Solnedgång över havet

Utbildning inom hållbarhet

Vill du utbilda dig inom hållbarhet samarbetar jag med VATI of Sweden vars certifieringsutbildning jag har gått. Det är ett utbildningsföretag som har specialiserat sig inom området hållbart företagande och vars mission är att förena människor, företag och samhällen i en ömsesidig strävan att skapa en bättre värld genom att göra goda affärer.

VATI of Sweden erbjuder en rad certifieringsutbildningar inom hållbarhet och cirkulär ekonomi för företag. Kurserna är på engelska och ges online så du går dem i din egen takt. Kunskaperna går att applicera på företaget direkt.  Det finns även ett 1-årigt program som bygger upp nödvändiga kompetenser och färdigheter för att bli en certifierad hållbarhetschef.

Få 10 % rabatt på hållbarhetsutbildning!

Väljer du att boka en kurs eller en certifieringsutbildning hos VATI of Sweden via Beep får du 10 % rabatt på kursavgiften. Ange koden BEEP2030 i fältet markerat “Kupongkod” i beställningsformuläret på deras webbplats. Här hittar du utbildningarna hos VATI of Sweden.

Certifieringsutbildningar: 

Business for SDGs

Integrera hållbarhet och de globala hållbarhetsmålen (SDGs) i företagets affärsstrategi för att framtidssäkra verksamheten.

DE&I Change Leader

Forma organisationens strategi kring mångfald, jämställdhet, inkludering och de globala hållbarhetsmålen (SDGs) för att ett hållbart och lönsamt företagande.

Certified Impact Auditor

Verifiera organisationens hållbarhetsarbete enligt ISO26000 och tillhörande egendeklaration. Transparens stärker företagets konkurrenskraft.

Business for Circularity

Ta fram en ny innovativ och cirkulär affärsmodell som tar tillvara på värdet i råmaterial, produkter och avfall för att öka lönsamheten och minska företagets klimatpåverkan.

Kurser:  

Get on track – Learn the International Language of Sustainability

Lär dig hur du som entreprenör eller anställd kan tillämpa de 17 globala målen i vardagen för att bidra till en mer hållbar värld.