Fackförbundet Unionen bildades 2008 när HTF och Sif slogs ihop. Efter tio år ville de ge ut en jubileumsbok som berättar om den första tiden. TAM-Arkiv (Tjänstemäns & Akademikers Arkiv) har medlemmar inom TCO och Saco och bevarar, ordnar och tillgängliggör historiskt material ur deras deponerade arkiv.

Vi fick i uppdrag att skriva Unionens jubileumsbok – ”Unionen 10 år med trygghet,framgång och glädje!” – tillsammans med frilansjournalisten Mats Wickman i samarbete med Unionens kommunikationsavdelning. Niklas Lindblad på Mystical Garden Design står för den grafiska formgivningen.

Korta utdrag ur texten:

Det händer inte så ofta att fackförbund går ihop. Och att marknadsföra det nya fackförbundet var en enorm satsning av ett slag som nog inte kommer att dyka upp igen i Sverige, åtminstone inte på samma sätt.

NAMNVALET

Bara själva namnet tydde på att något hade hänt – man hade frångått bokstavsförkortningar. Unionen var ett namn som kunde sitta på vilken organisation som helst. Även om det fanns vissa ledtrådar, som att fackförbund heter ”union” på engelska, fanns det också en viss misstänksamhet mot namnet som ansågs stå för storskalighet och alltför mycket etablissemang, som Europeiska unionen och United Nations.

– Vi utgick från visionen som säger att vi lovar våra medlemmar att om du går med så ser vi till att du får framgång, trygghet och glädje i arbetslivet. Då måste man ha ett namn som speglar de värdena, berättar Nina Kullberg som är varumärkesansvarig.

Det fanns även fyra värdeord som kännetecknar förbundets egenskaper; stark, utvecklande, drivande och närvarande. Tillsammans med visionen måste de avspeglas både i namnet och i logotypen.

PROFILEN

Syftet med det nya förbundet diskuterades: handlade det om färre men mer engagerade medlemmar eller att skaffa fler medlemmar som på sikt kan engagera sig? Där har Unionen valt sida, styrkan sitter i den stora mängden medlemmar medan engagemanget kommer och går i livscykeln hos varje individ.

En nackdel med namnet Unionen är att det kanske känns lite för stort och inte så aktivt för ett förbund som vill visa sig piggt och framåt. Så namnet kräver en logotyp som ger balans.

Tanken bakom namnet är unionen av många människor som länkas samman, därav bokstäverna som ”stöttar” varandra samt den sammanhållande linjen i mitten. Ett flertal färger på logotypen testades men man kom tidigt fram till att grönt var viktigt. Till en början fanns en oro att folk skulle tycka att grönt skulle uppfattas som för ungt eller för miljöinriktat men den oron visade sig vara obefogad.

Unionen låter ”fackligt” så namnet gav rätt associationer. Men den profilerande gröna färgen var lite oväntad. Det är en aktiv färg och samtidigt en organisk färg som står för växande. Den symboliserar också en öppenhet för vad som händer, att vilja bejaka utvecklingen och se till att medlemmarna mår bra och frodas i den. Så namnet och logotypen blev en bra kombination.