Allt fler företag bygger sin kommunikation på hållbarhet. Enligt internationella riktlinjer måste all marknadskommunikation vara laglig, hederlig och vederhäftig. För att inte anklagas för greenwashing kommer här några tips när hållbarhetsarbetet ska kommuniceras. 

  1. Ta reda på företagets verkliga påverkan

Konkret hållbarhetsarbete utgår alltid från affären. Så se till att ni har koll på företagets negativa och positiva påverkan längs hela värdekedjan – från inköp, produktion och försäljning till distribution, återvinning och avfallshantering. Medarbetare, leverantörer, samarbetspartner och kunder behöver vara delaktiga i hålbarhetsarbetet så att verklig förändring kan genomföras.

  1. Håll kommunikationen igång

Bli en förbild  för andra, dela med er av kunskaper och erfarenheter, uppmuntra till öppet  samarbete och ha en nära dialog. I allt hållbarhetsarbete finns det alltid mer att göra! Så marknadskommunikationen måste vara ärlig med hur långt ni har hunnit, vad ni ska göra härnäst och vad målet är. Berätta alltid om vad ni gör på ett ärligt och personligt sätt.

  1. Glöm inte den sociala hållbarheten

Det kan vara lätt hänt att bara lyfta fram det miljövänliga med sin produkt eller tjänst. Men glöm inte bort människorna bakom hur det ni erbjuder tillverkas, hanteras, levereras eller återvinns. Utgå från samhällsnyttan och visa hur ni även bidrar till social hållbarhet, både lokalt och globalt.

  1. Backa upp påståenden med fakta

Undvik djärva uttalanden om hållbarhetsaktiviteter som bara gäller en liten del av verksamheten. Miljöpåståenden måste alltid kunna styrkas med fakta. Använd inte otydliga ord som klimatneutral, återvinningsbar, giftfri eller miljövänlig i marknadskommunikationen. Det förvirrar och leder till misstro.

  1. Var transparent i marknadsföringen

Hållbarhetskommunikation handlar om företagets drivkrafter, värderingar, aktiviteter och mål i hållbarhetsarbetet. Så granska allt marknadsföringsmaterial noggrant! För att bygga tillit måste budskapet alltid vara tydligt, trovärdigt och transparent för att bli relevant för målgruppen.

Nyfiken på affärsmöjligheterna med hållbart företagande? Då kan du boka en kostnadsfri introduktion för tips och inspiration.