Hållbarhetskommunikation stärker varumärket

Allt kommunicerar. Vad ni gör och vad ni inte gör. Vad ni säger och vad ni inte säger. Mer än någonsin söker människor företag som aktivt medverkar till en hållbar utveckling. Med ökade krav på transparens och dialog måste ni alltid vara tydliga med ert syfte och fokus – vad ni står för och vart ni är på väg i hållbarhetsarbetet.

Kommunikation är navet i företagets gröna omställning. Det börjar med att ni definierar era egna drivkrafter och hittar inriktningen för hållbarhetsarbetet. Genom omvärldsanalyser upptäcker ni era intressenters behov, hittar er position på marknaden och undviker både greenwashing och greenhushing.

Berättelser inspirerar och lyfter fram budskapet

Alla köpbeslut styrs nästan helt och hållet av känslor. Därför börjar all marknadskommunikation med att lyssna. Med hållbarhetsarbetet som utgångspunkt skapar ni en dialog som visar förståelse och respekt för kundernas önskemål.

Med storytelling hittar ni företagets röst så att ni på ett personligt sätt kan visa vilka ni är, vad som driver er, vad ni vill uppnå, hur ni löser era kunders problem och varför de gillar er. Företag vars kunder känner sig sedda och hörda bygger ett starkare varumärke. Så våga bjuda på er själva i kundrelationerna!

Storytelling ger företaget en personlig röst

För att skapa relevans och trovärdighet måste kommunikationen alltid utgå från hållbarhetsarbetet och tydligt visa hur ni på olika sätt skapar mervärde – ert varför. Tillsammans går vi igenom:

  • Riktlinjer för ansvarsfull kommunikation
  • Att gå från att prata om vad till varför
  • Retorik för karaktär, känslor och förnuft
  • Storyboard för tonfall och känsloläge
  • Teman för olika typer av berättelser

Tips och texter om hållbar utveckling 

Företagsträffar, affärsnätverkande, mässor, företagsevent, föreläsningar, seminarier och kurser är några exempel på tillfällen när vi samlar på oss mer kunskaper kring hållbart företagande, hållbarhetsarbete och hållbarhetskommunikation.

I vår blogg delar vi med oss av våra egna omvärldsspaningar. Där kan du även se exempel på olika textuppdrag. Och prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev.

 

Vägen till hållbart företagande 

Skärp ert fokus genom att analysera påverkan, sätta mål och skapa delat mervärde för ökad samhällsnytta. Stärk ert syfte genom att identifiera drivkrafter, inventera resurser och koppla dem till världens behov. Identifera era intressenter för att bygga långsiktiga relationer. Ta fram en strategi för att vässa erbjudandet, upptäcka nya affärsmöjligheter och skapa en egen nisch på marknaden. Stärk varumärket genom storytelling för relevanta budskap samt tydlig, trovärdig och transparent kommunikation som skapar tillit.

Introduktion till hållbart företagande

Få inspiration, råd och tips om hur ni kommer i gång med hållbarhetsarbetet. Boka en kostnadsfri introduktion till hållbart företagande där vi går igenom:

  • Agenda 2030 och de globala målen
  • Analysera företagets påverkan
  • Identifiera fokus och syfte
  • Värderingsdriven kommunikation