Hållbarhetskommunikation stärker varumärket

Allt kommunicerar. Det ni gör och det ni inte gör. Det ni säger och det ni inte säger. Mer än någonsin söker kunder efter företag som aktivt medverkar till en hållbar utveckling. Med deras ökade krav på transparens och dialog måste ni alltid vara tydliga med vad företaget står för. Ert fokus och syfte.

All kommunikation börjar med att lyssna. Med hållbarhet som utgångspunkt bygger ni en dialog som visar föreståelse och respekt för kundernas önskemål och behov. Så lyft fram era värderingar och drivkrafter och sprid berättelser om hur ni använder era resurser för att skapa mervärde och samhällsnytta.

Företagets berättelser stärker kundupplevelsen

Köpbeslut styrs nästan helt och hållet av känslor. Alla bygger vi vår självbild på vad vi känner skapar mening i livet. Ett erbjudande som ligger nära våra egna värderingar blir därför mer värdefullt för oss. Företag vars kunder känner sig sedda och värdefulla bygger ett starkare varumärke. Så våga vara personliga och bjud på er själva i era kundrelationer.

I en hållbar värld där vi alla behöver dra ner på produktion och konsumtion är det upplevelser vi söker. Goda kundupplevelser lägger grunden till en bra story. Berättelser som får oss att känna tillhörighet ökar värdet på de produkter och tjänster vi köper. Och när kunderna delar med sig av storyn stärks deras upplevelse av varumärket.

Identifiera företagets röst med storytelling 

Om företaget hade en röst, hur skulle ni beskriva den med några få ord? Hur låter det när ni själva berättar om vad ni gör och vad som är viktigt för er? Vilka ord använder ni? Är det samma ord som era kunder använder? Skulle de beskriva er på samma sätt?

Storytelling är berättelser om verksamheten som visar vilka ni är, vad som driver er, vad ni vill uppnå, hur ni löser problem och varför era kunder gillar er. Ett annat uttryck för det här tankesättet är värderingsdriven kommunikation. Det är där allt börjar. Ett tydligt fokus och syfte är företagets kompass i en hållbar värld. Det skapar relevans och trovärdighet i budskapet.

Tips och texter om hållbar utveckling 

Företagsträffar, affärsnätverkande, mässor, företagsevent, föreläsningar, seminarier och kurser är några exempel på tillfällen när vi samlar på oss mer kunskaper kring hållbart företagande, hållbarhetsarbete och hållbarhetskommunikation.

Vår omvärldsbevakning delar vi med oss av i vår blogg. Där kan du även se exempel på textuppdrag. Och prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev om hållbart företagande.

 

Vägen till hållbart företagande 

Skärp ert fokus genom att analysera påverkan, sätta mål och skapa delat mervärde för ökad samhällsnytta. Stärk ert syfte genom att identifiera drivkrafter, inventera resurser och koppla dem till världens behov. Identifera era intressenter för att bygga långsiktiga relationer. Ta fram en strategi för att vässa erbjudandet, upptäcka nya affärsmöjligheter och skapa en egen nisch på marknaden. Stärk varumärket genom storytelling för relevanta budskap samt transparent och trovärdig kommunikation.

Introduktion till hållbart företagande

Få inspiration, råd och tips om hur ni kommer i gång med hållbarhetsarbetet. Boka en kostnadsfri introduktion till hållbart företagande där vi går igenom:

  • Agenda 2030 och de globala målen
  • Analysera företagets påverkan
  • Identifiera fokus och syfte
  • Värderingsdriven kommunikation