, workshopar, aktiviteter, utbildningar och utvecklingsprogram inom hållbarhet, kooperation, socialt entreprenörskap och hållbart företagande. Vi går även kurser och utbildningar hos olika aktörer för att ständigt fylla på med nya kunskaper inom hållbarhet.