Enligt internationella riktlinjer måste all marknadskommunikation vara laglig, hederlig och vederhäftig. För att inte anklagas för greenwashing eller social washing kommer här några tips när hållbarhetsarbetetet ska kommuniceras. 

  1. Ta reda på företagets verkliga påverkan

Se till att ni har koll på företagets påverkan längs hela värdekedjan. Inför hållbarhet i så många delar av processen som möjligt – från inköp, produktion och distribution till återvinning och avfallshantering. I allt hållbarhetsarbete finns det alltid mer att göra, så var ärlig med det i marknadskommunikationen!

  1. Håll kommunikationen igång

Det är viktigt att medarbetare, leverantörer och samarbetspartner samt kunder är delaktiga i hålbarhetsarbetet så att verkliga förändringar kan genomföras. Dela med er av kunskaper och lärdomar till varandra och ha en tät kommunikation. Gör bara meningsfulla, specifika uttalanden som speglar vad ni faktiskt uppnår.

  1. Glöm inte den sociala hållbarheten

Det kan vara lätt hänt att bara lyfta fram det miljövänliga med sin produkt eller tjänst. Men glöm inte bort människorna bakom hur det ni erbjuder tillverkas, hanteras, levereras eller återvinns. Lyft fram dem och visa hur ni även bidrar till social hållbarhet.

  1. Backa upp påståenden med fakta

Undvik djärva uttalanden om hållbarhetsaktiviteter som bara gäller en liten del av verksamheten. Överdriv aldrig miljöpåståenden, de måste alltid kunna styrkas med fakta. Använd inte ord som klimatneutral, återvinningsbar, giftfri eller miljövänlig i marknadskommunikationen. Det bara förvirrar. Säg vad ni gör på ett rakt, ärligt och personligt sätt.

  1. Var transparent i marknadsföringen

Granska allt marknadsföringsmaterial när ni ska kommunicera företagets drivkrafter, värderingar, aktiviteter och mål i hållbarhetarbetet. För att bygga tillit måste budskapet alltid vara tydligt, trovärdigt och transparent samt relevant för den avsedda målgruppen.

Nyfiken på affärsmöjligheterna med hållbart företagande? Då kan du boka en kostnadsfri introduktion för tips och inspiration.